Abdülvasih Duran

KURAN'DA İNSANIN ÖZELLİKLERİ

26 Ocak 2012 / Perşembe | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

         Ku?an-ı Kerimi iceleme fırsatı bulan herkes Kur?an?ın insan özelliklerine büyük yer verdiğini görmektedir.İnsanın yaratılışından,fiziki yapısından tutunda  onun psikolojik yapısına kadar her alanına değinmektedir.Dolayısıyle insan gerçekten bütün yönleriyle zengin ve donanımlı yaratılmıştır.Kur?an insanın bazı yönlerinin cehaletten gelen özellikler olduğunu bazı yönlerinin de imana kavuştuktan sonra güzelleştiğine dikkat çekmektedir.Sözü geçen  kötü özellikler karşısında insanı uyarıyor ve bu özelliklere dikkat edilmesi istenerek hata yapmaması konusunda ikaz ediyor.

1-)Ku?an öncelikle insanın topraktan yaratıldığını hatırlatıyor:? O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.?(Secde-7)

 

2-)İnsan en güzel şekilde ve kusursuz olarak yaratıldı.Ama yaratılış gereği kulluk görevini yapmazsa  esfel-i safiline indirilecektir.? Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.?(Tin-4,5)

 

3-)İnsan zayıf olarak yaratılmıştır, dolayısıyle Allah?a her zaman muhtaçtır ve Allah?ı unutmaması gerekir.? Allah sizden (yükümlülükleri) hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır?(Nisa-28)

 

4-)İnsan acelecidir.İsteklerinin hemen olmasını ister.İstediği şeyler istediği süre içerisinde gerçekleşmediği zaman ümitsizliğe kapılır.Sinirlendiği zamanlarda da bir saat sonrasını düşünmeden ani yanlışlıklar yapabilir:?İnsan hayrı istediği gibi şerri de ister. İnsan pek acelecidir.?(İsra -11)

 

5-)İnsan nankördür. İnsanın en önemli özelliği  az şükretmesi ve nankör olmasıdır.Bu nankörlüğü insana karşı yaptığı gibi kendisini yaratan Allah?a karşı da yapabiliyor:? O, İstediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah?ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür.?(İbrahim-34).? İnsan ise; Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, ?Rabbim bana ikram etti? der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da, ?Rabbim beni aşağıladı? der.?(Fecr-15,16)

 

6-)İnsan inatçıdır:? Andolsun, biz bu Kur?an?da insanlara her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Yine de insanların çoğu ancak inkarda direttiler.?(İsra-89).? Ey insan Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı??(İnfitar-6,7,8)

 

7-)İnsan cimridir.? De ki: ?Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman da tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Zaten insan çok cimridir.?(İsra-100)

 

8-)İnsan mal ve mülkü çok sever:? Hiç şüphesiz o, mal sevgisi sebebiyle çok katıdır.?(Adiyat-8)

 

9-)İnsan zor durumda kaldığı zaman Allah?a yalvarır durur ama bazılarının işi bitince Allah?ı unutur:? Onları (denizde,) bir dalga gölgelikler gibi kapladığında, dini Allah?a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca, onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim âyetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder.?(Lokman-32)

 

10-)İnsanlar ve cinler Allah?a kulluk yapsınlar diye yaratılmışlardır:? Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.(Zariyat-56)

    

    Kur?an?da ki insanın özelliklerinden ancak bir kısmını buraya alabildik. Genişçe bakmanızı tavsiye ederim. Bir düşünür der ki: ?Öldüğümde mezar taşıma sadece ?İNSAN? yazın?.Gerçekten öyle değil mi? İnsanın  en önemli görevi ?İNSAN? olabilmektir. Görevinin/yaratılışının bilincinde olan insan da zaten müslümandır.

Tüm Yorumları Göster (0)