Abdülvasih Duran

MİRAÇ TA VERİLEN HEDİYELER

14 Haziran 2012 / Perşembe | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

              Üç aylar içerisinde bereketin ve rahmetin bol olduğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç gecesidir(Önümüzdeki Cumartesiyi Pazara bağlayan gece miraç kandilidir.Yüce Rabbimiz bu kandilleri cümlemize hayırlara vesile kılsın). Miraç bir yükseliştir, bütün kötü duygulardan arınıp ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye yükseliştir. Resulüllah(sav)ın bu eşsiz seyahatı, mucizelerin en büyüğüdür
.        Miraç gecesi (mucizesi) Kurân-ı Kerimde âyetlerle anlatılmış ve varlığı inkâr edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. Bu yüce yolculuğun ilk bölümü olan Mescid-i Aksâya kadar ki kısım Kurân-ı Kerim?de şöyle anlatılır: ?Âyetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haramdan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, herşeyi hakkıyla görendir.? (İsra Suresi, 1)

Miraçın ikinci bölümü de Mescid-i Aksâdan başlayarak semânın bütün tabakalarından geçer. Sırasıyla yedi sema tabakalarında bulunan Hz. Adem(as), Hz. Yusuf(as),  Hz. Yahya(as) ve Hz. Îsa(as), Hz. İdris(as), Hz. Harun(as), Hz. Musa(as) ve Hz. İbrahim(as) gibi peygamberlerle görüştü, Onlar kendisine ?Hoş geldin? dediler, tebrik ettiler.
Miraç, Receb ayının 27. Gecesi Cenab-ı Hakkın daveti üzerine Cebrail (as)in  rehberliğinde Peygamber Efendimiz (sav) Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksâya, oradan da  semaya, yüce âlemlere yükselmesidir.
Daha sonra Peygamberimiz (sav) Hz. Cebrailin rehberliğinde Cenneti, Cehennemi,  bütün âlemleri gezdi, gördü ve Mekkeye döndü.

Sabah olunca Kabenin yanında Mekkelilere Miraçı anlattı. Onlar Peygamberimizden delil istediler. Peygamberimiz (sav) de onlara yolda gördüğü kafilelerinden haber verdi. Kureyşliler hemen kafileleri karşılamak için Mekke dışına çıktılar. Gelenleri aynen Peygamberimizin (sav) haber verdiği gibi gördüler, ama inatları iman etmelerine mani oldu.

Ama yine de Peygamberimizden üst üste Miraça çıktığına dair delil istediler. Peygamberimiz (sav) Kudüse, Mescid-i Aksâya uğradığını anlatınca Kureyşliler, ?Bir ayda gidilebilen Bir yere Muhammed nasıl bir gecede gidip gelebilir?? diye itiraz ettiler, ardından da Mescid-i Aksâyı görmüş olanlar, ?Mescid-i Aksâyı bize anlatır mısın?? diye Peygamberimize soru yönelttiler.

Peygamberimiz (sav) şöyle anlattı:
?Onların yalanlamalarından ve sorularından çok sıkıldım. Hatta o ana kadar öyle bir sıkıntı hiç çekmemiştim. Derken Cenab-ı Hak birden Beytül-Makdisi bana gösterdi. Ben de ona bakarak her şeyi birer birer tarif ettim. Hatta bana, ?Beytül-Makdisin kaç kapısı var?? diye sordular. Halbuki ben onun kapılarını saymamıştım. Beytül-Makdis karşımda görününce ona bakmaya ve kapılarını teker teker saymaya ve anlatmaya başladım.? Bunun üzerine müşrikler: ?Vallahi dos doğru tarif ettin? dediler, ama yine de iman etmediler. O esnada Hz. Ebû Bekir(ra) çıkageldi, müşrikler durumu ona haber verdiler. Hz. Ebû Bekir(ra), ?Eğer bu sözleri ondan duymuşsanız şeksiz şüphesiz doğrudur? diyerek hemen tasdik etti ve bundan sonra Hz. Ebû Bekir(ra) ?Sıddîk, tereddütsüz inanan? ünvanını aldı.

MİRAÇTA VERİLEN HEDİYELER                                                                                                                                                                  Mirac gecesinde Sevgili Peygamberimiz(sav)e 3 önemli hediye verildi.Bu hediyeler şunlardır.

1-Allah?a şirk (ortak) koşmayanların sonunda cennete gireceği müjdesi:Mü?min ?ULUHİYETTE?,?RUBUBİYETTE? ve ?UBUDİYETTE? Allah?a ortak koşmaz.Yani Allah?tan başka ilah yoktur,alemlerin Rabbi yalnızca Allah?tır ve Allah?tan başka hiçbir kimseye ibadet yapılmaz.Böyle düşünen insan Allah?ı gerçek anlamda sever.Allah?ı seven kişi Allah?ın yarattığı bütün mahlukatı da O?nun hatırı için sever.Yani kendi çocuğunu sevdiği gibi başka çocukları da sever çünkü biliyor ki hepsini yaratan  Yaratıcı birdir.Kendi bahçesindeki çiçeği sevip koruduğu gibi kırdaki çiçekleri de sever çünkü bilir ki hepsi aynı kedretin eseridir.

2-Bakara suresinin son iki ayeti.(Amenerresulu): ?Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü?minler de (iman ettiler). Her biri; Allah?a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: ?O?nun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.? Şöyle de dediler: ?İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.? (Bakara 285)
Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): ?Ey Rabbimiz Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma Ey Rabbimiz Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme Bizi affet, bizi bağışla, bize acı Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.?( Bakara 286).

3-Beş vakit Namaz:Namaz mü?minin miracıdır.Namaz dinin direğidir.Bütün ibadetler Cebrail(as) vasıtasıyla indirilirken namaz direkt emredilmiştir.Dolayısiyla mü?min namazdan bıkmaz.Sabah uyanır uyanmaz sabah namazıyla Allah?ın kulu olduğunu hatırlar,işine dalınca öğle namazı onu uyarır.Biraz sonra ikindi namazıyla kulluğunu hatırlar ,akşam eve giderken bu bilinçle akşamı kılar ve en sonunda da Allah?a kul olduğunun şuuruyla yatsı namazını kılar ve öylece gününü anlamlı bir şekilde bitirmiş olur.Böyle bir mü?min  İnşallah hüsranda da olmayan mü?mindir. Unutmayın Namaz bir tesellidir.Namaz mü?minlere ağır gelmez.

Tüm Yorumları Göster (0)