Recep Akakuş

Osmangazi Ve İnegöl’ün Fethi-4

14 Mayıs 2019 / Salı 11:06:30 | YAZARLAR | Recep Akakuş

Başa geçtikten sonra Osman Gazi ‘nin İlk Hedefi İnegöl’dür. İnegöl’ün fethi için beş aşamalı bir stratejinin uygulandığı tarihi kaynaklarda yer almaktadır.1284 yılından itibaren uygulamaya konan bu stratejik aşamaları kaldığımız yerden paylaşmaya devam ediyoruz.

D-DÖRDÜNCÜ AŞAMA: ESKİŞEHİR- KARACAHİSAR’IN FETHİ: Karacahisar Tekfuru’nun kardeşi Filatos, hayatı bahasına mücadele etmesine rağmen Osman Gâzî karşısında başarılı olamayınca İnegöl Tekfuru Aya Nikola, başka ittifaklar peşine düşmüştür.

Karacahisar Tekfuruna gelince O, coğrafî pozisyonu itibariyle, yakın çevresinden destek alacak bir duruma sahip değildi. Bu nedenle Osman Gâzî,1290-91 yıllarında Karacahisar’ı kuşattı ve elli yıl sonra, ikinci bir defa, Karacahisar’ı, Türklüğe kazandırdı

Fetih gerçekleştikten sonra Osman Gâzî, Karacahisar’daki kiliseyi camiye çevirdi. Şeyh Edebâlî’nin damadı ve Osman Gâzî’nin de bacanağı olan Dursun Fakîh, Cuma hutbesini burada Osman Gâzî adına okudu.

Çünkü o yıllarda merkezî Selçuklu yönetiminde – genel durumda- önemli değişmeler, olmuştu. Bu sebepten Karacahisar fethinden sonra Osman Gâzî, Dursun Fakîh’e ilk Cuma hutbesini -Selçuklu Sultanı adına değil- kendi adına okutmuştur.

Bu dönemde, Sakarya’nın doğusunda ve Paflogonya adı verilen geniş alanda meydana gelen yönetim boşluğunu Osman Gâzî, doldurmuştur. Osman Gâzî, bu amaçla- önce- Samsa Çavuş ve kardeşi Sülemiş’i, daha sonra da Konuralp yönetiminde, Âşık Paşa-zâde’nin Gâzîyân-ı Rûm dediği, cihad erlerini bu yöreye sevketmiştir.

Muhtemelen bu sebepten İnegöl’ün fetih işlemi-geçici olarak-askıya alınmış ve Eskişehir yakınında yer almış olan Karaca- hisar’ın fethine öncelik verilmiştir. Ardından da askerî harekât sürdürülerek Sakarya Vâdisi’ne kaydırılmıştır.

Bu ortamda Osman Gâzî, malî yönden merkezî Selçuklu idaresine ve Moğollara bağlı kalmakla beraber siyasî yönetimde istiklâle yönelmiş ve bu nedenle de Karacahisar fethinden sonra Cuma hutbesini, kendi adına okutmuştur.

E-İNEGÖL’ÜN FETHİNDE BEŞİNCİ AŞAMA: 1287-88 yıllarında yapılan Domaniç- Beli Savaşı’nda büyük bir yenilgi almış olan İnegöl Tekfuru Aya Nikola, 1290- 1291 yıllarında yakın müttefiki Karacahisar Tekfuru, Osman Gâzî tarafından ortadan kaldırıldıktan sonra kendisine yeni müttefikler aramaya başlamıştır.

Ancak, Osman Gâzî’nin karşısına açıktan açığa çıkacak bir ittifak cep hesi kuramayacağını anladığından yıllarca önce -bir diğer ifade ile 1284 yılında yaptığı gibi Osman Gâzî’ye karşı yine bir sû-i kast planı hazırlamış ve tarihî kaynaklara Çakır Pınarı Vak‘ası diye geçen bir olayın gerçekleşmesine vesile olmuştur.

Söz konusu sû-i kast-planı hazırlandığı sırada Osman Gâzî, Samsa Çavuş ve kardeşi Sülemiş aracılığı ile Sakarya Vâdisi’ne yerleşmiş ve hatta bu nehri aşarak daha sonraki yıllarda Çavuş Deresi diye anılacak olan dereyi takip ederek Göynük ve Taraklı Yenicesi’ne doğru askerî harekâtını sürdürmüştür. (DEVAM EDECEK)

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DERLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN AYHAN BAYRAKTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm Yorumları Göster (0)