Talha Bayraktar

SAYILARIN TEFSİRİ/ 3 GÜN KONUŞAMAYAN ELÇİ (2)

01 Mart 2021 / Pazartesi 09:54:14 | YAZARLAR | Talha Bayraktar

İŞARET DİLİ: Zekeriyya (a.s) oğlunun olacağına dair Allah’tan (c.c.) bir işaret istedi. Allah’tan verilen işaret şu idi: 3 gün dili tutulmak ve işaret haricinde insanlarla konuşamamak… Bu ayet-i kerime; işaret dilinin de konuşma gibi bir değer ifade ettiğinin delilidir.  Ebu Hanife der ki: “Eğer işaretinin ne anlama geldiği biliniyor ise böyle bir işaret hüküm ifade eder.”[1]

İbn Abbas bu konuda şöyle der: “Hastalık olmadığı halde Hz.Zekeriyya’nın 3 gün dili tutuldu. Hiç kimse ile konuşamıyordu. Ancak işaret edebiliyordu.”[2]

 

Ebu Müslim'in görüşü de şöyledir:Zekeriyya (a.s) Cenâb-ı Hak'tan hamileliğin meydana geldiğine dair bir alâmet isteyince, Allahu Teâlâ ona, "senin alâmetin, konuşamamandır; yani sen üç gün üç gece insanlarla konuşmayıp, insanlardan ve dünyadan yüz çevirerek, zikir, teşbih ve tehlil ile meşgul olup, böyle bir bağışından dolayı Allah'a şükretmekle emrolunursun.. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa, bunu işaretle göster.. Bu tâatla emroluhduğun zaman şunu bil ki, senin bu arzun meydana gelecektir”[3]

Katade bu konuda farklı bir yorum yapmıştır, Hz. Zekeriyya’nın bu şekilde cezalandırılıp imtihan edildiğini söylemiştir: "Melekler, Zekeriyya (a.s.) bizzat ağızlarıyla konuşarak Yahyayı müşdelemişlerdir. Bununla birlikte Zekeriyya (a.s.), Yahya’nın ne zaman meydana geleceğine dair bir delil istemiş, Allah teala da O’nu, bu istediğinden dolayı, bir nevi cezalandırarak üç gün ancak ima ile konuşacağını bildirmiştir.”[4]

 

Muhammed b. Ka'b’ın bu ayetle ilgili güzel bir tespiti vardır: "Eğer Allah Teâlâ, kullarından herhangi birine kendisini anmayı terketmeye ruhsat verecek olsaydı bu ruhsatı Zekeriyya’ya verirdi. Çünkü O’na, üç gün konuşamayacağını bildirmesine rağmen yine de kendisini bu günlerde çok zikretmesini emretmiştir.”[5]

 

MÜJDELENEN OĞUL: HZ.YAHYA: Buna göre Zekeriyya (a.s.) oğlu Yahyanın doğmasından önce üç gün konuşamamış ancak işaret diliyle insanlarla muhatap olabilmiştir. Zekeriyya Aleyhisselâm, bir anda konuşamaz hale gelmişti.

 

Herşeyin sahibi Allah’tır. (c.c) Allah dilerse konuşan dil susar, Allah dilerse doğmayacak çocuk doğar. Hz.Meryem annemizin nasıl bir mucize eseri olarak oğlu Hz.İsa (a.s) babasız dünyaya gelmişse, Hz.Zekeriyya’nın da oğlu Hz.Yahya (a.s) baba çok yaşlı, anne de kısır olmasına rağmen yine bir mucize olarak dünyaya gelmiştir.Mucize çocuklar Hz.İsa ve Hz.Yahya, teyze çocuklarıdır. Bu üç peygamber de öldürülmeye çalışılmıştır. Allah (c.c.) Hz, İsa’nın öldürülmesine izin vermemiş ve O’nu göğe kaldırmıştır. Hz. Yahya ve Hz.Zekeriyya ise şehid edilmiştir.[6]

 

HÜLASA: Bizim anladığımız şudur: Günümüzde çocuk bekleyen aileler hamilelik testi, doğum kontrolü gibi imkânlara sahipler. Tıb imkânları ile hamilelik başlangıcı tespit edilebilmektedir. İlerleyen günlerde de yine tıbbi imkânlarla cinsiyet tahmini yapılabilmekte, çocuğun anne karnındaki gelişimi takip edilebilmektedir… Çocuk bekleyen aileler gibi Hz.Zekeriyya da aldığı müjde üzerine hamilelik süreci ve doğumla ilgili Allah’tan (c.c.) bir işaret istemiştir. Bir evlatla müjdelenen babanın, sevinç ve şükürden kaynaklanan, doğal ve insani bir davranışıdır, Hz.Zekeriyya’nın bu isteği… Rabbim, çocuğu olmayanlara sağlıklı ve hayırlı çocuklar nasib etsin. Çocuğu olanlarımızın da çocuklarını salih ve saliha eylesin. Amin!

 

 

 

 


[1] Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir, Risale Yayınları: 2/201-202

[2] Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri

[3] Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb, Akçağ Yayınları: 6/288

[4] Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri

[5] Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri

[6] Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir, Risale Yayınları: 2/201-202

Tüm Yorumları Göster (0)