Talha Bayraktar

K.Kerim Sayıları/ Dört Şahit

24 Ekim 2019 / Perşembe 17:13:30 | YAZARLAR | Talha Bayraktar

“İftiracıların bu konuda dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Mademki şahitler getiremediler, öyle ise onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler.” (NUR 13)

Ayet-i Kerimeye konu olan, İftiraya uğrayan kişi Resulullah Efendimiz’in (s.a.v) eşi Hz.Aişe (r.a) annemizdir.Medine’de münafıklar ve onlara uyan bazı gafiller, Hz.Aişe annemiz hakkında yalan ve iftira dolu bir kampanya başlatmışlardı.

Nur Suresi’nde ilgili Ayet-i Kerimeler mealen şöyledir: 11. (Peygamber'in eşine) bu ağır iftirayı uyduranlar şüphesiz sizin içinizden bir guruptur. Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın, aksine o, sizin için bir iyiliktir. Onlardan her bir kişiye, günah olarak ne işlemişse (onun karşılığı ceza) vardır. Onlardan (elebaşlık yapıp) bu günahın büyüklüğünü yüklenen kimse için de çok büyük bir azap vardır.   

12. Bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin, kendi vicdanları ile hüsnüzanda bulunup da: «Bu, apaçık bir iftiradır» demeleri gerekmez miydi?

13. Onların (iftiracıların) da bu konuda dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Mademki şahitler getiremediler, öyle ise onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler.

14. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi.

15. Çünkü siz bu iftirayı, dilden dile birbirinize aktarıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Halbuki bu, Allah katında çok büyük (bir suç) tur.

16. Onu duyduğunuzda: «Bunu konuşup yaymamız bize yakışmaz. Hâşâ! Bu, çok büyük bir iftiradır» demeli değil miydiniz?

17. Eğer inanmış insanlarsanız, Allah, bir daha buna benzer tutumu tekrarlamaktan sizi sakındırıp uyarır.”

Bu âyetler nazil olduğunda Hz. Peygamber iftira attığı tespit edilen iki erkek ve bir kadın hakkında emretmiş ve onlara iftira cezası uygulanmıştır.

Ibn Abbâs, vefatından önce Hz.Aişe annemizin yanına girdiğinde şöyle seslenmiş: “Ey Annemiz, sen hayır üzeresin, sen Allah Rasûlü’nün (s.a.) hanımısın, seni çok severdi. Senin masûmluğun semâdan indirilmiştir.”

İşte bu tür durumlarda Mümine yakışan budur:Bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin, kendi vicdanları ile hüsnüzanda bulunup da: «Bu, apaçık bir iftiradır» demeleri gerekmez miydi?” (NUR SURESİ12.AYET-İ KERİME)

Hele hele 4 şahidin olmadığı böyle bir hususta, kalbinde iman olan kişi, nasıl kötü bir şey düşünebilir? Onu duyduğunuzda: «Bunu konuşup yaymamız bize yakışmaz. Hâşâ! Bu, çok büyük bir iftiradır» demeli değil miydiniz?” (NUR SURESİ16.AYET-İ KERİME)

Bu olaya İslam Tarihinde İfk olayı denir. Bu hadiseden çıkarılacak bir çok ders vardır. Ders alanlara selam olsun!

4 şahit getirme konusunda Nisa Suresi 15-16. Ayet-i Kerimeler mealen şöyledir: “Kadınlarınızdan fuhuş yapanlar olursa, onlara karşı sizden dört şahit göstermelisiniz. Eğer dört kişi şahitlik ederse, fuhuş yapan kadınları evlerde hapsedip tutun. Öyle ki ya ölüm alıp götürür onları, yahut Allah, onlara bir çıkış yolu açar. Sizden iki kişi fuhuş yaparsa, her ikisini de cezalandırın. Eğer tevbe eder ve uslanırlarsa artık onları cezalandırmaktan vazgeçin. Şüphesiz Allah tevbeleri çok kabul eden, çok merhamet edendir.”

Zina gibi zinanın iddiası da çok büyük bir şeydir. Biri hakkında zina iddiasında bulunmak basit bir şey değildir. Sonuçları çok ağırdır. Bu sebeple İslam fıkhı, zina iddiasında, 4 şahidin desteklediği çok sağlam deliller olmadıkça ceza vermez. Tam tersine zina iddiasında bulunup da bunu 4 şahitle ispat etmeyenler iftiracı olurlar ve ceza alırlar.

4 şahid konusunda diğer önemli konu da şudur; Bu 4 şahidin de müslüman ve güvenilir olmaları gerekiyor. Öyle her iddia da bulunanın da söylediği bu konuda dikkate alınmaz. Müslüman olmayanların zina konusundaki şahitlikleri kabul edilmez. Bu konuda zan ve tahmine kesinlikle itibar edilmez. Mümin ve güvenilir 4 şahidin bizzat zina üzerinde görmeleri ile ancak zina iddiası dikkate alınır. Görüldüğü gibi İslam fıkhında zina iddiasının ispatı çok zordur.

Bu uygulama zinanın yayılmasına karşı bir tedbir olduğu gibi iftiraya uğramamaları için de Mümin erkek ve kadınları koruma altına almaktadır. Öyle ya namus düşmanı ve ahlaksız kişiler iffetli insanlara zina iftirasında bulunabilirler.

 

 

 

 

 

Tüm Yorumları Göster (0)