Abdülvasih Duran

KİYAMET NE ZAMAN KOPACAK

20 Aralık 2012 / Perşembe | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

İslama göre doğru bilginin kaynakları şöyle sıralanır:

1-Kur?an-ı Kerim.(Kesin  ve güvenilir bilgi)

2-Sünnet ,hadisi şerifler (Kesin ve güvenilir bilgiler)

3-Akıl.(Zaman zaman yanılma olabilir)

4-Duyu organları.(Yanılma payı vardır)

    Bu kaynakların dışında kalanlar ise yorumlar,tahminler,komplo teorileri,uydurmalar,yalanlar v.b. şeklinde uzatılabilir.Ne var ki doğru bilgiye ulaşmak için bu sıralama takip edilmesi gerekirken sıralama tam tersinden gidiyor.Yani bir konu ortaya atıldığı zaman önce yalandan başlanır sonra uydurmalarla devam edilir. Ardından da komplo teoriler devam eder. Böylesi bir sıralama bizleri hem yanlış bilgiye götürüyor hem de gereksiz tedirginliklere yol açmaktadır.

Oysa kesin bilgi kaynaklarına başvurduğumuzda  doğru bilgiye ulaşırız,Daha iyi anlaşılması açısından şöyle bir örnek verebiliriz.Kur?anı kerimde açık ve net olarak Ashab-ı Kehf?in sayısının ancak Allah tarafından bilindiğini bu konuda yapılan tahminlerin yanlışlığı şöyle dile getirilmektedir:? (Ey Muhammed) Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak: Onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Yine, Beş kişidirler, altıncıları köpekleridir diyecekler. Şöyle de diyecekler: Yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir. De ki: Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir??(Kehf-22).Kur?an bunların isimlerini vermediği halde ve bunların sayılarıyla uğraşanları eleştirdiği halde bize hep şu sayı ve liste sunulmuyor mu??Yemliha,Meşelina,Mekşelina,Mernuş,Debernuş,Şa zenuş ,Kefeştatayuş ve köpekleri
kıtmir?
Yani   yedi kişi ve ayrıca isimleri her yerde dolaşmaktadır.

  Örnek olarak verdiğimiz bu olay gibi Kur?an söylemediği halde ve özellikle de ret ettiği halde bizler hala bazı konularla ilgili tahminler de bulunuyor, uydurabildiğimiz kadar uydurmaktan da çekinmiyoruz. Bu konulardan biriside kıyamet konusudur.Kur?an?da ve Hadis-i şerifler de açık açık bu konuyu Allah?tan başka kimsenin bilemeyeceği anlatıldığı halde insanlar her fırsatta bu konuyu açıyor ve bazılarını da maalesef inandırabiliyorlar.Bu konu ile ilgili olarak çok ayet vardır .Bunlardan sadece 3 tanesini hatırlatalım.

1- ?De ki: Göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler, ancak Allah bilir.?(Neml-65)

2-? Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki: Onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu vaktinde ancak O (Allah) ortaya çıkaracaktır. O göklere de, yere de ağır basmıştır. O size ancak ansızın gelecektir. Sanki senin ondan haberin varmış gibi sana soruyorlar. De ki: Onun bilgisi sadece Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar. ?A?raf-187?

3-? Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır.?(Lokman-34)

      Resulullah?a (sav) meşhur ?Cibril? hadisinde şöyle sorulur ?Kiyamet vakti ne zamandır?.Resulullah (sav)?Sorulan kişi (bu konuda) sorandan daha bilen değildir? diye cevap verir.

      Kiyamet ile ilgili söylenen söylentilerden birisi de kıyametin akşam ile yatsı namazı arasında kopacağıdır. Takvime hiç baktınız mı? Her ilin akşam namazı ile yatsı namazının vakti farklıdır.  Doğu illerimiz de yatsı vakti girerken batı illerimiz de akşam vakti daha yeni girmiş oluyor. Kıyamet için acaba hangi ilimizin akşam vakti ölçü alınacak?

     İlginç olduğu kadar komik olan yönlerden birisi de kiyamet kopacak, her taraf darmadağan olacak ancak  iki yer etkilenmeyecektir.Galiba Kur?an daki kıyamet manzaralarını okumamışızdır.Kur?an?dan   bazı örnekler:

1-? Güneş, dürüldüğü zaman, yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman, dağlar, yürütüldüğü zaman.?Tekvir-1,3)

2-? Denizler kaynatıldığı zaman,?(Tekvir,6)

3-? Gökyüzü (yerinden) sıyrılıp koparıldığı zaman.? ?Tekvir,11)

4-? Yürekleri hoplatan büyük felaket  Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket?  Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin?  O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır.  Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. ?(Karia,1-5)

4-?Sûra bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş(kıyamet kopmuş)tur. Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur.?(Hakka-13-16)

    Unutmayın: Ağaç yerinden sökülüp yuvarlanırken siz hala ağaçtaki iki dalın güvende olduğuna inanıyorsanız fazla gecikmeden Şirince?de kendinizi garantiye alın. Bizden hatırlatılması.

Tüm Yorumları Göster (0)