Talha Bayraktar

SAYILARIN TEFSİRİ/ DÖRT GÜNDE TAKDİR EDİLEN GIDALAR (2)

03 Mayıs 2021 / Pazartesi 17:45:34 | YAZARLAR | Talha Bayraktar

“O, yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Yeryüzünde bereketler yarattı ve orada tam dört günde gıdalar takdir etti. Bunlar ihtiyaç sahiplerininin çabalarına göre verilir. (FUSSİLET 10)

BUNLAR BİZİM KULLANDIĞIMIZ GÜNLER DEĞİL: Ancak bazı çıkarımlarda bulunabiliyoruz. Tefsirlerimizde bu konuda birçok yorum var. Biz bunlardan Fizilali’l- Kuran’da geçen yoruma yer verelim: “Hiç kuşku yok ki, bunlar süresini ancak yüce Allah'ın bildiği O'nun günleridir, şu yeryüzündeki günler değil. Yeryüzündeki günler dünyanın yaratılışından sonra ortaya çıkmış zaman ölçüm birimleridir.

 

Dünyanın güneşin karşısında kendi ekseni etrafında dönüşü ile oluşan günleri olduğu gibi diğer gezegenlerin ve yıldızların da günleri vardır. Ve bunlar dünyadaki günlerden farklıdırlar.

 

Bazısı daha kısa, bazısı ise daha uzundur. İlk defa dünyanın yaratıldığı, sonra dağların oluştuğu, ardından zenginlik kaynaklarının varedildiği günler, başka ölçülerle ölçülen başka günlerdir. Bu günleri bilmiyoruz, ancak alışageldiğimiz dünya günlerinden çok daha uzun olduklarını biliyoruz.

 

Şu anda insan aklının ürünü bilimlerin son verilerine dayanarak en fazla şunu düşüne biliyoruz; Burada sözü edilen günler, yeryüzünün ardarda geçtiği, sonunda yerkabuğunun bugünkü şeklini alıp katılaştığı ve şu anda bildiğimiz hayata elverişli hale geldiği evrelerdir.

 

Bu evreler -şu anda elimizde bulunan bilimsel teorilerin dediğine göre- dünya ölçüleri ile yaklaşık olarak iki milyon yıl sürmüştür. Bunlar sadece kayaların incelenmesine ve bunlar aracılığı ile dünyanın ömrünün belirlenmesine ilişkin varsayımlara dayalı bilimsel değerlendirmelerdir”[1]

 

DÖRT GÖZLE BAK CAN! Hülasa: Biz Türkçemiz’de beğendiğimiz insanlar ve durumlar için; “Dört dörtlük” deyimini kullanırız. İşte bu kullanışla; Yeryüzündeki gıdaların yaratılışı dört dörtlüktür. Başka bir nokta; 4 yön ve 4 rüzgâr, birlikte yeryüzündeki yaşamın tamamı için gerekli koordinatları sağlıyorlar. 4 mevsim, 4 yön, 4 rüzgâr ya da başka 4’ler, hepsini yaratan, yaşam düzenini kuran Allah’tır.(c.c.)

 

Kâinatta, Allah’ın (c.c.) eserlerini görmek için 2 göz ile görmek yetmiyor çoğu insan için. Gözleri bakıyor ama görmüyorlar. Dört gözle bakanlar, yani baş gözüne gönül gözünü de ekleyenler, Hakk’ı görebilirler. Öyle ya; gerçekten sevenler ve isteyenler, sevdiklerini 4 gözle beklemezler mi? Ey Can, samimi isen sevginde, dört gözle bak kâinata. Herşeyde sevdiğini görebiliyorsan, işte o zaman anla ki sen gerçekten âşıksın.

 

“Sensin ismi Baki olan, Sensin dillerde okunan. Senin aşkına dokunan, kendini bilmez Allahım!

 

Sen yarattın cism ü canı, Sen yarattın bu cihanı. Mülk Senindir kerem kanı, kimsenin olmaz Allahım!

 

Âşık Yunus Seni ister, lütf eyle cemalin göster. Cemalin gören âşıklar, ebedi ölmez Allahım!”[2]

 

 

 


[1] Seyyid Kutub, Fizilali’l- Kuran

[2] Yunus Emre

Tüm Yorumları Göster (0)