Abdülvasih Duran

KISSADAN HİSSE

30 Ağustos 2012 / Perşembe | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

Kur?an-ı Kerim-i inceleme fırsatı bulanlar Kur?an?da kıssaların çokça geçtiğini biliyorlardır.Kıssa yaşanmış gerçek olaylar demektir.Bu nedenle kıssalara hikaye demek doğru değildir.Çünkü bildiğiniz gibi hikayelerin tanımında ?yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olaylar? tabiri geçer.Yani bir insan oturup masa başında hayal dünyasını yazıya aktarabilir.O nedenle tekrar etmek gerekirse kıssa hikaye değildir, çünkü gerçek ve yaşanmış olaylardır.Kıssaların  HAK yani gerçek olduğunu şu  ayet-i kerime bize bildirmektedir:?Biz sana onların haberlerini gerçek(hak) olarak anlatıyoruz??Kehf-13).Kur?an?daki kıssaların  bizlere anlatılmasının bir çok hikmeti ve sebebi vardır.Türkçemizde de hani ?kıssadan hisse? diye bir söz vardır.Bu kıssaları okumak ve onlardan hisse (ders) çıkartmak gerekir.

   Kur?an-ı Kerim?deki Kıssaların  Hikmetlerden Bazılarını Şöyle Sıralayabiliriz:

1-)Kıssaların amaçlarından bir tanesi Kur?an?ın Allah tarafından gönderildiğini ve Hz.Muhammed(sav) ın gerçek peygamber olduğunu göstermektir. Yani vahyin ve  risaletin ispatı içindir.Bu konuda Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:?Sana bu Kur?an?ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersiz idin.(Yusuf-3)Yani Allah sana bunları  anlatmasaydı sen nereden bilecektin?Bu olaylar belki binlerce ,belki on binlerce yıl önce yaşanmış olaylardır. Bu olaylar yaşanırken sen orada değildin ki.Yüce Allah bu durumu  şöyle hatırlatıyor:? (Ey Muhammed) Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem?i kim himayesine alıp koruyacak diye kalemlerini (kur?a için) atarlarken sen yanlarında değildin. (Bu konuda) tartışırlarken de yanlarında değildin.?(Al-i İmran-44)

2-)Kıssaların amaçlarından biri de  Hz:Adem?den(as) Hz.Muhammed?e (sav) kadar gelip geçen bütün peygamberlerin(as) Allah?ın peygamberleri olduğunu ve vahyin kaynağının bir olduğunu ispatlamaktır.Bu konu da bir çok ayet vardır.Bazıları şunlardır.

a-? Andolsun, Nûh?u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ?Ey kavmim Allah?a kulluk edin. Sizin için O?ndan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum? dedi.?(a?raf-59)

b-? Âd kavmine de kardeşleri Hûd?u peygamber olarak gönderdik. Onlara, ?Ey kavmim Allah?a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah?a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?? dedi.?(A?raf-65)

c-? Medyen halkına da kardeşleri Şuayb?ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki: ?Ey kavmim Allah?a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır.?(a?raf-85)

3-)Kur?an?daki kıssaların hikmetlerinden biri de Allah?ın, peygamberlerine (as) yardım ettiğini ve yalancıların, inkarcıların sonunun helak  olduğunu bize hatırlatılmasıdır. Bu konuda Kur?an-ı Kerim?de şöyle buyuruluyor.

a-?Andolsun, biz Nûh?u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tûfan kendilerini yakalayıverdi.?(Ankebut-14).

b-?Ad ve Semûd kavimlerini de helak ettik. Bu, onların (harap olmuş) yurtlarından size besbelli olmuştur. Şeytan onlara işlerini süslemiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur. Halbuki onlar gözü açık kimselerdi.?(A nkebut-38).

c-? Kârûn?u, Firavun?u ve Hâmân?ı da helak ettik. Andolsun, Mûsâ kendilerine apaçık mucizeler getirmişti de yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa bizi geçip (azabımızdan) kurtulamazlardı.?(Ankebut-39).

4-)Kur?an kıssalarının bir hikmeti de Yüce Rabbimiz Adem oğullarına (insana)  şeytanın düşman olduğunu ,babaları Hz.Adem?e(as) yaptığı hileleri anlatarak bizlere de uyarıda bulunuyor.? Ey Âdemoğulları Avret yerlerini kendilerine açmak için, elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi, şeytan sizi de saptırmasın. Çünkü o ve kabilesi, onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları, iman etmeyenlerin dostları kılmışızdır.?(A?raf-27)

5-)Kur?an kıssalarının hikmetlerinden biri de Allah?ın her şeye kadir olduğunu ispatlamasıdır. Örneğin:Hz.Adem?ın (as) topraktan yaratılması,Hz.İsa?nın(as) doğum kıssası,Hz:İbrahim?in(as) kuşu parçalayarak her parçasını bir dağa koyduktan sonra çağırırken kuşun dirilerek gelmesi,Hz.Yunus?un(as) balığın  karnından sağ çıkması,Ashab-ı kehf kıssası v.b.

6-Kur?an kıssalarının bir hikmeti de Müslümanların yaptığı hataları Yüce Rabbimiz direkt yüzlerine vurup mahcup etmemiş yaşanmış bir olay ile ikaz etmesidir.Türkçemizde kullandığımız güzel bir söz vardır?kızım sana söylüyorum gelinim sen anla?gibi.

      Şu bir gerçek ki Yüce Rabbimiz ne buyursa  güzel buyurur,neylerse güzel eyler.Sonsuz ilim ve kudret sahibi O?dur.Bize düşen Rabbimizin bize gönderdiği Kitab?i anlayıp uygulamaktır.

      UnutmayınBütün kitaplar bir Kitab?ı anlamak için yazılmıştır.O da Allah?ın Kitabı Kur?an-ı Kerim?dir.Anlayana delil gerekmez,anlamayana delil yetmez.   

Tüm Yorumları Göster (0)