Recep Akakuş

SANAYÎ VE TİCARETE İLİŞKİN MESLEKÎ KURULUŞLAR

09 Şubat 2021 / Salı 15:25:43 | YAZARLAR | Recep Akakuş

İnegöl coğrafyasında sanayi ve ticareti yönlendiren meslekî kuruluşların isimleri ve de mahiyetleri, ilgili bölümlerde kısaca anlatımlmış idi. İnegöl Sanayî Odası’nın kuruluşu, çok eski yıllara gitmemekle birlikte İnegöl Ticaret Odası’nın kuruluşunun, 1885 yılına kadar gittiğine dair bazı kayıtlara rastlanmaktadır.

Çünkü 1885 yılında Amerika’da Şikağo şehrinde yapılan bir ticârî toplantıya; İnegöl’den de bir ticaret heyetinin davet edildiğine dair o yılların yayın orğanlarında haberler çıkmıştır. Söz konusu davet vâkî olmuş ise o yıllarda İnegöl’de böyle bir davete muhatap olacak resmî bir kuruluş var demektir.

İnegöl Ticaret Odası’nın resmî kayıtları, 1920’ li yıllarda çıkan bir yanğın nedeniyle yanmış olduğunu var sayarak İnegöl Ticaret Odası’nın, Cumhuriyetin ilanından sonra kurulduğunu ileri sürmek - kanâatimizçe – gerçekçi değildir.

1960’lı yıllarda İnegöl Sanayî Odası kurulduktan sonra bu iki meslek odası birleşerek İnegöl Ticaret ve Sanayî Odası olmuştur.

Birlikten kuvvet doğduğu için İnegöl Ticaret ve Sanayî Odası, hem meslekî konularda etkin rol oynamış ve hem de yerel yönetimlerde söz sahibi bir kuruluş olmuştur. Hatta politik konularda İnegöl’lülerin tercihlerini yönlendirmiş ve İnegöl kökenli Bursa milletvekillerinin seçilmesini sağlamıştır.

Başta Ahmet Türkel ve Kadir Güçlü olmak üzere; İnegöl kökenli Bursa millet vekilleri, İnegöl Ticaret ve Sanayî Odası yönetim kadrolarından destek alarak milletvekilliğine geçiş sağlamışlardır.

Cemal Arık ve Refik Tabakğlu gibi İnegöl belediye başkanları da yine İnegöl Ticaret ve Sanayî Odası yönetim kurulunca verilen destek sayesinde yerel yönetimin başına geçebilmişlerdir.

Günümüzdeki durum da bundan pek farklı değildir. İnegöl ekonomisinde İnegöl Ticaret ve Sanâyî Odası kadar 1950 ‘li yılların sonunda Ahmet Türkel’in gayretleri ile değişik esnaf derneklerinin bir araya getirilmesi ile kurulan İnegöl Esnaf ve Kefâlet Kooperatifleri Birliği de yörenin ekonomisinde etkin rol oynamış ve de oynamaktadır.

Her iki mesleki kuruluş, yasal çerçeve içinde kalarak devlet vatandaş işbirliğini sağlamıştır.

İnegöl ekonomisini güçlendirmiş ve bu ekonominin ortyaya koyduğu ürünlerin, hem yurt içi pazarlarda ve hem de yurt dışı pazarlarda tanıtımına ve de satışına katkıda bulunmuştur.

İnegöl Organize Sanâyî Bölgesi’nde fabrika bacalarının yanı sıra Türk-İslam anlayışının sembolü olan modern bir cami inşaatının İnegöl Ticaret ve Sanayî Odası yönetimince üstlenilmiştir. Bu durum, son derece anlamlı olmuştur. Ümid ederim ki çok kısa zaman içinde tamamlanarak Müslümanların hizmetine sunulur.

Değerli dostum İnegöl Halk Kütüpnesi’nin Müdürü Sayın Kenan Kahraman tarafından hazırlan- dığını öğrendiğim bir çalışmanın kitaplaşması ile ilgili finansörlüğün İnegöl Ticaret ve Sanayî Odası’nca üstlenilmesi, şahsen beni çok duyğulandırmıştır.

İnanıyorum ki İnegöl Sanayî ve Ticaret Odası, bundan böyle yapılacak ilmî araştırmalara ve kültürel çalışmalara destek olur. İnegöl ve İnegöl’lüler, kanaatimce, bu tür çalışmalara lâyıktır ve de lâyık olmalıdır.

 

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

Tüm Yorumları Göster (0)