Talha Bayraktar

K.KERİM SAYILARI / K.KERİM’DE 2 SAYISI/BOŞAMAK 2 DEFADIR

25 Eylül 2020 / Cuma 16:08:25 | YAZARLAR | Talha Bayraktar

Bundan sonrası ya iyilikle tutmaktır ya da güzellikle ayrılmaktır. Boşanırken, daha önce eşinize vermiş olduğunuz hiçbir şeyi geri almayın. Bu doğru olmaz. Ancak iki tarafta, Allah’ın çizdiği sınarlara uyamamaktan korkarsa, bu başka… Eğer Allah’ın çizdiği sınırlara uyamamaktan korkarsanız, kadının boşanabilmek için, aldıklarından vazgeçmesinde, ikisine de bir günah yoktur.”  (BAKARA 229)

BOŞANMA SINIRI: Evlilik Allah’ın (c.c) emri, Resulullah Efendimiz’in (s.a.v) sünnetidir. Evlilik ile kadın erkek arasında sevgi ve saygı hedeflenir. Evlilik ile aile kurumunun yaşaması sağlanır. Evlilik ile neslin devamı teşvik edilir.  İslam fıkhında, evliliğin sürmesine imkân kalmadığında boşanma imkânı tanınmıştır. Evlenmek de boşanmak da hak… Ancak gerektiğinde boşanmaya izin verilse de bu durum hoş karşılanmamıştır. Resulullah Efendimiz (s.a.v) boşanma hakkında; “Helâl şeyler içerisinde Allah’a en sevimsiz geleni boşamadır” buyurmuştur.[1]  İnsan gün gelir sever, gün gelir nefret eder. Gün gelir tekrar sever. Kavuşmak var, ayrılık var. Küsmek var, barışmak var. Mümin kişi; Allah’ın emri, Peygamberin sünneti ile evlenmeyi bildiği gibi, istenmeyen bir durum olsa da, boşanma aşamasına gelindiğinde de yine Allah’ın emri, Peygamberin sünneti ile boşanmayı başarmalıdır. Kavga gürültüye, oyun ve tuzaklara gerek yok. Mehir varsa öde. Nafaka verilecekse ver. Allah’tan korkan böyle yapar.

Rabbimiz boşanma hakkına bir sınır getirmiştir. Çünkü evlilik çocuk oyuncağı değildir. Nikâh ve boşanmak da öyle… Her kafanın estiğinde, her öfkelendiğinde boşanıp, sonra tekrar tekrar pişman olup boşadığın hanımı yeniden alamazsın. Bunun bir ölçüsü var. Boşamak 2 defadır. 3.defa boşadığında artık o boşadığın kadınla normal bir yolla evlenebilme imkânı kalmamıştır. Boşama ve boşanmanın K.Kerim’deki karşılığı talak’tır. Talak sözlükte “serbest kalmak, serbest bırakmak, bağından kurtulmak, bağını çözmek” anlamındadır. Talak bir fıkıh terimi olarak nikâh akdinin bozulmasını ifade eder. Bunun sınırı ikidir. Talâk sayısının üçe ulaşması durumunda meydana gelen ayrılığa “büyük ayrılık” adı verilir.

KADININ BOŞANMAK İSTEMESİ: Yeri gelmişken kadının da boşanmak için yetkililere ve mahkemeye müracat edebileceğini belirtelim. Hatta kadın nikâhlanırken boşama yetkisinin kendisine de verilmesini isteyebilir.  Bu konuda Taberi şunları söyler: “Bu ayet-i kerime aynı zamanda kadının, bir bedel vererek kocasını ra­zı edip ondan boşanabileceği hükme bağlanmaktadır ki İslâm hukukunda buna "Muhalaa" denir. Bu hususta şu hadis zikredilmektedir: Abdullah b. Abbas (r.a) di­yor ki: "Sabit b. Kays'ın karısı Resulullah’a (s.a.v) gelip: "Ey Allahın Resulü (s.a.v), ben Sabit b. Kays'ın dini ve ahlaki bakımdan bir kusurunu görüp onu ayıplamıyorum. Fa­kat ben artık ona tahammül edemiyorum." dedi. Resulullah da (s.a.v)  ona: "Sabit’in bahçesini ona iade eder misin?" diye sordu. Kadın "Evet" dedi. Kadın aldığı bahçeyi Sabit’e geri verdi. Resulullah’ın (s.a.v) emri ile boşanma gerçekleşti. [2]

3 DEFA BOŞANANLAR: Peki, bir kişi 3. defa hanımını boşadı. Veya kadının talebi ile 3.defa boşanma gerçekleşti. Sonra barışıp tekrar nikâh kıymak istediler. Ne yapacaklar? Bunun cevabı da sıradaki ayet-i kerime’de geliyor: “Bir kimse hanımını 3. defa boşarsa, bundan sonra o kadın ona helal olmaz. Ancak kadın başka bir erkekle nikâhlanır, bu kocası da onu boşarsa, Allah’ın sınırlarına uyacaklarına da inanıyorlarsa, işte o zaman tekrar evlenebilirler. İşte bunlar Allah’ın çizdiği sınırlarıdır. Allah hükümlerini, bilmek ve uygulamak isteyenler için açıklar.”[3] Araya başka biri ile normal bir nikâh ve boşanma girmedikçe, erkeğin 3 defa boşadığı kadınla tekrar evlenmesi mümkün değildir.[4]  Bu nikâhını defalarca katledip adeta aile cinayeti işleyenlere çok önemli bir cezadır. Bu ceza ödenmişse tekrar evlenebilmek mümkün olur. Ve tekrar 3 boşama hakkı ile nikâh yapılabilir. (DEVAM EDECEK İNŞALLAH!)

 

 

 

 

 


[1] Ebû Dâvûd, “?alâ?”, 3

 

[2] Buhari, K; et-Talak, bab: 12) (Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri

[3] Bakara 230

[4] Ahmed b. Hanbel c. 6 S. ö2

Tüm Yorumları Göster (0)