Talha Bayraktar

K.Kerim Sayıları/Allah Bir

13 Temmuz 2020 / Pazartesi 10:37:43 | YAZARLAR | Talha Bayraktar

“De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. (İHLAS SURESİ)

Allah birdir. K.Kerim’de 1 sayısı, özellikle Allah’ın birliğini vurgulamak için geçmektedir. Allah’ın bir olması Tevhid kavramı ile ifade edilir. Sözlükte vahd; tek ve bir olmak, anlamına gelir. Tevhid; vahdet, vühûd kökünden türeyen bir kavramdır ve “bir şeyin bir ve tek olduğunu kabul etmek” anlamına gelir. Kur’ân-ı Kerîm’de tevhid kelimesi geçmez, ancak “vahd” kökünden gelen vâhid, ahad, vahde(hû) yer alır.

Allah’a nisbet edilen birlik: “herhangi bir sayı dizisinin ilk basamağı” anlamına gelmez. “Parçalardan oluşan bir varlık olmayan, eşi ve benzeri bulunmayan, tek olan, yegâne tapınılacak varlık” demektir.

Allah; zatı, sıfatları, fiilleri ve her şeyi ile tektir. Hiçbir konu ve durumda eşi ve benzeri yoktur. Müslüman olmanın ilk adımı tevhid inancına sahip olmaktır. Kişi tevhid dairesinde oldukça Müslüman’dır. Bu da Kelime-i Tevhid dediğimiz: “La ilahe İllallah Muhammedü’r-Resulullah” cümlesi ile ifade edilir. Anlamı: “Allah’tan başka ilah yoktur. Hz.Muhammed Allah’ın elçisidir.”

K.Kerim’de Allah’ın birliği ile ilgili bir çok Ayet-i Kerime vardır:

BAKARA 163: İlâhınız bir tek Allah'tır. O'ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmândır, Rahîmdir.

NİSA 171: Allah ancak bir tek Allah'tır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.  

ENAM 19: «O ancak bir tek Allah'tır, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden kesinlikle uzağım» de.  

Adîy b. Hatim anlatıyor: “Boynumda altın bir haç takılı olduğu halde Rasûlullab'a (s.a.v) geldim. Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: Ey Adîy! Bu putu üzerinden at.”

Resulullah sonra da Tevbe Suresi 31. Ayet-i Kerimeyi okudu: "Allah'ı bırakıp haham ve rahiplerini Rab edindiler."

Onu dinledim. Dedim ki: “Ya Rasûlullah! Onlar hahamlara ve rahiplere ibadet etmiyorlardı."

Rasûlullah (a.s.) şöyle buyurdu: “Haham ve rahipler Allah'ın helal kıldığını haram kılıyorlar, onlar da bunu haram kabul etmiyorlar mıydı? Allah'ın haram kıldığını da helal sayıyorlar ve onlar da bunu helal saymıyorlar mıydı?

Ben: "evet" dedim. Rasûlullah (s.a.v.): İşte bu onlara ibaret etmektir." buyurdu.

Hadiste şöyle buyrulmuştur: “Sen evvelsin. Senden Önce hiçbir şey yoktur. Sen âhirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen bâtınsın. Senin altında hiçbir şey yoktur.”

Ibn Kesîr şöyle der: O, her şeyin sahibi ve yaratıcısıdır. Şu halde, yarattıklarından, O'nun seviyesine yükselecek veya yaklaşacak bir benzeri nasıl olabilir? O, bundan yüce, mukaddes ve uzaktır.

Kudsi bir hadiste, Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Ademoğlu beni yalanladı. Hâlbuki buna hakkı yoktu. Bana küfretti. Oysa onun buna da hakkı yoktu. Beni yalanlamasına gelince, o şöyle diyerek beni yalanladı: Allah beni yarattığı gibi, asla tekrar diriltmeyecektir. Oysa, onu yoktan yaratmak, bana tekrar yaratmaktan daha kolay değildir. Bana küfretmesi ise; "Allah, çocuk edindi" demesidir. Oysa ben, tekim, samed'im. Çocuk edinmeyen, doğmayan eşi ve dengi olmayan ilâh'ım”

 

 

Tüm Yorumları Göster (0)