Abdülvasih Duran

KENDİSİNİ KENDİSİNE UNUTTURMAK

20 Eylül 2017 / Çarşamba 18:14:19 | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

Karşılaştığınız insanlara “UNUTMAK” kelimesini sorduğunuzda genellikle alacağınız cevap olumsuz yönde olacaktır.Yani unutmanın kötü bir şey olduğunu sizlere söyleyeceklerdir.Oysa unutmak iki türlüdür:

       1-Olumlu Unutmalar:İnsanların dertlerini,sıkıntılarını,başından geçen olumsuz olayları v.s. unutması olumlu unutmalardır.

       2-Olumsuz Unutmalar:İnsanların kendilerine yapılan iyilikleri unutması,dostlarını,akrabalarını,sorumluluklarını ,görevlerini v.s.unutması da olumsuz unutmalardır.

      Yazımızın girişinde bahsettiğimiz  unutma kelimesinin ilk bakışta olumsuz karşılanmasının sebebi de budur. Olumsuz unutmaların en büyüğü de  şüphesiz ki Allah’ı unutmaktır.

Kur’an’da, insanın Allah’la ilişkisinde “UNUTMA” kavramı üç biçimde geçiyor:

1) İnsan’ın Allah’ı unutması.

2) Allah’ın insanı unutması.

3) Allah’ın insana kendi kendini unutturması.

Bu unutmalar içerisinde  ‘Allah’ın insana kendi kendini unutturması’ ayrıca üzerinde derince durmamız gereken bir konudur.Konu ile ilgili ayet şöyledir:Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan  kimselerdir.” (Haşr Suresi, 19)

           Allah insanı kendi kendine unutturursa ne gibi sonuçlar ortaya çıkar.Bunlardan anladığımız kadarını dile getirmeye çalışalım:

1-Allah’ın kendisini kendisine unutturduğu insanlar kulluk görevini yerine getirmezler,Çünkü sorumluluk duygularını kaybetmişlerdir. Elmalılı M. Hamdi Yazır, Haşr Suresi 19.Ayetindeki “Allah’ı unutanlar” ile ilgili ayetin tefsirini yaparken “Allah’tan korkmaz, hukukunu tanımaz ve O’nun sonsuz korumasından yardım dilemez olmuşlardır”  yorumunu yapıyor.

  Elmalılı Hamdi Yazır “Allah’ın kendi kendilerine unutturduğu” insanları da şöyle tasvir ediyor:

“Sarhoş gibi ne yaptıklarını bilmezler. İnsan nefsinin, beşer hukukunun kıymetini anlamaz, adi şeylere tapar ve insanlığını zelil ederler. Ayrıca kendilerini kurtaracak hayır ve hasenatı düşünmez, azaptan koruyacak işler yapmaz, ve yarın için bir şeyler hazırlamazlar. İnsanın kendisini hissetmesi (bilinç) yaratılış gereğidir (fıtridir). Buna karşılık şuurdan, şuurun hukukundan ve onun Allah’a bakan yönünden gaflet edenlerin fıtratı bozulmuş  oldukları için ‘unutmak’ ile ifade edilmiştir.” Kısaca Elmalılı, “Allah’ın kendilerini kendilerine unutturduğu” insanları, var olma şuuru silinmiş insanlar olarak değerlendiriyor.

        2- Allah’ın kendisini kendisine unutturduğu insanlara ne kadar Hakkı ve hakikatı anlatırsanız anlamazlar.Konu ile ilgili Kur’an şöyle buyuruyor:” “Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar, gözleri vardır, onlarla görmezler, kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir, hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.” (Araf,179).

       3-- Allah’ın kendisini kendisine unutturduğu insanlar Ahirette azap çekecekler ve orada Allah’ın rahmetinden istifade etmeyecekler:

-“O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır ama onlar unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir(Mücadele,6).

-“O gün şöyle denilir: ‘Siz dünyada bugüne kavuşmayı nasıl unuttuysanız, Biz de sizi öylece unutacağız. Yeriniz ateştir ve sizin için yardımcılardan hiç kimse de yoktur.”(Casiye,34).

      Uyuşturucu içip boş çuval gibi kaldırım kenarlarında yere yıkılanlar,alkol alıp aklı başından gidenler,kendi vücuduna  ve başkalarına zarar verenler,hayadan yoksun bir şekilde giyinenler  v.b.Allah’ı unuttukları için Allah’ta onları kendi kendilerine unutturmuştur.

     Öyleyse Salih bir insan olmanın yolu,kendimize ve başkasına zarar vermemenin yolu Allah’ı unutmamaktır:”Beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım, bana şükredin ve nankörlerden olmayın”(Bakara,152).

Allah’ın bizi unutması (Haşa) görmemesi veya fark etmemesi demek değildir.Bize kendisine ve kendimize karşı görevlerimizi unutturmasıdır,bize merhametini kesmesidir.

     UNUTMAYIN:Bizim Allah’ı unutmamız Allah’a zerre kadar zarar vermez.Peki ya Allah bizi unutursa…

 

Not:Bugün (Perşembe) Hicri yılbaşıdır. 1 Muharrem 1439.Hicri yeni yılınızı tebrik eder,Yüce Rabbimizden iman,salih amel,şuur,sağlık, afiyet ve huzur dilerim.

Tüm Yorumları Göster (0)