Talha Bayraktar

KURAN SAYILARI/ BİN AYDAN HAYIRLI GECE-2

12 Ekim 2021 / Salı 10:42:36 | YAZARLAR | Talha Bayraktar

“Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.” (KADİR 3)

 

KADİR GECESİ NE ZAMAN? Peki, Kadir gecesi, hangi ay ve hangi gündedir? Bu konuda farklı rivayetler var. Ancak ümmetin âlimlerinin çoğunluğunun görüşüne göre; Kadir gecesi, Ramazan ayındadır. En meşhur görüşe göre de: O gece Ramazan ayının 27. Gecesidir.

Resulullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır"[1]

Zir b. Hubeyş anlatıyor; Übey b. Ka'b'a sordum: Kardeşin Abdullah b. Mes'ud: "Yıl boyunca ibadet eden Kadir gecesine isabet eder" diyor, dedim. Übey b. Ka'b dedi ki: "Allah İbn Mes'ud'a rahmet eylesin. O, insanların Kadir gecesine güvenmemelerini istemiştir. Yoksa Kadir gecesinin, Ramazanda, Ramazanın da son on günü içerisinde yirmi yedinci gecesinde olduğunu biliyordu" dedi. - Bunu neye dayanarak söylüyorsun?" dedim. Übey; "- Ben bunu Resûlullah’ın (s.a.s) bize haber vermiş olduğu alametle söylüyorum ki, o da, "o gün güneş şuasız olarak doğar" dedi.[2]

Hadis alimleri Hz. Aişe'den şöyle rivayet ediyorlar: Allah'ın Rasûlü «Kadr Gecesi'ni Ramazan'ın son on ge­cesinin tekli gecelerinde arayınız» buyurmuştur.[3]

 

Resulullah Efendimiz’in (s.a.v) Ramazanın son on gününe girildiğinde, i‘tikâfa çekilmesi, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirmesi, ailesini de bu konuda teşvik etmesi, Kadir gecesinin bu günlerde olduğu ihtimalini kuvvetlendirmektedir. [4]

 

Razi der ki: “Kadir gecesinin bildirilmemesi yoluyla müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tâzimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur.”[5]

 

KADİR GECESİNE ÖZEL DUA: Hz. Aişe annemiz Resûlullah Efendimiz’e (s.a.v) sormuş: " Ey Allah'ın Elçisi! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?" Resûlullah Efendimiz (s.a.v) cevap vermişler: "Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet."[6] 

 

HER GECEYİ KADİR BİL: Hülasa: Sonuç olarak deriz ki: Âlimlerimizin çoğunluğu Kadir gecesinin Ramazan ayının son on gününde ol­duğunda ittifak etmişlerdir.

Allah (c.c.) dileseydi Kadir gecesini net olarak K.Kerim’de bildirirdi. Dileseydi elçisi Resulullah Efendimiz (s.a.v) Kadir gecesinin tarihini kesin olarak bildirirdi. Demek ki işin sırrı burda. Arayacaksın, araştıracaksın, bulmaya çalışacaksın. Emek vereceksin. Kulluğun sırrı da bu değil mi? Ömrü veren Allah’tır. Sevap ve ödülleri de veren O’dur. Hz.Nuh döneminde olduğu gibi dilediği kuluna 1000 yıl ömür veren Allah, dilediği kuluna da tek gecelik ibadetinde 1000 aylık sevap yazar. Kadir gecesinde olduğu gibi… Kimse Allah’ın hazinesine ve cömertliğine sınır çizemez.

Büyükler demişler ki; “Her geleni Hızır bil. Her geceyi Kadir bil.” Asıl mesele her geceyi Kadir gecesi bilmek ve ona göre amel etmektir. Kadir gecesinden anlıyoruz ki; iman edip salih amel işleyen kullarına Allah’ın mükâfatı sınırsızdır. Rabbim kadir kıymet bilen kullarından eylesin. Amin!

“Olundu âleme müjde. Getirir âlemi vecde. Ağaçlar ediyor secde. Mübârek Kadir gecesi. Cümle âlem mesrûr olur. Hep günahlar mağfûr olur. Cümle yer gök pürnûr olur. Mübârek Kadir gecesi.”[7]

 

 

 

 

 


[1] Buhârî, Kadir, 1

[2] İbn-i Kesir

[3] Buhari-Müslim

[4] Buhârî, “Fa?lu leyleti’l-?adr”, 5; “İ?tikâf”, 1; Müslim, “İ?tikâf”, 1-5; Tirmizî, “?avm”, 73

[5] Fahreddin er-Râzî, Mefatihü’l-gayb

[6] Tirmizi, Da'avât, 89

[7] TDV, İslam Ansiklopedisi, Kadir gecesi

Tüm Yorumları Göster (0)