Recep Akakuş

Mehmet Paşazâde Ali Çelebi Ve İnegöl

03 Temmuz 2020 / Cuma 10:27:29 | YAZARLAR | Recep Akakuş

Yavuz Sultan Selim’in, saltanat sürdüğü 1512-1520 yılları arasında îsabeyzâde İshak Paşa’nın çocuk ve de torunları, yavaş yavaş İnegöl’ den ayrılmıştır. Söz gelimi: İshak Paşa’nın oğullarından Pîrî Ahmet Çelebi, Sultan II. Beyazıt’ın husûsi defterdârı olarak İstanbul’a yerleşmiştir. Şadî Bey ismindeki oğlu, Yavuz Sultan Selim’in en önemli paşalarından biri olmuştur. Şadi Paşa,görevli bulunduğu süre içinde daima İnegöl dışında kaldığı gibi emekli olunca da Kanûnî Sultan Süleyman (1520-1566) tarafından kendisine dirlik olarak tahsis olunan Çanakkale - Biğa’ya yerleşmiştir. İshak Paşa’nın büyük oğlu Halil İbrahim Bey ise daha öneki yıllarda, söz gelimi: 1487 Yılında pederi İshak Paşa vefat edince İnegöl’den ayrılarak Selânik’e yerleşmiş ve burada babasına ait vakıf tesisleri ile meşğul olmuştur.

SİNANBEY VE HAMZABEY

İnegöl’de “İbrahim- zâdeler” diye anılan İshak Paşa sülalesinin vakıf tesislerini ise aslında İshak Paşa’nın kethüdası olan- Sinan Bey, idare eylemiştir.

Kanûnî Sultan Süleyman’ın tahta geçtiği 1520 Yılından itibaren İshak Paşa’nın çocuk ve torunları, İnegöl coğrafyasından ayrılınca meydana gelen boşluğu, Hamza Bey’in üçüncü kuşaktan torunu olan Mercidabık şehidi Mehmed Bey ve onun çocukları doldurmuştur.

Hamza Bey’in birinci kuşaktan torunu olan Vezir Kara Mustafa Paşa’nın oğlu ve Bursa beyi, Mehmed Bey, Kulacahisar’da oturan Savcı Bey oğlu Süleyman Bey’in kızı Hatice Hatunla evlenmiştir. Ardından da Mehmet Bey, eşi Hatice Hatunun ikamet ettiği Kulacahisar köyü’nde bir cami ve bir de medrese yaptırarak halkın hizmetine sunmuştur.

Sonra da büyük atası Hamza Bey’e ait vakıf köy statüsünde olan Adahöyük Köyü’nde de –bu kerre-kendi adına bir cami ve bir medrese yaptırarak bunları da halkın hizmetine sunmuştur. Günümüzde her iki köyde yer alan medreseler yıkılmış ise decami ve mescidler, ayakta kalmıştır.

Mehmed Bey, Yavuz Sultan Selim ile birlikte Mısır seferine çıkmış ve 1516 Yılında Mercidabık’da yapılan savaşta şehid düşmüştür. Ancak Mehmed Bey’in çocukları ve de torunları, İnegöl coğrafyasına hâkim olmuşlardır.

ALİBEY VE ALİBEYKÖYÜ

Özellikle Ali Bey ismindeki torunu, İnegöl Ovası’nda başta Alibey köyü olmak üzere; Hamamlı ve Çitli yörelerine hakim olmuştur. Bu sebepten eski yıllarda “Su Sığırlığı “adıyla anılan bu köy, daha sonraki yıllarda “Alibey Köyü”ismiyle anılmaya başlamıştır. Ali Bey’in oğullarından Pervane Bey’e düşen yerleşim alanı, “Hamamlı Köyü” adını alırken ; Karabey’e düşen yerleşim alanı da “Çitli Köyü” ismiyle anılmaya başlamıştır.

Hamzabey Köyü’nde yer alan Mehmed Bey Camii ve Medresesi ile oğlu Abdullah Bey, üç taşlı bir değirmen ve bir miktar da “para-vakfı” bırakmıştır. Hamza Bey’in çocuk ve de torynları, İnegöl coğrafyası üzerindeki derin etkilerini, uzun yıllar devam ettirmişlerdir. Hatta 1923’te Cumhuriyetin ilânından sonra 1950’ li yıllara kadar Hamza Bey sülâlesine mensup bazı kişiler, İnegöl’ de yaşamıştır.

Söz gelimi: Bu sülâlenin en son temsilcilerinden biri, Cuma Camii’nin karşısında ve yokuşun ağzında konak tipi bir evi olan Şenbellizâde İbrahim Efendi idi ki Eski Bedesten adıyla anılan Kapalı Çarşı içinde o güne göre en modern otel olan- Bursa Oteli, bu zat tarafından İşletilmekte idi. Şahsen ben de bu zata, 1950 Yılında Hocam Mehmet Çunadar’a ders vermeye giderken yolda sık sık rastlamışımdır.

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

Tüm Yorumları Göster (0)