Talha Bayraktar

K.KERİM SAYILARI / K.KERİM’DE 2 SAYISI/BOŞAMAK 2 DEFADIR

27 Eylül 2020 / Pazar 12:37:29 | YAZARLAR | Talha Bayraktar

Boşanmakla ilgili Bakara suresi 229. Ayet-i kerimenin iniş sebebi olarak şu olay rivayet edilmiştir: “Bir adam karısına : “Seni asla boşamıyacağım ve sana ebediyyen dönmeyeceğim.” dedi. Kadın: “Bu nasıl olur?” diye sor­du. Adam : “Seni boşayacağım, iddetin bitimi yaklaşınca da tekrar ala­cağım. Sonra tekrar boşayacağım, iddetin bitimi yaklaşınca yine geri alacağım. Bu böyle devam edecek»” dedi. Kadın Rasûlullah Efendimiz’e (s.a.v) gelerek durumu anlattı. Bunun üzerine «Boşanmak iki defadır...» ayet-i kerimesi geldi.[1] Bu konuda Abdullah b. Abbas (r.a) demiştir ki: "Daha önce erkekler kadınlarını üç defa boşasalar bile kendilerini on­larla tekrar evlenmeye daha layık görüyorlardı. İşte bunun üzerine; "Boşama iki defadır." âyeti nazil oldu ve bu yanlış âdeti ortadan kaldırdı.”[2]

Hz. Âişe'den annemizden yapılan rivayet de şöyledir: “Önceleri boşamanın bir vakti yoktu. Kişi karısını boşar, sonra iddeti bitmediği müddetçe geri alırdı. Ensâr'dan bir adam ile karısı arasında, insanlann arasında olan bazı şeyler olmuş ve o kişi: «Allah'a yemîn olsun ki seni terkedeceğim, ne evli olacaksın, ne de kocan olacak» demişti. Sonra onu boşamış iddetinin bitmesi yaklaşınca geri almıştı ve bunu defalarca yapmıştı. Bunun üzerine Allah Teâlâ bu konuda : «Boşanma iki defadır, ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salmaktır» âyetini indirdi ve böylece boşamayı üç talâk ile tahdîd etmiş oldu.”[3] Enes İbn Mâlik (r.a) anlatıyor: “Bir adam Rasûlullah’ (s.a.v) geldi ve : “Ey Allah'ın Rasûlü; Allah bo­şamayı iki defa zikrediyor, üçüncüsü nerede?”  diye sordu. Allah'ın Resulu: «Güzellikle tutmak, ya da güzellikle bırakmaktır» buyurdu.[4]

3 TALAK: Peki, bir kişi karısına; “Seni 3 talakla boşuyorum” dedi. Bir anda, 3 defa boşama hakkını gerçekleştirmek için “3 defa boş ol” dedi. Bu durumda bir boşanma mı sayılır yoksa üç boşanma mı sayılır? Âlimlerimiz bu konuda farklı görüşlere sahiptirler.[5] Biz; aynı mekân, aynı zaman, aynı durum ve şartlarda gerçekleşen, üstü üste boşanma kararının, tek boşanma kabul edildiği görüşü tercih ediyoruz. Tercih ettiğimiz fıkhı görüş söyledir: "Bir temizlik içinde yapılan boşamalar kaç sayıda olursa ol­sun bir boşama sayılır" Sünnete uygun boşama hakkı; her biri, kadının aybaşı halinde olmamak üzere üçtür. Boşama sırasında kadın hayızlı olmayacak. Bir temizlik içinde ancak bir boşama hakkı kullanılabilir. Üç boşama hakkı bir temizlik içinde kullanılmaz.[6]

“Kadınları boşayacağınızda onları iddetlerini gözeterek boşayın”[7] ayetinin inmesi üzerine, Hz.Ömer, karısını hayız halinde boşayan oğlunun durumunu Resûlullah Efendimiz’e (s.av.) sormuştur. Resulullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Ona emret, karısına dönsün; karısı temizlenip hayız görünceye ve tekrar temizleninceye kadar onu nikâhında tutsun. Bundan sonra dilerse onu tutar, dilerse cinsel ilişkide bulunmadan boşar. İşte Allah’ın kadınların boşanmasında gözetilmesini emrettiği iddet budur” [8] Neden hayız halinde boşanma yasaklanmıştır? Çünkü bu dönem bedeni ve psikolojik bir takım sorunların yaşanabileceği bir dönemdir. Bu uygulama; sorunlu bir dönemde, anlık öfke, olumsuz duygu ve düşüncelerin etkisi altında, sonradan pişmanlık duyulacak kararların alınmasını ve yuvanın yıkılmasını önlemek için ortaya konulan önemli bir tedbirdir. Resulullah Efendimiz (s.a.v) tek seferde 3 talakla boşamayı da yasaklamıştır.

APTALLIK EDENLER: Adamın biri İbn-i Abbas’a gelerek, karısını üç talâkla boşadığını söyledi. İbn Abbas sustu. O derece sustu ki, orada bulunanlar karısını ona geri döndüre­ceğini düşündüler. Sonra İbn-i Abbas şöyle dedi: “Sizden biri gider bir aptallık eder, sonra gelip "Ey İbn Abbas! Ey İbn Abbas!..." der. Yüce Allah, "Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu verir"[9] buyuruyor. Sen ise Allah'tan korkmamışsın ki, sana bir çıkış yolu bulayım. Sen, Rabbine isyan ettin. Karın da senden boş oldu.”[10] HÜLASA: Boşanmak insanın başına gelebilecek büyük imtihanlardan biri. Allah (c.c.) kimsenin yuvasını yıkmasın. Yaşayanlardan biliyoruz; boşanmak gerçekten çok zor bir süreç. İki taraf da çok yıpranıyor. Boşanmanın etkileri ömür boyu sürüyor. En çok da çocuklar zarar görüyor. Oldu da başımıza boşanmak gibi bir imtihan geldi bu imtihanı da Müslümanca vermeyi başarmalıyız. Bunu başarabilirsek Allah’ın rahmetine ulaşır ve yardımını hak ederiz. Taraflardan biri kafasında ve gönlünde evliliği bitirmişse ne huzur kalır ne sevgi… Rabbim karı koca arasında sevgi ve yakınlık hâsıl eylesin. Her türlü soğukluk ve ayrılığı uzak eylesin. Rabbim bizi yuvamızın yıkılması ile imtihan etmesin. Âmin!

 

 


[1] İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an

[2] Ebu Davud, K. et-Talak, bab: 10, Hadis No. 2195

[3] Tirmizî, Talâk, 16, hadis no: 1192

[4] Ahmed bin Hanbel

[5] Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri

[6] Buhârî,Talâ? 1

[7] Talâk Suresi1

[8] Buhârî, ?alâ? 1

[9] Talak suresi 3

[10] Ebû Dâvud. 2197

Tüm Yorumları Göster (0)