Talha Bayraktar

K.KERİM SAYILARI /YAZICI 2 MELEK (2)

21 Ocak 2021 / Perşembe 15:50:50 | YAZARLAR | Talha Bayraktar

KAF SURESİ: Kaf suresi’nde ilgili ayet-i kerimeler mealen şöyledir: Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız. İki melek insanın sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar.İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de: İşte (ey insan) bu, senin öteden beri kaçtığın şeydir, denir.”[1]

İNFİTAR SURESİ: İnfitar suresinin şu ayet-i kerimeleri de aynı mesajı vermektedir:Ey insan! Seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? Hayır! Bütün bunlara rağmen siz yine de dini yalanlıyorsunuz. Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar, yapmakta olduklarınızı bilir.” [2]

ZUHRUF SURESİ: Müşrikler, kendi aralarındaki gizli konuşmaları ve sırlarını kimsenin bilemeyeceğini iddia ediyorlardı. K.Kerim müşriklerin iddialarına şöyle cevap verir: “Yoksa onlar, bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, öyle değil; yanlarındaki elçilerimiz yazmaktadırlar.”[3]

KALBİMİZDEN GEÇENLER: Allah (c.c.) aklımızdan geçenleri, kalbimizden hissettiklerimizi ve nefislerimizin arzularını bilecek bir kudrete sahip. Peki, içimizden geçen kötü düşüncelerden sorumlu muyuz? Resulullah Efendimiz (s.a.v) bu konuda şöyle buyurdular: “Şüphesiz ki Allah Teâlâ ümmetimden konuşmadıkları veya yapmadıkları sürece nefislerinin kendilerine fısıldadıklarından vazgeçmiş, onları bağışlamıştır.”[4]

Hasan Basri hazretleri bir sohbetinde «Sağında ve solunda onunla beraber oturan iki melek vardır.» âyetini okumuş ve şöyle demiştir: “Ey Âdemoğlu senin için bir sayfa açıldı. Senin için iki şerefli melek görevlendirildi. Birisi sağında, diğeri solundadır. Sağında olanı senin iyiliklerini tesbît eder. Solundaki ise kötülüklerini tesbît eder. Az veya çok dilediğini işle; öldüğün zaman sayfan kapatılır ve seninle beraber kabrinde boynuna konulur. Tâ ki kıyamet günü sen çıkıncaya kadar. İşte o zaman şöyle buyrulur: «Her insanın işlediklerini boynuna dolarız. Ve onun için kıyamet gününde açılmış bulacağı bir kitab çıkarırız; Oku kitabım. Bugün kendi hesabın için kendi nefsin sana yeter.»[5] Allah'a yemîn olsun ki seni, hesaba çeken olan Allah Âdil'dir.”[6]

PAZARTESİ VE PERŞEMBE GÜNLERİNE DİKKAT: İbn Abbâs (r.a) demiştir ki: “O bir söz atmaya dursun, mutlaka yanında hazır bir gözcü vardır.» âyeti hakkında şöyle demiştir: Yedim, içtim, geldim, gittim, gördüm sözlerine varıncaya kadar hayır olsun, şer olsun onun her konuştuğunu yazar. Nihayet Perşembe günü olunca, söz ve ameli arzolunur. Onlardan, içinde hayır veya şer olanlar tesbît edilip bırakılır, geri kalanı atılır. İşte Allah Teâlâ'nın; «Allah dilediğini siler ve dilediğini bırakır. Ve ana kitâb O'nun katmdadır.» [7]Ayeti bu anlamdadır.”[8]

Bu noktada Pazartesi ve Perşembe günlerine dikkat çekelim. Neden, Resulullah Efendimiz (s.a.v) Pazartesi ve Perşembe günü oruçlarını tavsiye ederdi? İşte sebebi: Ebû Hüreyre’den (r.a) rivayet edildiğine göre Resûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu: "Pazartesi ve perşembe günleri ameller (Allah'a) arz olunur. Ben, oruçluyken amellerimin arz olunmasını isterim."[9]

Resulullah Efendimiz (s.a.v) özellikle sözlerimiz konusunda bizleri şöyle buyurarak uyarıyor: "Şüphesiz ki kul, Allah’ın razı olacağı bir sözü söyler, onun nasıl bir söz olduğunun farkında değildir. Fakat Allah o sözle onun derecesini yükseltir. Yine kul, Allahı gazaplandıracak bir söz söyler, ne söylediğinin farkında bile değildir. Allah o sözle de onu cehenneme sürükler.”[10]

HÜLASA: İnsan yalnız değildir, Can! Başıboş bırakılmış da değildir. Doğumundan ölümüne kadar herşeyin kayıt altında Can! K.Kerim, bu kayıtların hesap gününde önümüze geleceğini haber veriyor[11] El ve ayaklarımızın bile konuşarak, bu kayıtlara şahitlik edeceğini bildiriyor Allah (c.c.).Demek ki organlarımız bile herşeyimizi kayda geçiyor.[12] İlahi mahkeme var Can! Deliller kayda geçiyor. Şahitler hazırlanıyor. Buna göre konuş, buna göre yap, bu bilinçle yaşa Can!

 

 


[1] Kaf suresi 16-19

[2] İnfitar suresi 6-12

[3] Zuhruf suresi 80

[4] Buharî, rikak: 23

[5] İsrâ suresi 13-14

[6] İbn-i Kesir

[7] Ra'd suresi 39

[8] İbn-i Kesir

[9] Tirmizî, Savm 44./Müslim, Birr ve's-sıla 36/Nesâî, Sıyâm 70

[10] Buharı, er-Rikak, bab: 23 / Müslim, ez-Zuhd, bab 49, Hadis no: 2988/ Tirmizî, Neseî ve îbn Mâce

[11] İsrâ suresi 13-14/ Hâkka 19-26 /İnşik?k 84/7-12

[12] Yâsîn suresi 65/ Fussılet suresi 20-21

Tüm Yorumları Göster (0)