Abdülvasih Duran

KUR’AN’A GÖRE “FESAT” (BOZGUNCULUK)

01 Şubat 2017 / Çarşamba 17:03:56 | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

Büyük  kitabımız Kur’an, bizlere her konuda yol gösteriyor.Yeter ki O rehber kitabı okuyalım ve anlamaya çalışalım.Kur’an, bazı kavramların üzerinde özellikle durur ve o kavramları açıklamaya çalışır.O nedenle de bu tür kavramlar Kur’an’da bazen onlarca yerde kullanılır ve kimlerin veya nelerin bu kavramın kapsam alanına girdiğini de bize açıklar.

        Kur’an’ın üzerinde durduğu önemli kavramlardan birisi de “FESAT” kavramıdır.Genel anlamı bozgunculuk olan  fesat kavramının  çeşitli kalıplarını da Kur’an kullanır.

        Fesat kavramı ve fesat kavramının çeşitli kalıplarını Kur’an şu kişiler ve şu eylemleri yapanlar hakkında kullanır:

 

-Allah’a verdiği sözü unutanlar,hayatın gereği olan insanlarla ve akrabalarla ilişkisini koparanlar,yeryüzünde bozgunculuk yapan insanlarla aynı kategoride  anlatılır:”Onlar, Allah’a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah’ın korunmasını emrettiği bağları (iman, akrabalık,beşerî ve ahlâkî bütün ilişkileri) koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir” (Bakara,27).

 

-Bozguncuların ortak özellikleri kendilerini hiçbir zaman bozguncu olarak görmemeleridir. Hatta yapıcı kimseler olarak kendilerini tanıtmalarıdır.Dünyaya bakın bütün bozguncu devletler İslam dünyasını kana bularken bile buralara demokrasi ve huzur getirmek için geldiklerini iddia etmişlerdi.15 Temmuz  da darbeciler ve onun taraftarları da kendilerini “Yurtta sulh” konseyi olarak tanıtmışlardı:” Bunlara, “Yeryüzünde fesat çıkarmayın” denildiğinde, “Biz  ancak ıslah edicileriz!” derler. İyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir.”(Bakara,11,12).

 

-Bozguncular yönetimi ele geçirdiklerinde yaptıkları en büyük tahribat ekonomiyi(ekin)  ve kültürü(nesli)  yok etmektir.Dikkat ederseniz  darbe dönemlerinde ekonomi iflas noktasına getirilmiş ahlak ve maneviyata büyük darbeler indirilmiştir.En son başarılı olan Post modern darbe 28 Şubat darbesiydi.Bu dönemden sonra ekonomi iflas noktasına gelmişti.Kur’an Kursları ve İmam Hatipler büyük oranda kapatılmıştı.Dikkat ederseniz bugün önemli ölçüde olaylara karışan gençler o dönemin din ve ahlak eğitimini görmeyen neslidir:” O, (bir iş başına geçti mi)  yeryüzünde bozgunculuk  yapmağa, ekin ve nesli yok etmeğe çalışır. Allah ise bozgunculuğu  sevmez.”(Bakara,205).

 

-Yüce Rabbimiz biz kullarına dünya-ahiret dengesini korumamızı ister.Ve Rabbinin sana verdiği nimetlerden sende diğer insanlara iyilikte bulun diye hatırlatıyor.Her zaman iyilik düşün ve iyilik yap buyuruyor.Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmama konusunda bizleri uyarıyor:“Allah’ın sana verdiği (servet ve zenginlik gibi) şeylerde ahi ret yurdunu ara. (Onları insanların yararına harcayarak ahirette seni mutlu kılacak mükâfatı elde etmeğe çalış). Dünyadan da nasibini unutma. (Bu imkânlardan ölçülü bir şekilde kendin de yararlan.) Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah,bozguncuları sevmez.”(Kasas,77).

 

-Yüce Rabbimiz yeryüzü düzeldikten sonra bozmamamız konusunda bizi ikaz ediyor.Yani huzur ortamını bozmayın.Bir toplumun huzur ve güven ortamını bozmama konusunda insanları özellikle uyarıyor.

Ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyen insanlarla beraber olmayalım.Vatan olmazsa insanların ne hale geldiğini çevremizdeki ülkelere (Irak,Suriye) bakınız.O nedenle sağlanmış olan huzur ve mutluluğumuzu bozmayalım.Yedi düvelin üzerimize geldiği şu günlerde birlik ve beraberliğimizi bozmayalım.Dış güçlerin oyununa gelmeyelim.

Kur’an özellikle huzur ortamı oluştuktan sonra o ortamı bozmama konusunda defalarca dikkat etmemizi istiyor ve şöyle buyuruyor:

“Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.Allah’a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz, Allah’ın rahmeti iyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yapanlara yakındır.”(A’raf,56),

 

Medyen halkına da kardeşleri Şu’ayb’ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin için O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır.”(A’raf,85).

Tüm Yorumları Göster (0)