Abdülvasih Duran

Kur’an’ın Ana Konuları

25 Haziran 2020 / Perşembe 10:19:45 | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

Kur’an’da geçen konuları hepimiz zaman zaman merak ederiz.Acaba Kur’an’da hangi konular var diye? Bazen de hocalarımıza “Kur’an’da her şey var mı?” Diye sorarız.

       İsterseniz  ikinci sorudan başlayalım.Kur’an’da her şey var mı?Bu konuda  şöyle güzel bir örnek anlatılır.Adamın birisi bir hocaya gelir ve şöyle bir soru sorar:

-“Hocam! Kur’an’da her şey var mı?”.Hoca, soran kişiye:

-“Var “der.Adam bu sefer de:

-“Peki Hocam! Kur’an’da her şey varsa bir çuval undan kaç ekmek çıktığını bana Kur’an’dan bulabilirmisin?” der.

   Bunun üzerine hoca adama der ki:

-“Git aşağıdaki fırıncıyı çağır”.

  Adam gidip fırıncıyı çağırır.Hoca fırıncıya sorar:

-“Bir çuval undan kaç ekmek çıkar”.Fırıncı,

-“240 Ekmek çıkar efendim”,diye cevap verir.Bunun üzerine soru soran kişi:

-“Hocam.ben size Kur’an’dan bulun dedim siz ise fırıncıya sordunuz” diye itiraz edince  Hoca,“…Eğer bilmiyorsanız bilenlerden sorunuz”(Nahl,43) ayetini okuyarak adama “Kur’an,senin soruna da bu şekilde cevap veriyor” der.

      Buradaki örnekte olduğu gibi Kur’an bir çok konuya direkt cevap verir bazı konulara da dolaylı yollardan dikkat çeker.Özellikle bilimsel ayetler insanın dikkatini o konulara çekerek adeta ‘o konuları inceleyin’ mesajını verir.Örneğin:

“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler.

“Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru” derler.”(Ali İmran,190-191).

 

“Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır! Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir!

 Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir!  Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır!(Ğaşiye,17-20).

 

       Bu ve bunlara benzeyen bir çok ayetler insanı ilme ve bilime teşvik ediyor.Ancak şunu iyi bilmek lazım ki Kur’an,ne Fizik ,ne Kimya ne de Biyoloji kitabıdır.Kur’an bir Hidayet kitabıdır.

      Peki Kur’an’ın ana konuları nelerdir? Kur’an’ın 5  ana konusu vardır.

      Öncelikle Kur’an, her şeyin yaratıcısı olan ALLAH’ı tanıtır.Allah’ın isim ve sıfatları hakkında bilgiler verir.Her şeyin ancak O’nun izni olduktan sonra oluşacağını bize hatırlatır.

Kur’an’ı en kısa ve en veciz şekilde anlatan sure İhlas suresidir:”

 De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”  “Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”  O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi

de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).”  “Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”(İhlas,1-4).

   Ayet-el Kürsi dediğimiz Bakara suresinin 255.Ayeti de Rabbimizi çok güzel anlatır:

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.”(Bakara,255).

 

    Kur’an ikinci olarak İnsan hakkında bilgi verir.Üçüncü olarak, vahiy getiren Peygamberler hakkında geniş bilgiler verir.

    Kur’an,mükemmel bir sıralama ile dördüncü sırada  insanın geldiği dünyayı ve dünyadaki görevlerini anlatır. Beşinci sırada da insanın bu dünyadan sonra gideceği Ahiret konusu hakkında da geniş açıklamalar yapar.

     UNUTMAYIN:Kur’an insanı anlatır.Kur’an insana anlatır.

 

Tüm Yorumları Göster (0)