Abdülvasih Duran

KUR’AN’DA HZ.MUHAMMED (SAV)

03 Mayıs 2017 / Çarşamba 18:31:57 | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

Kur’an-ı Kerim Sevgili Peygamberimize (sav) verilen en son ve en mükemmel Kitaptır.Kur’an, son Kitap olması hasebiyle kıyamete kadar olan problemlerin çözümlerini  gerek direkt olarak gerekse en direkt olarak anlatır.

        Kur’an,  hayat nizamının kitabıdır.Bu nedenle iman,ibadet,ahlak,muamelat konuları başta olmak üzere çeşitli pozitif ilimlere de ışık tutar.Kur’an, bir fizik,kimya,biyoloji,coğrafya,tarih v.b. kitabı değil ama bu konular  ile ilgili ip uçları verir.

         Bütün bunların yanı sıra Kur’an, kendisine gönderilen Hz.Muhammed’i (sav) de anlatır.Yüce Rabbimiz  Peygamberimize moral verirken, O’na sahip çıkarken, O’nu ikaz ederken, O’na dini öğretirken  v.b. konular ile ilgili bilgiler vermektedir.

         Kur’an’da Peygamberimiz (sav) ile ilgili bir çok ayet geçmektedir.Bazıları şunlardır:

1-Kur’an, öncelikle Peygamberimize Allah’ın sahip çıktığını ve O’nu Allah’ın eğittiğini anlatır:” Seni yetim bulup da barındırmadı mı? . Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi?. Seni ihtiyaç içinde bulup da ihtiyacını gidermedi mi?”(Duha,6-8).

 

2-Kur’an, Peygamber Efendimizin (sav) sıkıntılı zamanlarında Allah O’nun sıkıntısını giderdiğini ve O’nu  rahatlattığından bahseder.” (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yücelltmedik mi?”(İnşirah,1-4).

 

3-Rabbimiz ,Resulune (sav) Kur’an’ı kendisine bir güçlük olsun diye değil tam tersine Allah’tan korkanlara bir hatırlatıcı olarak indirdiğini söyler.” (Ey Muhammed!) Biz, Kur’an’ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak (Allah’ın azabından) korkacaklara bir öğüt (bir uyarı) olsun diye indirdik.”(Ta-HA,1-4).

 

4-Kur’an Peygamberimize (sav) ve O’nun şahsında bütün ümmete tebliğin nasıl yapılması gerektiğini anlatır:” (Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir.”(Nahl,125).

 

5-Kur’an, Peygamber Efendimizin (sav) daha önce okur yazar olmadığını hatırlatır.(Diğer insanlara da Kur’an’ın Allah tarafından indirildiğini yoksa  Peygamberin yazdığı bir kitap olmadığını hatırlatır):” Sen şu Kur’an’dan önce hiçbir kitap okumuyor ve onu sağ

elinle yazmıyordun. (Okuyup yazsaydın) o takdirde batıl peşinde koşanlar, şüpheye düşerlerdi.(Ankebut,48).

 

6-Kur’an, özellikle Peygambere(sav) İnkarcı ve hainlerle beraber olmamasını tembihler:

-” Sen, bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o, Rabbinden bir rahmet olarak sana verildi. Öyle ise kâfirlere sakın arka çıkma.”(Kasas,86).

 

-“(Ey Muhammed!) Biz sana Kitab’ı (Kur’an’ı) hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah’ın sana öğrettikleri ile hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma.”(Nisa,105).

 

7-Kur’an,Mü’minler için Allah Resulünde (sav) güzel örnekler olduğunu hatırlatır:” Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”(Ahzap,21).

 

8-Kur’an,Mü’minlere Allah’ı sevmenin ve bağışlanmanın yolunun Resulullah’ı (sav) sevmede olduğunu öğretiyor:” De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi

sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”(Ali İmran,31).

 

9-Ve Kur’an, Peygambere (sav) itaat etmemeyi kafirlik olarak tavsif eder:” De ki: “Allah’a ve Peygamber’e itaat edin.” Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kâfirleri sevmez.”(Ali İmran,32)

Tüm Yorumları Göster (0)