Recep Akakuş

Mercidabık Şehidi Mehmet Paşa Ve İnegöl

05 Aralık 2019 / Perşembe 08:32:04 | YAZARLAR | Recep Akakuş

Mehmed Paşa, İzmir fâtihi Nureddin Hamza Bey’in torunları arasında yer almıştır.Mehmet Bey’in, Osmanlı hânedânı ile sıhriyet bağı vardır.

Soy ağacı incelendiğinde şöyle bir tablo ile karşılaşırız: Yıldırım Beyazıt (1389-1402) şehzâde olarak Amasya Sancak Beyliği’nde bulunurken 1389 yılında Birinci Kosova Savaşı patlak vermiştir. Hüdâvendigâr Sultan I. Murad‘ın isteği üzerine oğlu Amasya sancakbeyi Şehzâde Beyazıt , başta , seçkin Amasya beyleri olmak üzere topladığı büyükçe bir askerî birlik ile Kosova’ya koşmuştur.

Bilindiği üzere I. Kosova Savaşı, Hüdâvendigâr Sultan I. Murat (1361-1389) tarafından kazanılmıştır. Ancak muharebe sonrasında Sultan I. Murad, menfur bir sû-i kast sonucu şehit olduğunda Şehzâde Beyazıt, ordu komutanlarının ortak kararı ile muharebe meydanında hükümdar ilân edilmiştir.

Dördüncü Osmanlı hükümdarı olarak muharebe meydanında iktidar koltuğuna oturan Yıldırım Beyazıt, Bursa’ya döndüğünde savaşta başarı gösteren bütün beylerini ödüllendirmiştir. Bunlara köy ve mezraa cinsinden önemli dirlikler tahsis eylemiştir.

Kendilerine İnegöl coğrafyasından dirlik tahsis edilmiş olan seçkin Amasya beylerinden biri, Hamza Bey’in babası Sungur- zâdelerden Yahşî Bey’dir.

YENİCE BELDESİ

Yıldırım Beyazıt tarafından bu zata “Hüdâvendigâr Livası Tahrîr Defterleri” adlı kaynak eserde padişah hassı olarak gösterilen İnegöl coğrafyasındaki “Çoban karyesi”, dirlik olarak tahsis edilmiş ve bu karye , daha sonraki yıllarda “Yahşî Bey Karyesi” olarak taanılmıştır.

Söz konusu Yahşi Bey Karyesi, günümüzde “ Yenice beldesi ” olmuştur.

Yahşî Bey’den itibaren “Sungurzâde soy kütüğünü” geleceğe doğru taşıdığımızda Hamza Bey –Derviş Mehmed Bey- Kara Mustafa Paşa ve oğlu Mercidabık şehidi Mehmed Bey olarak görmekteyiz ki buna göre Mehmed Bey/Paşa, üçüncü kuşaktan Hamza Bey’in torunu olmaktadır.  

Vezir Kara Mustafa Paşa, Sultan II. Beyazıt’ın oğlu Şehzâde Mahmud’un kızı Ayşe Sultan ile evlendiği için Osmanlı hânedanı ile sıhriyet kurulmuştur .

Diğer yandan oğlu Mehmed Bey/Paşa da Kulaca karyesi’nin dirlik sahibi Savcı Bey oğlu Süleyman Bey kızı Hatice Hatun ile evlenerek bir başka kanaldan Osmanlı hânedânı ile yine bir irtibat kurulmuştur.

Hânedân ile kurulmuş olan bu sıhriyet bağları, Hamza Bey oğullarının ve de torunlarının İnegöl coğrafyası ile bağlantısının devamını sağlamıştır.

Tarihî süreç içinde hem kasaba merkezinde ve hem de civar köy ve mezraalarda Hamza Bey soyuna mensup kişilerin hâkimiyetine yol açmıştır.

Bunun en somut delili, Hamza Bey oğlu Derviş Mehmed Bey’in, İnegöl’ün “timar-eri” olması ve üçüncü kuşaktan torunu Mehmed Bey’in de Kulaca ve Hamza Bey Köyü’nde cami merkezli medreseler inşâ ettirerek halkın hizmetine sunmuş olmasıdır.

Mehmed Bey’in zevcesi Süleyman Bey kızı Hatice Hatun’a ait Kulaca köyü vakıf olduğu gibi Hamza Bey köyü’nde de Mehmed Bey’in oğul ve torunlarına ait vakıflar vardır.

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

Tüm Yorumları Göster (0)