Talha Bayraktar

SAYILARIN TEFSİRİ/ TANRI ÜÇTÜR DEMEYİN (2)

02 Mart 2021 / Salı 14:31:32 | YAZARLAR | Talha Bayraktar

Tanrı üçtür demeyin. Kendi iyiliğiniz için bu yanlışa son verin. Allah, ancak tek bir ilahtır. O’nun çocuğa ihtiyacı yoktur.  Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’ nundur. Koruyucu olarak Allah yeter.”  (NİSA 171)

 

TEVHİT DİNİNİ TERK ETTİLER: Bu sapık inancı ilk ortaya atan Pavlus’tur. Pavlus, Hz.İsa düşmanı bir yahudi iken milâdın 38. yılında, Hz. İsa ile mana âleminde görüştüğünü iddia etmiş ve Hıristiyanlığı kabul ettiğini söylemiştir. Sonrasında bir aziz gibi davranarak çevresinde güven kazanmış, kilise kurallarını koyacak kadar Hristiyanlar arasında yer sahibi olmuştur. Yazdığı İncil’de 3 tanrrı inancını ortaya koymuştur. Pavlus’un yaydığı sapık görüşü şu idi: “İsa insan değildi, fakat insan gibi göründü. Cisim değildi, fakat cisim gibi göründü. O Allah'ın oğlu idi.” Pavlus’un sapık fikirleri, diğer İncil yazarlarını da etkilemiştir.[1]

Hristiyanlar arasında tevhid inancına sahip olanlar da olmuştur. Bunlardan biri de İskenderiyeli Arius ve İnegöllü Aziz Tomas’tır. Bilindiği üzere 325 yılında İznik’te ilk defa toplanan yüksek rûhânî mecliste İskenderiye metropoliti ile İnegöl yöresinde ikâmet eyleyen Aziz Tomas, teslîs yani üçlü tanrı sistemine karşı çıktıkları için, aforoz edilmişlerdir. 325 yılında İznik’te toplanan ruhânî konsilden önceki dönemde Hıristiyan dünyasında tevhid inancına sahip birçok mezhebin yanı sıra bir de Aryanizm Mezhebi bulunuyordu.

Hıristiyanlığı benimseyen İlk Roma İmparatoru Kostantin önce Arius'un inancına göre hareket etmiştir. Ancak 325 yılında İznik'te toplanan ilk ruhanî mecliste alınan karar sonrası O da Tevhit inancından dönmüştür. İznik’te toplanan ilk konsilde tevhid ve teslil inançları hakkında büyük tartışmalar yaşanmıştır. Bu toplantıda Arius ve Aziz Tomas gibi tevhid inancına sahip olan din bilginleri tasfiye edilmiştir.[2] Bizans devrinde üçlü tanrı sistemi tartışılırken bir taraftan da iktidara muhalefet eden Hıristiyan din adamları ve rahibeler, Uludağ’a yani o zamanki adı ile Olimpos Dağı’na sürgün edilmişlerdir. Böylece Pavlus'un görüşleri kabul edilerek, teslise dayalı resmî hıristiyan inancı ortaya konmuştur.

ALLAH’IN KELİMESİ: Allah (c.c) Âdem babamızı anne babasız, Hz, İsa’yı da babasız yaratmıştır. Bu sebeple Hz.İsa’ya Allah’ın Kelimesi denmiştir. Hz.İsa, Allah’ın Ol emri ile Hz.Meryem annemizden dünyaya gelmiştir. İşte buradan hareketle Hıristiyanlar babasız dünyaya gelen Hz.İsa’ya bir baba tanrı uydurmuşlar, O’nu da Tanrının oğlu kabul etmişlerdir.

Allah’ın yaratması “ol” sözünden ibarettir. Allah (c.c.) “Biz bir şeyin olmasını dilediğimiz zaman ona ol deriz o da olur.” buyurmaktadır. “Ol” sözünün Arapçası kun kelimesidir. Bu kelime 3 harftir. [3] İşte 3’ün aslı budur.

 

İbn Arabi’göre alem üçlü bir yapı ile vücuda gelmiştir; Allah, ilahî esmâ-mahlukât… Yani; Vahid–aded-ma’dûd. Nasıl 3 sayısı 2 ve 1’in toplamından elde ediliyorsa, çocuk da aynı şekilde erkek ve kadının birleşmesinin bir sonucudur. Sayıların sonsuza uzaması gibi insan nesli de bu şekilde devamlılık kazanmıştır.[4] Bu husus şu ayette açıkça ifade edilmektedir: “Sizi bir nefisten yaratan ondan da eşini yaratan ve onlardan birçok erkek ve kadını yeryüzüne yayan Rabbinizden sakının.”[5] Burada olduğu gibi üçlük insan için söz konusudur.

 

Ayet-i kerimede geçtiği gibi Hz.İsa, Allah’tan bir ruhtur. Tıpkı yoktan yaratılan Hz.Adem babamız gibi… Hıristiyanlar bunu Allah’ın ruhu olarak değiştirdiler ve Allah’ın ruhunun Hz.İsa’da vücuda geldiğini iddia ettiler. K.Kerim, Hz.İsa’nın Meryem oğlu olduğunu özellikle vurgular. K.Kerim’de annesinin ismiyle anılan başka bir Peygamber yoktur. K.Kerim’de Hz.Meryem adı ile bir sure olduğu gibi K.Kerim’de 30 yerde de ismi geçmektedir. (DEVAM EDECEK İNŞALLAH!)

 

 

 

 

 

 

 


[1] Tefhimu’l -Kuran Tefsir, Mevdudi

[2] Recep Akakuş, Coğrafyadan Vatana İnegöl ve Alperenler

[3] Nahl suresi 40

[4] Fusûsu’l – Hikem’in Tercümesi ve Şerhi”, Ahmed Avni Konuk, M.Ü. İlahiyât Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2005

[5] Nisa suresi 1

Tüm Yorumları Göster (0)