Talha Bayraktar

K.Kerim Sayıları- İki Melek: Harut Ve Marut

09 Temmuz 2020 / Perşembe 09:57:31 | YAZARLAR | Talha Bayraktar

“Onlar, Süleyman’ın hükümdarlığı hakkında Şeytan’ın söylediklerine uydular. Gerçek şu ki; Süleyman asla inkârcı olmadı. Fakat şeytanlar gerçeği inkâr ettiler. O şeytanlar ki insanlara sihir ve büyü öğretiyorlardı. Babil’de Harut ile Marut’a indirileni, saptırarak insanlara anlatıyorlardı. Hâlbuki o iki melek: “Biz imtihan için geldik, sakın inkârcı olmayın”  Diye uyarmadıkça hiç kimseye bir şey öğretmezdi. Bu uyarıya rağmen onlar, karı ile kocayı birbirinden ayıracak şeyler öğrenmeyi tercih ettiler. Oysa o büyücüler, Allah’ın izni olmadıkça, hiç kimseye zarar veremezler. O büyücüler, faydalı olan şeyleri terk ediyorlar, zararlı şeyleri öğreniyorlardı. Yemin olsun ki şunu çok iyi biliyorlardı;  “Kim o sihri satın alırsa, onun Ahiret hayatında hiçbir nasibi yoktur.” Uğruna kendilerini sattıkları şey, ne kadar çirkin!  Keşke bunun farkında olsalardı. (BAKARA 102)

Ayet-i Kerime 2 melekten bahsediyor. İsimleri Harut ve Marut…Melekler Allah’ın izni ile insan kılığına girebilirler.  Örneğin Hz.Lut’un kavmine gönderilen 2 melek, Hz.İbrahim’e 2 misafir genç kılığında geşmişti de Hz.İbrahim onların melek olduğunu başta anlayamamış ve onlara yemek ikram etmek istemişti. Daha sonra misafirler gerçek kimliğini açıklamış ve Hz.İbrahim’e hayırlı bir çocuk, Hz.İshak’ı müjdelemişlerdi.

Aynı 2 melek Hz.Lut’un evine 2 güzel delikanlı olarak gelmiştir. Onların melek olduğunu bilmeyen sapıklar, taciz ve saldırıda bulunmaya çalışmışlardı. O iki melek sapık toplum için son bir imtihandı. Peygamberlerini dinlemediler ve helak oldular.

Cebrail (a.s.) da bazen Resulullah Efendimiz’in (s.a.v) yanına insan suretinde gelirdi. Bir seferinde yolcu kılığında gelmiş ve Resulullah Efendimiz (s.a.v) ile ashabının bulunduğu ortamda, İman’ın şartlarını, İslam’ın şartlarını ve Kıyametin alametlerini konuşmuştu.

Bunun gibi Milat’tan önce Arabistan’ın kuzeyinde Babil halkına gelen Harut ve Marut isimli bu 2 melek, insan suretinde gelmişlerdir. O dönemde sihir ve büyü revaçtadır. 2 bilgin kılığında olan Harut ve Marut, insanlara sihir ilminden faydalı olanları öğretmiştir. Bu öğrettikleri insanlar için bir imtihan olmuştur. İnsanlar öğrendiklerini, karı kocayı ayırmak gibi kötü şeyler için kullanarak imtihanı kaybetmişlerdir.

Hz.Süleyman; ışınlama, hayvanların dilinden anlama, rüzgara ve cinlere hükmetme gibi bir çok mucizeye sahipti. Yahudiler Hz.Süleyman’ın mucizelerini sihir ve büyü ile karıştırıp, Hz.Süleyman’ın büyücü olduğunu iddia ettiler. İşte bu Ayet-i Kerime Yahudilerin bu iftirasına da cevap vermektedir.

Hz. Süleymanı K.Kerim’de ismi geçen peygamberlerdendir. Resulullah Efendimiz’in (s.a.v) Hz.Süleyman’dan bahseden Ayet-i Kerimeleri okuması üzerine Medine'de bulunan Yahudiler alay ederek dediler ki: "Muhammed’in söylediklerine bakar mısınız? O, Davudoğlu Süleyman’ın Peygamber olduğunu zannediyor. Halbuki Süleyman, sadece bir sihirbazdı." Bakara Suresi 102. Ayet-i Kerime’nin bu olay üzerine indiği rivayet edilmektedir. (Taberi tefsiri)

SİHİR VE BÜYÜ ÇEŞİTLERİ

Sihir konusu ayrı bir konu… Sihirin özünde insanı aldatmak, kandırmak,  kullanmak ve zarar vermek vardır. Nasıl silah, zehir ve hayvan kullanarak insanlara saldıran zararlı, kötü insanlar varsa, bunun gibi şeytanları, cinleri, uyuşturucuları ve psikolojik saldırı tekniklerini kullanarak insanlara zarar verip kötülük yapanlar vardır. Bu onlar için bir meslek, bir ilim haline gelmiştir. Bu ilmi insanların hayrına kullanmak da mümkündür. Ancak bunu yapan çok azdır. Fahreddin Râzî tefsirinde sihrin sekiz çeşidini saymıştır. Sihir konusunda bu bilgiyi paylaşmakla yetiniyoruz:

1- Gökcisimleri ve tılsımlarla yapılan sihir 2- Kuvvetli ruh sahiplerinin sihri: manyatizma ve hipnotizma bunlardandır.  3- Cinlerden yardım alınarak yapılan sihir. En zararlısı da kafir cinler kullanılarak yapılan büyüdür. 4- Gözü, duyuları yanıltan bir takım uygulamalar ve el çabukluğu ile yapılan sihir. Bunlara hokkabazlık adı verilir.  5- Aletlerden istifade ederek acaip şeyler göstermek sûretiyle ortaya konan sihirdir. Zamanımızda fen ve tekniğin gelişmesi ile bu tür sihir yapma imkanı artmıştır. 6-Birtakım kimyasal maddelerin, uyuşturucuların ve ilaçların kimyevî özelliklerinden yararlanarak yapılan sihir. 7- Beyin yıkama, kalp çelme, telkin ve ikna suretiyle yapılan sihir. 8- Fitne, fesat, dedikodu, tahrik ve bozgunculuk ile yapılan sihir.

 

Tüm Yorumları Göster (0)