Yusuf Şehitoğlu
yusuf@sehitogluinsaat.com.tr

Kritik Faktör Borç Yapısı

19 Temmuz 2020 / Pazar 16:15:05 | YAZARLAR | Yusuf Şehitoğlu

Pandemi süreciyle birlikte tüm ülkeler tarafından parasal genişlemenin olduğundan ve yardım paketlerinden bahsediyoruz. Hükümetlerin direk yardımlarının yanında ekonominin canlanması için farklı yöntemler de uygulanmaktadır. Burada üreticinin ayakta kalması için yapılan mali desteklerle birlikte iç tüketimin canlanması da son derece önemlidir. Bu doğrultuda özellikle devlet bankaları kanalıyla düşük faizli finansman kaynakları tüketicinin önüne koyulmaktadır. Bu sayede pandemi sonrasındaki süreçte inşaattan turizme kadar birçok sektör toparlanma sürecine girmiştir diyebiliriz.

Özellikle haziran ayında birinci derecede düşük finansman sayesinde konut piyasasında ciddi satış hacmine ulaşılmıştır. Sadece konut kredileri tarafında geçtiğimiz hafta içerisinde yaklaşık 6 milyar TL kredi hacmi büyümesi yaşanmıştır. Paylaştığım tabloda konuttan taşıta tüketici tarafındaki kredi hacmi değişikliklerini rakamsal olarak görebiliriz.

Hanehalkı tarafında yaşanan bu gelişmelere paralel olarak finansmana ulaşımın maliyetinin düşüşü eş zamanlı olarak işletmeler tarafında ticari kredilerin büyümesini de yakından görüyoruz. Özellikle geçtiğimiz 2 sene içerisinde yaşanan nakit akış sıkıntısı sonrasında işletmeler hem sıkışıklığı aşmak hem de büyüme potansiyelini kullanabilmek adına finansman alternatiflerini değerlendirmektedirler.

Burada kritik olan gerek hane halkı tarafında olsun gerekse işletmeler tarafında olsun borçluluk yapısının doğru dengesinin kurulmasıdır. Finans piyasasında kaldıraç oranı dediğimiz BORÇ/ÖZKAYNAK yapısı doğru kurgulamadığında işletmelerin büyümesini bir yana bırakalım hayatta kalması da imkansız hale gelecektir. Burada kaldıraç mekanizmasının kurgulanması için göz önünde bulundurulması gereken bir çok faktör ve değişken vardır. İster işletme ister bireysel tüketici bu dengeleri göz önünde bulundurduğu takdirde borçluluğu önemli olmamakla birlikte büyümesini de sağlayabilmektedir.

Paylaştığım ikinci tabloda kredilerin genel vade yapılarını görebiliyoruz. Burada tüketici konut için 5 yıldan fazla süreli borçlanırken taşıt için 1-5 yıl arası borçlandığını görebiliyoruz. Ticari krediler tarafında da yatırım kredileri uzun vadeli kullanılırken taksitli kredilerin 5 yıla kadar ağırlıklı kullanılabildiğini görebiliyoruz.

Tüm Yorumları Göster (0)