Talha Bayraktar

K.Kerim Sayıları/Şehirdeki Dokuz Elebaşı (2)

11 Eylül 2019 / Çarşamba 14:32:57 | YAZARLAR | Talha Bayraktar

Hud Suresi'nin 65. ayetinde bildirildiğine göre, Hz.Salih’in kavmi mucize deveyi öldürdüğü zaman, Hz. Salih (s.a) onlara üç gün süre verdi. Allah’ına gazabına uğrayacaklardı.Allah’ın azabının geleceği gece, onlar Hz.Salih’e ulaşamadan, Allah’ın (c.c) azabı hepsini yakaladı ve onları yerle bir etti.

K.Kerim’de bildirildiğine göre; Hz.Salih’e tâbi olan küçük bir grup hariç; Semud Kavminin hepsi; şiddetli sarsıntı, korkunç bir ses, gök gürlemesi ve yıldırımdan oluşan bir azapla helak oldu.

Rivayetlere göre Hz.Sâlih ve Müminler, helak olan Semud kavmini geride bırakarak Mekke’ye hicret etmişlerdir. Yine Tâif’te ikamet eden Sak?f kabilesinin Semûd soyundan geldiği rivayet edilmiştir. 

Resulullah Efendimiz (s.a.v) bu olayın üzerinden binlerce yıl sonra, Tebük Seferi sırasında Hicr’den geçerken, eskiden burada yaşayan Semud Kavmi’nin lanetlenmesi sebebiyle, onlara ait harabelere girilmemesini ve onların kuyularından su alınmamasını emretmiştir.

Hadis kaynaklarından öğrendiğimize göre; Tebük seferi sırasında, Ordu Semûd halkının içtiği kuyulardan su içmiş, hamur yoğurup ekmek yapmış ve yemek hazırlamıştı. Fakat Resûlullah Efendimiz (s.a.v) yemeği dökmelerini ve ekmekleri develere yedirmelerini emretmiştir. Semud Kavmi hakkında ashabına bilgi vererek, onların başlarına gelenlerden ders almalarını istemiştir.

Bu şehirden günümüze kadar gelen kalıntılar ve dağlarda yontulmuş evler vardır.Burası Medine-Tebük yolu üzerinde, Hicaz demiryolunun geçtiği, sarp kayalıklarla çevrili bir vadidedir. 

Mücâhid der ki: Hz. Salih'in yok edilmesine dâir aralarında yeminler ederek anlaştılar. Ama Hz. Salih'e ulaşamadan hem onlar ve hem de kavimleri toptan helak oldu.

İbn Abbas’ın bildirdiğine göre: "Kılıçlarını çekerek Hz.Salih'in (a.s) evine geldiler. Bunun üzerine melekler, Allah’ın (c.c.) emri ile Hz.Salih’i koruma altına aldılar. Bu 9 kişiyi de taş atıp öldürdüler.

Neml Suresi’nde ilgili ayetler mealen şöyledir:

45. Andolsun ki, «Allah'a kulluk edin!» (demesi için) Semûd kavmine kardeşleri Sâlih'i gönderdik. Hemen birbiriyle çekişen iki zümre oluverdiler.

46. Sâlih dedi ki: Ey kavmim! İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir.

47. Şöyle dediler: Senin ve beraberindekilerin yüzünden uğursuzluğa uğradık. Sâlih: Size çöken uğursuzluk (sebebi) , Allah katında (yazılı) dır. Hayır, siz imtihana çekilen bir kavimsiniz, dedi.   

48. O şehirde dokuz kişi (elebaşı) vardı ki, bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı.  *

49. Allah'a and içerek birbirlerine şöyle dediler: Gece ona ve ailesine baskın yapalım (hepsini öldürelim); sonra da velisine: «Biz (Sâlih) ailesinin yok edilişi sırasında orada değildik, inanın ki doğru söylüyoruz» diyelim.

50. Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan, onların planlarını altüst ettik.

51. Bak işte, tuzaklarının âkıbeti nice oldu: Onları da, (kendilerine uyan) kavimlerini de (nasıl) toptan helâk ettik!

52. İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri! Anlayan bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır.

53. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları ise kurtardık.

 

 

Tüm Yorumları Göster (0)