Recep Akakuş

Oylat Kaplıcası Yönetimi-2

09 Nisan 2020 / Perşembe 15:29:45 | YAZARLAR | Recep Akakuş

Ortakları arasında Ahmet Türkel’in de bulunduğu İnegöl Oylat Limited Şirketi, 1945-1946 yıllarında kurulmuş ve İnegöl Belediyesi’ne verilmiş olan 60 yıllık Oylat Kaplıcası’nın işletme hakkı,bakanlar kurulu kararı ile bu şirkete devredilmiştir.

Şirket ortaklarının isimleri ve hisse durumları şöyledir: a- İnegöl Belediyesi; ortaklık hissesi, % 10 b- Ömer Demircioğlu; ortaklık hissesi, % 20 c- Ali Mutlu ………; ortaklık hissesi, % 10 d- Şevket Mutlu……; ortaklık hissesi; % 10 e) Hakkı Acara ………; ortaklık hissesi, % 10 f- Süleyman Acara …; ortaklık hissesi, % 10 g- Ahmet Türkel …; ortaklık hissesi, % 10 ğ- Mehmet Öz………; ortaklık hissesi, %10 k -Cemal İpek……; ortaklık hissesi, %10

İnegöl’ün en eski âilelerinden “Sadıkzâdelere” mensup olan Nuri Doğrul Bey, Demokrat Parti listesinden İnegöl belediye başkanlığına adaylığını koymuş ve 1950-1955 yılları arasında İnegöl’de belediye başkanlığı yapmıştır.

Bu dönemde belediye başkanı olan Nuri Doğrul Bey, 1940’lı yıllarda Oylat Kaplıcası’nın işletmesi ile ilgili olarak İnegöl Beledi- yesi’ne tanınmış olan işletme imtiaz hakkının tekrar geri alınmas amacı ile bakanlıklar nezdinde yoğun temaslar yapmıştır. Hatta konuyu, Cumhurbaşkanı Celal Bayar’a kadar götürmüş ise de istediği sonucu alamamıştır.

Halen günümüzde de bu şirket, devir aldığı işletme imtiyaz hakkını - tahsis şartlarına göre- faâliyetini sürdürmektedir. Günümüzde şirket kurucularının hepsi, vefat eylemiş olduğundan söz konusu şirket, ikinci kuşağı oluşturan ortaklar tarafından temsil edilmektedir.

Oylat Kaplıcası ile ilgili bir hatıramı naklederek bu konuya son vermek istiyorum. Söz konusu şirket, Oylat Kaplıcası’nın işletme imtiyazını devir almadan önceki yıllarda kaplıca yöresinde merkezde “Eski Kaplıca” adı verilen ve üzeri, oluklu galveniz saç ile örtülü tek katlı bir bina ile çevresinde ağaç takozlar üzerine oturtulmuş 40-50 kadar tahta baraka bulunuyordu. Günümüzde “ Güven Otelleri ” nin sahibi olarak faâliyet gösteren Hilmiye’li Gültekin âilesi de burada sahip oldukları özel mülkiyetlerindeki arazilerini işetmektedir. Bursa Özel İdaresi’nin mülkiyetinde bulunan Oylat Kaplıcası’na da göz kulak oluyorlardı.

Dünyaya geldiğim Aşağıballık Köy’ü gençleri, başta olmak üzere, yakın köylerden gelen gençler, Oylat kaplıca sahasında “Hıderlez “kutlamak için toplanırlardı. 8-10 yaşlarında iken ben de bir iki defa Aşağıballık Köyü genç delikanlıları ile birlikte Oylat Kaplıca sahasında yapılan bu hıderlez kutlamalarına katılmıştım.

Genç kız ve erkeklerden oluşan topluluk, ihtiyaç duyacağı günlük yiyecek, giyecek ve kullanacakları malzemeleri yanlarına alarak türkü ve de şarkılar söyleyerek gurup halinde köyden ayrılırlar ve yaya olarak kaplıca sahasına gelerek küçük bir ücret karşılığında ahşap baraklara yerleşirlerdi.

Piknik havası içinde yemekler yenir; yöresel oyunlar oynanır; farklı saatlerde kız ve erkekler, kaplıca havuzunda yüzerler ve ikindi sularında lider durumundaki köy delikanlısının önerisi doğrultusunda burada yapılan piknik ve eğlenceye son verilerek gelindiği gibiyine-yürüyerek ve de şarkılar, türküler söylenerek topluca köye dönülürdü.

O yıllarda Oylat kaplıca sahasında merkezde; çatısı oluklu galvenez saçlar ile örtülü tek katlı eski kaplıca binası ve bitişiğinde 3-4 göz helâ, yukarıda ifade edildiği üzere; yakın çevresinde de ahşap takozlar üzerine monte edilmiş 40-50 kadar tahta baraka, bulunyordu. Özel milkiyyet sahibi Gültekin âilesi de gelenler ile ilgilenirdi.

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

Tüm Yorumları Göster (0)