Abdülvasih Duran

MORAL VE SABIR

31 Ocak 2018 / Çarşamba 18:35:18 | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

Dünya hayatının nasıl bir hayat olduğunu  ve bu hayat içinde hangi manevi imtihanların var olduğunu Kur’an direkt olarak bizlere bildirmektedir.Dünya hayatının sıkıntılarla dolu olduğunu dünyaya aldanmamamız gerektiğini yine Yüce Rabbimiz bizlere bildirmektedir.

                 Özellikle yaşadığımız şu günlerdeki  gelişmeler (terör,Suriye,büyük şeytan ABD v.b)  moralimizi bozmakta ve bazen de karamsarlığa kadar bizi götürebilmektedir.Oysa Kur’an’a  baktığımız da  dünya hayatını ve insanın psikolojik yapısını açıklayan bir çok ayetin Kur'an'da  var olduğunu görebiliriz.

             Bu ayetlerden bazıları şunlardır:

-Kur’an, insanın zayıf yaratıldığını açıklar:”…Çünkü insan zayıf yaratılmıştır”(Nisa,28).

-Kur’an, insanın bir sıkıntıyla karşılaştığında hemen karamsarlığa ve ümitsizliğe düştüğünü anlatmaktadır:” İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer”(İsra,83).

-Kur’an’da Yüce Rabbimiz insanı zaman zaman bazı şeylerle imtihan ettiğini açıklar:” Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.”(Bakara,155).

      Müslümanlar, şartlar nasıl olursa olsun hiçbir zaman Allah’tan yüz çevirmezler.” “Her kim de benim zikrimden (Kur’an’dan) yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir hayat vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz”(Ta-Ha,124).

       Müslümanlar, her zaman Allah’a tevekkül eder ve Allah’a güvenirler:”… Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah’a tevekkül ederse, O (Allah)  kendisine yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah, her şeye bir ölçü koymuştur”(Talak,2-3).

      Müslümanlar sıkıntılı dönemlerde sabredip  daha çok birlik ve beraberlik içinde olurlar:” Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.”(Ali İmran,200).

   “Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir”(Enfal,46)

      Müslümanlar hiçbir zaman morallerini bozmazlar:” Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da”(Duha,3).” Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır”(İnşirah,5-6).

      Kur’an bizlere batılın ve küfrün aslında göründüğü gibi güçlü olmadığını belirterek mü’minlere moral vermektedir:” Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi! (Ankebut,41).Allah onların durumunu en zayıf ev olan örümcek evine benzeterek aslında bomboş olduklarını dile getirmektedir. Ayrıca Kur’an, onların bir araya gelip bütün gibi göründüklerine bakmayın diyor:”… Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır…”(Haşr-14).Ve yine Kur’an onların aslında boş kütük gibi olduklarını dile getirmektedir:”… Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar…”(Münafikun-4)

     İman etmek en büyük moraldir. Çanakkale de  Seyyid Onbaşının tek başına 250 kiloluk mermiyi kaldırması iman gücünden başka bir şeyle izah edemezsiniz.Çünkü bellek gücü (iman gücü) bilek gücünü beraberinde getirir. Ahiretten umutlu olanın dünyası da mutlu olur.Ruh sağlığı yerinde olanın beden sağlığı da büyük oranda yerinde olur.

        Kur’an bizlere en büyük moraldır ve Kur’an mü’minlere bir şifa kaynağıdır:” Biz Kur'an'dan, mü'minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an, ancak zararını artırır.”(İsra-82)

        Yüce Rabbimiz gerektiğinde mü’minlere meleklerle yardım ettiğini de dile getirmektedir:” Evet, sabrettiğiniz ve Allah'a karşı gelmekten sakındığınız takdirde; onlar ansızın üzerinize gelseler bile Rabbiniz nişanlı beş bin melekle size yardım eder. (Ali İmran-125)

         Dua mü’minin en büyük moral kaynaklarından birisidir.Yüce Allah şöyle buyuruyor:” Rabbiniz şöyle dedi: "Bana dua edin, duânıza cevap vereyim…”(Mümin-60).Müslümanlar hiçbir zaman duayı elden bırakmazlar:” (Ey Muhammed!) De ki: “Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin!..”(Furkan,77).

       Rabbimiz mü’minleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını va’d ediyor.Bizlere düşen görev Rabbimizin emrine uymak ve yardımı ondan  beklemektir.” Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz. (Ali İmran-139)     

      UNUTMAYIN:Müslümanlar, her şeyin ama her şeyin Allah’ın kontrolü altında olduğunu bilir ve bunu bildiği için de  hiçbir zaman karamsar olmazlar:” Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Allah’ın bilgisi dâhilinde, Levh-i Mahfuz’da)olmasın.”(Enam,59)

 

Tüm Yorumları Göster (0)