Vedat Baykay
vedaybaykay@yandex.com

KAVMİYETÇİLİK YAHUDİ İŞİ BİR PİSLİKTİR

14 Eylül 2020 / Pazartesi 16:25:47 | YAZARLAR | Vedat Baykay

Ey inananlar! Kitap verilenlerden herhangi bir zümreye uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. (Al-i İmran-100)

Rivayete göre Şaş Bin Kays adında ihtiyar ve dessas bir yahudi, mü'minlere karşı şiddetli düşmanlık etmekte ve onları son derece kıskanmaktaydı.

Bir gün, Şas İbn-i Kays, bu iki kabilenin gençlerini bir sohbette gayet samimi bir muhabbet içinde görünce fevkalâde rahatsız oldu.

Müslümanlar arasındaki bu ittifakın kendi varlıklarını tehlikeye düşüreceği endişesiyle bir Yahudi gencini yanına çağırdı. İçindeki gayzını şöylece döktü:

“Git, onların arasına gir ve onlara Buas Harbi’nden ve eski savaşlardan bahset... Her iki tarafın şairlerinin birbirleri hakkında söyledikleri şiirleri oku, kavmiyetçilik damarlarını tahrik et...”

Bu genç, ihtiyar Yahudi’nin şeytanî plânını aynen tatbik etti. Neticede gençler arasında gurur ve iftihar hisleri deprendi. Birbirlerine karşı öğünmeye başladılar. Her iki taraf da kendi kavim ve aşiretinin üstünlük ve meziyetlerini sayıp döktüler.

Bu hususta karşılıklı şiirler okudular; derken iş çekişmeye kadar vardı. Sonunda iki genç, diz üstü kalkarak karşılıklı ağır hakaretlerde bulundular ve birbirlerini harbe davet ettiler. Bir anda kavmiyetçilik damarları kabardı, hissiyatlar alevlendi.

Diğer gençler de, gözleri dönmüş olarak bu teklife iştirak ettiler. Nihayet harbetmek üzere şehrin dışındaki Harre denilen mevkiye doğru yola çıktılar. Ayrıca her iki taraf da kendi kabile mensuplarına haber saldılar.

 Söz konusu mevkide toplanan Evs ve Hazreçliler, çarpışmaya başlamak üzere iken, durumdan haberdar edilen Resûl-i Ekrem (S.A.V.) Efendimiz, Muhacir ve Ensâr’dan bir cemaat ile birlikte vak’a mahalline yetişerek, oradakilere şöyle hitap ettiler:

“Ey Müslümanlar! Ben sizin aranızda iken hâlâ siz cahiliye dâvası mı güdüyorsunuz? Allah Teâlâ Hazretleri sizi İslâmiyet ile şereflendirdikten sonra, yine devr-i cahiliyete mi dönmek istiyorsunuz? “

“Siz cahiliyet halinde iken Allah Teâlâ aranızı te’lif etti. Cahiliyet dâvası ile eski hâliniz olan küfre mi dönmek istiyorsunuz? Allah’tan korkun, Allah’tan korkun!..”

Resûlüllah Efendimizin (S.A.V.) bu ikazı üzerine, her iki kabile bu işin, şeytanın bir aldatması ve dessas Yahudinin bir hilesi olduğunu anladılar.

Silahlarını attılar, ağlayarak birbirlerine sarıldılar, kucaklaştılar.

Aman diyorum hala aramızda yaşayan Şas İbn-i Kays tiyniyetli şeytanları iyi gözlemleyin. Onlara fırsat vermeyin...

Tüm Yorumları Göster (0)