Talha Bayraktar

K.KERİM SAYILARI / MUHACİRLER VE ENSAR-2

23 Eylül 2020 / Çarşamba 15:57:34 | YAZARLAR | Talha Bayraktar

ASHABIMDAN HİÇBİRİNİ ÇEKİŞTİRMEYİN: Birgün Abdurrahman b. Avf (r.a) ile Halid b. Velid (r.a) arasında bir sorun yaşanmış. Abdurrahman b. Avf (r.a) ilk müslümanlardandır. Halid b. Velid (r.a) Hudeybiye anlaşamsından sonra Müslüman olmuştur. Abdurrahman b. Avf (r.a), Halid b. Velid'den (r.a) şikâyetçi olmuş.  Bu şikâyet üzerine Resulullah Efendimiz (s.a.v), Halid b. Velid'i (r.a) şu sözlerle uyarmıştır:

 "Ashabımı bana bı­rakınız, nefsim elinde olana yemin ederim ki sizden herhangi bir kimse, her gün Uhud Dağı kadar altın infak edecek olursa onlardan birisinin infak et­tiği bir müd kadarına hatta onun yansına bile ulaşamaz.”

Bu hadis-i şerifi dikkate alan bazı âlimlerimiz, Hudeybiye anlaşmasından sonra Müslüman olanları Ashabtan saymamış, onların Taiinden olduklarını söylemişlerdir.[1] Ashab-ı Kiramın hepsini sever ve sayarız. İnsan olarak elbette onların da hataları vardı. Onlar güzel davranışlarının yanında, hataları ile de ayet ve hadislere konu olmuşlar, böylece bu halleri de bizim için örnek ve ölçü haline gelmiştir. Biz onların hatalarını değil güzel davranışlarını ön plana çıkarırız. Hiçbirini kınayıp eleştirmeyiz.  Çünkü Resûlullah Efendimiz (s.a.v) onlardan bahsederken; “Ashabımdan hiçbirini çekiştirmeyin” buyurmuştur.[2]

MUHACİR VE ENSARIN İLKLERİ: Müfessirlerimize göre; ayet-i kerimede bahsedilen Muhacir ve ensarın ilkleri şunlardır:1-İki kıble sahibi olanlar, yani hem Mescid-i Aksâ'ya hem de Kabe’ye doğru namaz kılmanın nasib olduğu ilk Müslümanlar. 2-Bedir Savaşı'na katılan Müminler.3-Rıdvan beyatında hazır bulunan Müminler. 4-Resulullah Efendimiz (s.a.v) zamanında yaşayan tüm Müslümanlar.

ASHAB-I KİRAM’IN EN FAZİLETLİLERİ: Ashab-ı Kiram’ın en faziletlileri şöyle sıralanmıştır:1-İlk 4 Halife 2-Aşere-i Mübeşşere ( Cennetle müjdelenen 10 kişi) 3- Bedir savaşına katılanlar 4-Uhud savaşına katılanlar 5- Hudeybiye’de Rıdvan beyatına katılanlar

İLK MÜSLÜMANLAR: Şüphesiz ilk Müslüman Resulullah Efendimiz’dir. (s.a.v) Her ümmetin ilk Müslümanı kendi peygamberidir. Zümer 12. ayet-i kerime’de şöyle buyrulur: “Bana müslümanların ilki olmam emrolundu.”

Resulullah Efendimiz’e (s.a.v) inanan ilk Müslüman da şöyle sıralanmıştır: 1-Hz.Hatice (Kadınlardan ilk Müslüman) 2-Hz.Ebubekir (Yetişkin erkeklerden ilk Müslüman) 3-Hz.Ali (Çocuklardan ilk Müslüman) 4-Hz.Zeyd b. Harise (Azadlılardan ilk Müslüman) 5- Hz.Bilal-i Habeş-i (Kölelerden ilk Müslüman) Bunlar muhacirlerden öne geçenlerdir. Hz.Hatice annemiz hicret öncesi vefat etmiştir.[3]

BEN PEYGAMBERLERİN İLKİ DEĞİLİM: Konunun burasında ilk peygamber kavramının geçtiği bir ayet-i kerime paylaşalım.

İbn Abbâs'ın (r.a) rivayetine göre; Müslümanlar üzerindeki Mekkeli müşriklerin baskı ve işkencesi iyice şiddetlendiği bir dönemde Rasûlullah Efendimiz (sav) gördüğü bir rüyasını ashabı ile paylaştı. Bu rüyaya göre Resulullah Efendimiz (s.a.v) hurmalık, ağaçlık ve sulak bir yere hicret etmektedir. Rüyanın tabirine göre; Müslümanlar yakında müşriklerin eziyetlerinden kurtulacaklardır.

Müslümanlar için bu tabir müjde olur ve çok sevinirler. Ama bir süre geçip de hicret gerçekleşmeyince gelip: "Ey Allah'ın elçisi, rüyanda gördüğün yere ne zaman hicret edeceğiz?" diye sordular. Resulullah Efendimiz (sav) bu hususta kendisine bir emir gelmediği için sustu, cevap vermedi.Bu olay üzerine Allah (c.c.) şu âyet-i kerimeyi indirdi: “De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.” [4] (YARIN DEVAM EDECEK İNŞALLAH!)

 

 

 

 


[1] Buhari, Fedâilu Ashabi'n-nebiyy 5; Müslim, Fedâilu's-Sahâbe 221-222; Ebû Davûd, Sünne 10; Tirmizi, Menâkıb 58; lbn Mace, Mukaddime 11; Müsned, III, 11, 54

[2] Müslim, “Fe?â?ilü’?-?a?âbe”, 221, 222

[3] İmam Kurtubi, el-Camiu li- Ahkami’l-Kur’an

[4] Ahkaf 9

Tüm Yorumları Göster (0)