Talha Bayraktar

K.Kerim Sayıları-2 Kat Azap İki Kat Mükafat-(1)

25 Şubat 2020 / Salı 10:22:32 | YAZARLAR | Talha Bayraktar

“Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayâsızlık yaparsa, onun azabı iki katına çıkarılır. Bu, Allah'a göre kolaydır.” (AHZAB 30)

Sizden kim, Allah'a ve Resûlüne itaat eder ve yararlı iş yaparsa ona mükâfatını iki kat veririz. Ve ona (cennette) bol rızık hazırlamışızdır.” (AHZAB 31)

Resulullah Efendimiz (s.a.v) herşeyden önce bir insan idi. O da Allah’ın bir kulu idi. Doğdu, yaşadı ve öldü. Yaşarken çocuk da oldu, delikanlı da oldu, baba da oldu, eş de oldu.

Evlenip çoluk çocuğa karıştı. Resulullah Efendimiz (s.a.v) her hali ile bize örnek ve rehber olmuştur. Baba ve eş olarak da bize en güzel örnek Resulullah Efendimiz’dir(s.a.v.) Bu Ayet-i Kerime Resulullah Efendimiz’in (s.a.v.) evlilik hayatı ve hanımları ile ilgilidir.

Bu ayet nazil olduğunda Peygamber'in (s.a) dört hanımı vardı: Hz. Sevde, Hz. Aişe, Hz. Hafsa, Hz. Ümmü Seleme.

Peygamber hanımı olmak öyle sıradan bir hanımlık değildir. Mükâfatı da iki kattır, azabı da.

Bu Ayet-i Kerimelerde geçen olayın yaşandığı günlerde, çile ve sıkıntı dönemi bitmişti. Zafer ve ganimet dönemi başlamıştı. Artık Müslümanların devlet ve serveti vardı. Müslüman aileler bir çok nimet ve mülke sahip olmuşlardı. Bütün maddi imkanlara rağmen Resulullah Efendimiz (s.a.v) sade bir hayat yaşamayı tercih ediyordu. Sahip olduğu dünyalıkları Allah yolunda harcıyor, sadaka olarak dağıtıyordu.

Resulullah Efendimiz (s.a.v) elinde dünyalık mal tutmayıp, sadece ailesinin ihtiyacını karşılayacak kadar mal ile yetindiği için hanımları bu durumdan rahatsız olmaya başlamışlardı. Zengin olan müminlerin eşleri gibi onlar da altın ve pahalı giysiler arzu ediyorlardı. Bu arzularını Resulullah Efendimiz (s.a.v) ile paylaşarak O’ndan ziynet ve nafaka istediler.

Onlar da insandı, onlar da kadındı. Her insan gibi onlar da nefis sahibi idiler. Dünya hayatı ile ilgili istek ve beklentileri vardı.

Hanımlarının dünyalık konusunda gösterdikleri zaafiyet Resulullah Efendimizi (s.a.v) çok üzdü. Birbirlerine karşı kıskançlık göstermeleri sebebiyle de Hanımlarına kırıldı. Sevgi ve ilgisini onlardan çekti. Bu durum yaklaşık 1 ay sürdü.

Ahzab Suresi’nde ilgili Ayet-i Kerimeler mealen şöyledir:

28. Ey Peygamber! Eşlerine şöyle söyle: Eğer dünya dirliğini ve süsünü (refahını) istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim de, sizi güzellikle salıvereyim.    *

29. Eğer Allah'ı, Peygamberini ve ahiret yurdunu diliyorsanız, bilin ki, Allah, içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükâfat hazırlamıştır.

30. Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayâsızlık yaparsa, onun azabı iki katına çıkarılır. Bu, Allah'a göre kolaydır.

31. Sizden kim, Allah'a ve Resûlüne itaat eder ve yararlı iş yaparsa ona mükâfatını iki kat veririz. Ve ona (cennette) bol rızık hazırlamışızdır.

32. Ey Peygamber hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer (Allah'tan) korkuyorsanız, (yabancı erkeklere karşı) çekici bir eda ile konuşmayın; sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Güzel söz söyleyin.   

33. Evlerinizde oturun, eski cahiliye âdetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin, Allah'a ve Resûlüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. (DEVAM EDECEK)

Tüm Yorumları Göster (0)