Vedat Baykay
vedaybaykay@yandex.com

ON EMİR - 2

29 Mayıs 2018 / Salı 19:38:45 | YAZARLAR | Vedat Baykay

3. Allah’ın ismini boş yere anmayacaksın: Oysa bu siyonist Yahudilerin en iyi bildiği şey kendi dinlerini istismar etmek. Allah’ın ismini boş yere anmanın en çirkin ifadesidir bu.

Garaudy, İlahi Mesajlar Toprağı Filistin eserinde der ki, “Kendilerini “milli” bir dirilişin “mesihleri” gibi takdim ederek zaman zaman sayısız kalabalıkları harekete geçiren bu sahtekarlar dışında, kendini bütün millletler içinde, Tanrı´nın Hükümranlığı´nın müjdesinin şahidi olarak gören Yahudiliğin asıl geleneği, Musevi inancının ruhi anlamını devam ettiriyordu.

Siyasi siyonizmin en karakteristik özelliği, Yahudiliği bir din olarak değil, her şeyden önce onu bir milliyet olarak tarif etmesidir. Yahudiliğin, Musevi dini geleneğinden kopuk, bu laikleşmesi, bir başka gelenekten, yani “milliyetler yüzyılı” XIX. Yüzyıl Batı milliyetçiliği geleneğinden aparılmış çok önemli bir iktibasa dayanır.

Bundan dolayı siyasi siyonizm, Batılı millet ve devlet kavramını taklit etmek için, Yahudi dini toplumundan bambaşka bir toplum tipi gerçekleştirmeye yönelir.” 

4. Cumartesi günü hiçbir iş yapmayacaksın: Evet, bunu hala günümüzde de uygularlar. Bir tek bu emir kalmıştır zira diğer emirleride tek tek işlediğimizde siz de göreceksiniz.

5. Babana ve anana hürmet edeceksin: Kendi anne ve babalarına hürmet konusunda nasıllar bundan pek emin değilim ama emin olduğum bir şey varsa kendi yahudi ırkından olmayanların anne ve babalarını hiçi saymaları, insandan görmeyip misket bombaları altında acılar içinde kıvrandırarak katetmeleri meşhurdur. Örnek olarak en başta Filistin, Lübnan gibi ülkelerde bunu pervasıca göstermişlerdir.

6. Adam öldürmeyeceksin: Sanki Allah ile dalga geçer gibi, bu emir sanki “Adam öldüreceksin” demiş gibi İsrail zorbaca kurulduğu günden bu yana binlerce insanı sivil, kadın, çocuk, ihtiyar demeden katletmiş, evlerini yıkmış, topraklarını gaspetmiştir.

 Tüm bu zulümlerini de üstün ırk teorisine dayandırarak meşrulaştırmışlardır ki, aynı eserinde Garaudy der ki, “siyasi siyonizmin kendi milliyetçiliklerini ırk ve toprağa dayalı bir dogma üzerinde temellendirmeye çalıştılar.

Çarpıcı bir örnek Ahad Ha´am (1856-1927) örneğidir. “Yahudilik ve Nietzsche” adlı denemesinde, XIX. Yüzyıl “sosyal darwinizm”inin devamında şu açıklamayı yapar; “Herkes tabii olarak bilir ki yaratıklar merdiveninde çeşitli basamaklar vardır: Organik olmayan maddenin ortaya çıkışı, bitkiler, hayvanlar alemi, ardından konuşma yeteneği olan varlıklar ve hepsinin de üstünde de yahudiler.” 

 

7. Zina etmeyeceksin: Küresel medya şirketlerini elinde bulunduran yahudi sermaye ellerinde tuttukları bu renkli cam ile toplumda çıplaklık ve pornografiyi normatif bir şeymiş gibi pompalayarak zihinleri allak bullak etmiş ve dahi özendirmiştir.

Siyasi siyonizm böylece zinaya açılan en kolay kapıyı tutmuş ve zinayı yaygınlaştırmayı başarmıştır.

 

Tüm Yorumları Göster (0)