Talha Bayraktar

KURAN SAYILARI/ BEŞ BİN MELEĞİN GELDİĞİ SAVAŞ

16 Ekim 2021 / Cumartesi 15:20:49 | YAZARLAR | Talha Bayraktar

“Evet, siz sabır gösterir ve Allah'tan sakınırsanız, onlar düşmanlarınız hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbiniz, nişanlı beş bin melekle sizi takviye eder.”  (AL-İ İMRAN 125.)

BEDİR SAVAŞI: Allah (c.c.) bu ayet-i kerimede 5 bin melekle İslam ordusunu takviye edeceğini haber veriyor. Meleklerin yardıma geldiği ilk savaş Bedir savaşıdır. Bu savaşta 1000 melek hazır bulunmuştur. Bedir’de, Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) müşrik ordusuna baktı;  karşısında bin kişilik bir ordu vardı. Ashâbı ise üç yüz on üç kişi idi. Kıbleye yöneldi. Ellerini kaldırdı. Allah’a şöyle dua etti: “Ey Allâh’ım! Bana olan va’dini yerine getir! Bana zafer ihsân eyle! Ey Allâh’ım! Eğer İslâm’ın bu topluluğunu helâk edersen, artık yeryüzünde Sana ibâdet edecek kimse kalmayacak!” Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) o derece ellerini semâya kaldırıp dua ediyordu ki, ridâsı omzundan düştü. Bunu gören Hz. Ebû Bekir (r.a), Rasûlullâh Efendimiz’in (s.a.v) yanına gelerek ridâsını aldı, omuzuna geri koydu ve: “–Ey Allâh’ın Rasûlü! Rabbine olan yalvarman yeterli değil midir? Allâh Teâlâ Sana olan vaadini mutlakâ yerine getirecektir.” dedi.[1]

Bedir’de Allah’ın (c.c.) meleklerini yardıma göndermesi Enfal suresinde yer almaktadır: “Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ben peşpeşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim, diyerek duanızı kabul buyurdu. Allah bunu meleklerle yardımı sadece müjde olsun ve onunla kalbiniz yatışsın diye yapmıştı. Zaten yardım yalnız Allah tarafındandır. Çünkü Allah mutlak galiptir, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir.”[2] Bedir’de Hz.Cebrail komutasında 1000 melek hazır bulunmuştu. 1000 melek savaş alanını kuşatmıştı. İslam ordusunu korumaya almışlardı ve ihtiyaç durumunda İslam askerlerine manevi yardımda bulunuyorlardı. Onların varlığı herşeyden önce bir moraldi.

BEDİR’DE ALLAH’IN VAADİ GERÇEKLEŞTİ: Tarih: 17 Ramazan Hicri 2; Miladi 14 Mart 624 idi. Günlerden Cuma idi. Sabahın erken saatlerinde iki ordu karşı karşıya geldi ve Bedir’de Allah’ın vaadi gerçekleşti. Allah’ın yardımı ile Müslümanlar; müşriklerin ileri gelenlerinden yetmişini öldürüp, yetmişini de esir aldılar. Allah mü'minleri aziz; şirki ve müşrikleri zelil kıldı.

 

Melekler Allah’ın askerleridir. Müminler de öyle… Ancak zafer ne meleklerin ne de insanların elindedir:  “Zafer, yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındandır.[3]Aslında meleklerin ne varlığının ne de sayısının bu zaferde bir önemi yoktur. Allah (c.c.) ister meleksiz, ister 3 bin, ister 5 bin melekle, dilediği şekilde müminlere yardım eder. Müminlerin sabır, ihlas ve gayreti ölçüsünde de bu yardım ve sayı takviyesi artar: “Allah, bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bu sayede rahatlasın diye yaptı.”[4] Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) Bedir günü: “İşte Cebrâîl! Atının başından tutmuş, üzerinde de savaş techizâtıyla!” buyurdular.[5]

 

Uhud günü, Bedir günündeki gibi zafer elde edilemesi üzerine Allah (c.c.) Al-i İmran suresindeki şu ayet-i kerimelerle moral ve müjde vermiştir: “Andolsun, sizler güçsüz olduğunuz halde Allah, Bedir'de de size yardım etmişti. Öyle ise, Allah'tan sakının ki O'na şükretmiş olasınız. O zaman sen, müminlere şöyle diyordun: İndirilen üç bin melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi, sizin için yeterli değil midir? Evet, siz sabır gösterir ve Allah'tan sakınırsanız, onlar düşmanlarınız hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbiniz, nişanlı beş bin melekle sizi takviye eder. Allah, bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bu sayede rahatlasın diye yaptı. Zafer, yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındandır.[6]  

HÜLASA: Dünya hayatı imtihan sahasıdır. Bu imtihan sahası Allah’ın hâkimiyeti altındadır. Allah hükmü gereği herkese çalıştığının karşılığını verir. Başarı ve zafer de bir takım çabalara bağlıdır. Müslümanlar sabır, ihlas ve gayretleri ile bu başarıyı hak ettiklerinde, Allah zaferini Müminlerden esirgemez. Allah (c.c.) yaptığı her işi bir kader, ölçü yani bir yasa üzerine yaratır. Kullarına yapacağı yardımı da bir yasaya bağlamıştır. Buna sünnetüllah yani Allah’ın kanunu denir.

Allah’ın görünen ve görünmeyen orduları vardır. Bazen bir rüzgâr, bazen bir yağmur, bazen arılar, bazen melekler ve müminler eliyle hükmünü hâkim kılar. Hakikatte Allah öyle bir irade ve kudrete sahiptir ki, hiçbir kuluna ihtiyacı yoktur. O, “ol der olur”.Biz kulları açısından asıl mesele; Allah’ın (c.c)  koyduğu esaslar ölçüsünde yaşayıp ilahi yardımı hak edecek adımlar atmaktır.

 

 

 

 


[1] Taberi Tefsiri

[2] Enfal suresi 9-10

[3] Al-i İmran Suresi 128

[4] Al-i İmran Suresi 127-128

[5] Buhârî, Meğâzî, 11

[6] Al-i İmran Suresi 123-128

Tüm Yorumları Göster (0)