Talha Bayraktar

SAYILARIN TEFSİRİ/ SON SÖZ

23 Ekim 2021 / Cumartesi 14:53:58 | YAZARLAR | Talha Bayraktar

Şüphesiz K.Kerim Allah’ın kitabıdır. Allah (c.c.) bu kitabını tüm insanlara ve cinlere göndermiştir. K.Kerim yaratılanlara rehber olsun diye gönderildiği için bir hayat kitabıdır. İnsan ve cinlerin hayatına dair bilinmesi gereken ne varsa K.Kerim’de vardır.

K.Kerim’in dili, ilahi olsa da, muhatabı insan ve cin olduğu için, kulların anlayabileceği seviye ve uslüpla gelmiştir. Kur’an-ı Kerim, Arapça indirildiği için Arapça’nın kültür, sanat, tarih, edebiyat ve dilbilgisi gibi tüm öğelerini en güzel şekilde içermektedir.  Arapça’nın sayısal ifadeleri de K.kerim’de yer almaktadır.

K.Kerim’de geçen sayısal ifadeler, ne şifredir ne de bilmece… Hâşâ hiçbir ayet-i kerimesinde Allah (c.c.) bize matematik sorusu sormaz. Bir kısmı, aklın ve ilmin idrakini aşan boyutlarda olsa da K.Kerim’de sayılarla verilen bilgiler, birer hakikattir. Örneğin; Hz.Nuh’un 950 sene peygamberlik yapması… Ashab-ı Kehf’in 309 sene uyuması… Hz.İbrahim’in 4 kuşunun dirilmesi… Bunlar ne mecazidir, ne de temsilidir. Hepsi Allah’ın (c.c.) birer ayeti ve mucizesidir.

K.Kerim’de geçen sayıların akıl ve bilim üstü olması; aklın ve bilmin, birgün o seviyeye gelip, bu hakikatleri tecrübe edeceğinin de delilidir. K.Kerim’de bildirilen olaylarla ilgili tecrübeye, ya bu dünya da ya da Ahirette mutlaka sahip olacağız. K.Kerim’deki sayısal anlatılar, mucize olmalarının yanında, insan tarihi ve kültürü hakkında da bilgiler ihtiva etmektedir.

Miras konusunda olduğu gibi, İslam Fıkhı ve Hukuku gereği de K.Kerim, sayısal ifadelere yer vermiştir. Bunlar birer hukuk ölçüsü olarak K.Kerim’de bulunmaktadır. Bunlar hüküm ayetleridir ve hükmü nettir. K.Kerim’de geçen sayısal ifadelerden akıl ve bilim üstü olanlar, iman ve teslimiyeti; ibadetler ve hukukla ilgili olanlar da tatbikatı gerektirir.

Biz bu çalışmamızda, tefsir literatüründe K.Kerim’de geçen sayısal ifadelerin nasıl algılandığını ve yorumlandığını ortaya koymaya çalıştık. K.Kerim’de ki bazı sayısal kullanımların, Arap dilinin deyim, mecaz gibi sanatlarını ihtiva ettiğini iddia eden müfessirlerimiz olmuştur. Örneğin 70 kez af dileme ifadesi, “ne kadar çok dilersen dile” şeklinde çokluk ifadesi olarak kabul edilmiştir.

Bunun gibi K.Kerim’de geçen bazı sayısal ifadelerin de muhatabı teşvik, uyarma, muhatabın dikkatini çekme amaçlı kullanıldığını anlamaktayız.  Ancak biz K.Kerim’de geçen sayısal ifadelerde mübalağa ve temsil sanatı olduğu tespitine katılmıyoruz. Hâşâ, Allah (c.c.) mübalağa yapmaz, olmayan ya da olmayacak olanı temsili anlatmaz. Allah (c.c.) hakikat neyse kullarına bildirir. K.Kerim’de sayılarla ifade bulan her olay ya yaşanmış tarihi bir vakadır, ya da gelecekte mutlaka yaşanacak olan bir hakikattir.

Bu sebeple; K.kerim’de geçen bazı sayılar, mecaz anlam içerseler de aynı zaman da bizim henüz idrak ve tecrübe edemediğimiz hakikatler içerdiği görüşündeyiz.

Akıl ve bilimle ifade edemediğimiz K.Kerim’in sayısal ifadeleri, aynı zamanda Allah’ın kudretini ve kullarının da acziyetini göstermektedir. Resulullah Efendimiz’in (s.a.v) şu Hadis-i Şerif’i bu gerçeği ne güzel açıklamaktadır: “Allah‘ın kelamının diğer sözlere üstünlüğü, Allah’ın (c.c.) yarattığı mahlûkata olan üstünlüğü gibidir.”[1]

K.Kerim’in sayısal ifadeleri, aynı zamanda kullar için birer imtihandır. Bu sebeple Resulullah Efendimiz (s.a.v) buyurmuştur ki: “Allah şu Kur’an’la bazı kavimleri yükseltir; bazılarını da alçaltır.” [2]

 HÜLASA; Biz bu çalışmamızda K.Kerim ile yükselmeyi ve şeref bulmayı hedefledik. Rabbim sizleri ve bizleri, K.Kerim ile yükselen ve şeref bulan kullarından eylesin. Amin! (SON)

NOT: Yazıların tamamına “Sayıların Tefsiri” isimli kitaptan ulaşabilirsiniz. Sayıların Tefsiri kitabı İnegöl’de Arifan Kırtasiye’de…

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Terğib ve Terhib.3/264

[2] Müslim, Müsâfirîn 269

Tüm Yorumları Göster (0)