Vedat Baykay
vedaybaykay@yandex.com

ON EMİR - 1

22 Mayıs 2018 / Salı 17:35:03 | YAZARLAR | Vedat Baykay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Filsitin’de son yaptığı katliamlardan sonra Twitter’dan şu mesajı paylaştı:

“Netanyahu, BM kararlarını ihlal ederek 60 yıldan fazladır savunmasız insanların topraklarını işgal eden ırkçı bir devletin başbakanıdır. Ellerinde Filistinlilerin kanı var ve Türkiye’ye saldırarak suçlarını örtemez. İnsanlık konusunda ders mi istiyorsun? 10 Emri oku”

 Şimdi derinlemesine düşünelim. İsrail’i kuran siyonist kafanın bu 10 emirle bir işi olur mu!? Gerçekten bunların bir Tanrı inancı var mı!? Şu 10 emiri bir irdeleyelim önce.

 10 Emir, Kitâb-ı Mukaddes’te, Yahudi ve Hristiyan inancında Tanrı’nın “kendi parmaklarıyla” taş levhalar üzerine yazarak Hz. Mûsâ (as) aracılığıyla İsrâiloğullarına bildirdiği ifade edilen emirlerdir. (Çıkış, 20, 32/15, 20/1-17)

 Nedir bu 10 Emir? Şimdi yavaş yavaş gidelim;

 1. Allah’tan başka ilâhların olmayacak.

 Bu madde ile Yahudinin ne ilgisi olabilir? Yahudi paraya tapar. Kendi ırkına tapar. Bunları ilahlaştırmıştır. Hatta bu ilahlarını kullanarak silahlaştırmıştır. Roger Garaudy “İlahi Mesajlar Toprağı Filistin” adlı eserinde, “Siyasi siyonizmin en karakteristik özelliği, Yahudiliği bir din olarak değil, her şeyden önce onu bir milliyet olarak tarif etmesidir.” der. 

Irk temelli din anlayışına göre anadan Yahudi değilsen sen Yahudi olamazsın, hatta insan olamazsın. Sen soylu ırk olarak inandıkları yahudilerin ancak hizmetkarı ve kölesi olabilirsin. Şimdi Allah’tan başka bir sürü tanrısı olan bu siyonistlerin bu madde ile nasıl bir ilgisi olsun!? 

Garaudy, “Yahudiliğin, Musevi dini geleneğinden kopuk, bu laikleşmesi, bir başka gelenekten, yani “milliyetler yüzyılı” XIX. Yüzyıl Batı milliyetçiliği geleneğinden aparılmış çok önemli bir iktibasa dayanır. Bundan dolayı siyasi siyonizm, Batılı millet ve devlet kavramını taklit etmek için, Yahudi dini toplumundan bambaşka bir toplum tipi gerçekleştirmeye yönelir.” Diye de ekler.

2. Kendin için oyma put yapmayacaksın.

Bu maddenin ilk maddeyle yakın bir ilgisi var. Yontma putlar Allah’tan başka ilahlar kapsamında değerlendirilebilir. Putlaştırma, sadece çamurdan ya da taştan, ağaçtan yaptıkları bir biblonun önünde secde etmekle olmaz. Putlaştırmak herhangi bir şeyi Allah’ın çizdiği sınırların dışında kalan her türlü söz ile davranış ve itkilerle kendine birer inanç ve yaşam biçimi haline getirmek ve bunu sağlayan aracılara  boyun eğerek onları Allah’ın yerine, yani merkezlerine koymaktır. 

Yahudiler medyayla, moda dünyasıyla, iş dünyasıyla hakimiyet kurdukları günümüz seküler dünya sisteminin kapitalist yapı taşlarını oluşturular. Medya kendi putlarını kadın ile, futbol ile, müzik ve eğlence dünyası ile yontmuş ve insanların hakikate giden yolda düşünme melekelerini bloke etmiştir. Artık insan düşünemeyen, medya ile sürülen sürüler, mankurtlar haline gelmiştir. Kendi yonttukları putlara ta’zim etmelerini sağlamış ve dahi bunda büyük ölçüde başarılı da olmuşlardır. Modanın sihirli etkisiyle daha çok satmak için insanların ne giyeceklerini, nasıl giyeceklerini medyanında gücüyle de perçinleyip sunmuşlardır. Böylece moda devamlı biçim değiştirmiş, hem daha çok satın almayı hem de daha çok çıplaklığı salık vermiştir. “Tanrı”ya kafa tutarcasına çıplaklığı özendirmiş ve zinaya giden yolu kolaylaştırmışlardır. Öldürmeyi meşrulaştıracak denli şiddeti özendirmişlerdir. Bunlar birer put değildir de nedir? Şimdi Yahudilerin 2.madde ile olan ilişkisini daha iyi anlamamız açısından bütün bunları bağlamlarından koparmadan birlikte düşünmemizde fayda vardır. Mevzu derin köşe dar bugünlük bu kadar. Bu meseleye kaldığı yerden devam edeceğim inş..

 

Tüm Yorumları Göster (0)