Abdülvasih Duran

KUR’AN’A GÖRE “MUHSİN İNSAN”IN ÖZELLİKLERİ

23 Mayıs 2018 / Çarşamba 16:58:49 | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

      İçerisinde bulunduğumuz Mübarek Ramazan ayının bir özelliği de Kur’an’ı  anlamak için bir fırsat oluşudur.Unutmamak gerekir ki Kur’an Ramazan ayında nazil olmaya başlamıştı.Öyleyse Ramazan ayını 3 ana bölüme ayırmak mümkündür:

1-Kur’an bu ayda indiği için Kur’an’ı anlamak için Ramazan ayını fırsata çevirmek,

2-Ramazan ayı Oruç ayıdır ki Kur’an bunu bize haber veriyor,

3-Ve Ramazan ayı infak ayıdır.Vereceğimiz zekatlarla ,sadakalarla ve yapacağımız her türlü yardımlarla hem Allah’ın rızasını kazanmak hem de fakir fukarayı gözetmek için bir fırsattır.

     Tabiri caizse Ramazanın hiçbir gününü boş geçirmemek gerekir.Her gün Kur’an bahçesinin bir meyve ağacına gitmeli o eşsiz manevi meyvelerden (ayetlerden) istifade etmeliyiz.

      Kur’an, bir çok kavram üzerinde durur ve bu kavramların özelliklerini insanlara hatırlatır.Kur’an üzerinde çalışan insanlar bu kavramları öğrenerek buna göre hayatını tanzim eder ve böylece insanı kamil derecesine ulaşır.

      Kur’an’ın kavramlarından birisi de “MUHSİN” kavramıdır.Kur’an’ın  bir çok ayetlerinde “Muhsin” ve “İhsan” kavramları geçer.Allah’ın “Muhsin “insanı sevdiği dile getirir.Elbette ki biz mü’minlerin en büyük arzusu  Allah tarafından sevilen bir insan olmak değil midir?

      Kur’an,Muhsin kelimesinin zıddı olan kavramları da ele alır.Örneğin “Müfsit”(Bozguncu) bu kavramların başında gelir.Bir çok ayette “Müfsit” insanın özelliklerinden bahseder.

- “Bunlara, “Yeryüzünde fesat çıkarmayın” denildiğinde, “Biz ancak ıslah edicileriz!” derler.”(Bakara,11)

- “İyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir.”(Bakara,12),

-“…Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah, bozguncuları sevmez.”(Kasas,77).

        Fesat/Müfsit kavramının zıddı olan “Muhsin” kelimesi  de Kur’an da şu anlamlarda kullanılır:

-İhsan, ibadette huşu ve ihlastır. İbadeti sadece Allah'a has kılmaktır. Sanki Allah’ı görüyormuş gibi kulun ibadet etmesidir. Bu tanım yapılırken daha çok Hz. Peygamber’in (sav)  meşhur "Cibril Hadisi" dayanak alınmıştır.

- Hayır,hasenat tabiriyle  başkalarına iyilikte bulunmak,iyilik sever olmak,sözünde ve özünde samimi olmak  “ihsan” olarak anlaşılmıştır. Yapılan bütün bu ameller Kur'an'da ihsan olarak adlandırılmakta ve “Muhsinlerin” özellikleri arasında sayılmaktadır. Hatta bu anlamlarda ihsan kelimesi oldukça sık olarak Kur'an'da yer almıştır.

      Kur’an ayetlerinde  “Muhsin” ve “İhsan “kavramları şu anlamlarda kullanılmıştır:

1- "İyilik ederseniz (in ahsentüm) kendinize iyilik etmiş olursunuz (ahsentüm), Kötülük ederseniz o da kendi aleyhinizedir." (İsra/7).

Bu ayette de iyilik etmek anlamında kullanılmıştır.

2- "Allah'ın sana vadettikleriyle ahiret yurdu için çalış. Dünyadaki payını da unutma. Allah sana nasıl ihsan ettiyse(iyilik yaptıysa), sen de öyle ihsanda bulun(iyilik yap) ve yeryüzünde bozgunculuk yapma. Çünkü Allah, bozgunculuk yapanları sevmez." (Kasas/77).

 Ayette malın, mülkün, servetin bizlere Allah'ın ihsanı olduğu hatırlatılmakta ve bizim de bu bilinçle başkalarına ihsanda bulunmamızı yani muhtaç olanlara yardım etmemizi, Allah'ın bize verdiklerinden onlara vermemizi, infak etmemizi emretmektedir.

3-" Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı (ihsanı) yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl/90).

 Yani iyilik yapmak, sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmek de ihsandır.

4- "Muttakiler bollukta ve darlıkta infak eden, öfkelerine hakim olan ve insanların kusurlarını bağışlayanlardır. Allah iyilik edenleri (muhsinleri) sever.(Ali İmran,134) 

Muhsin insanlar bollukta ve darlıkta İnfak Ederler (Yani Allah için harcarlar).Fakiri ve fukarayı gözetirler.

5-"Rablerinin kendilerine vadettiğine kavuşurlar. Çünkü onlar, dünyadayken muhsin idiler. Geceleri az uyurlar, seher vakitlerinde bağışlanma dilerlerdi. (Zariyat/16-18).

Bol bol ibadet ve dua ederler.

 

6- "Sabret, Allah iyilerin (muhsinlerin) ecrini zayi etmez." (Hud/115).

Sabırlıdırlar ve Allah onların ecrini zayi etmez:

 

                                                                                                             Adulvasih DURAN

Tüm Yorumları Göster (0)