Abdülvasih Duran

KARI - KOCA ARASINI DÜZELTEN SURE!

28 Şubat 2018 / Çarşamba 17:58:52 | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

        Cami çıkışında yanıma gelen orta yaşlı adam :”Hocam! Karı-koca arasını düzelten bir sure biliyor musunuz? diye sordu. Ben de:”Sure olarak hatırlamıyorum ama, Kur’an’da karı-kocanın anlaşmazlık halinde nasıl davranması gerektiği konusunda bazı ayetler var” dedim. Buna rağmen adam:” Hayır hocam, sure varmış.Falan hoca dedi ki “Münafikun” suresini 41 gün okursan karı-koca barışırmış”.”Bu sureyi onlara okuyup ve açıklamak şeklinde mi? “diye sormama gerek kalmadan:“Onların haberi olmadan bu sureyi okursan 41 gün dolmadan bile etkisini gösteriyormuş”.

       Adamdan ayrılırken moralim bir hayli bozulmuştu.Kendi kendime mırıldandım:”Aman ya Rabbi! insanlara hidayet olarak indirilen Kur’an’ı ne hale getirdik.Sureler sihir ve büyü gibi kullanılıyor .Neden dinin  değerlerini alt üst ettik?”.

       Düşünebiliyor musunuz?Adamların haberi bile olmadan anlamını dinlemeden etkisini gösteren (haşa) sihir haline getirilen bir Kitabın sureleri.

        ‘Münafikun’ suresi hakkında az çok bilgim olmasına rağmen yine de tekrar bir bakayım dedim.Zaten Kur’an, anlamak ve yaşamak için indirilmişti.Surenin içinde  karı-koca ile ilgili hiçbir ayet yoktur.Sure diğer Kur’an sureleri gibi toplumdan ve toplum insanlarından münafıklardan ve Müslümanların yapması gereken görevlerden bahsediyor.

     -İlk ayet münafıkların iki yüzlülüklerinden bahsediyor:” (Ey Muhammed!) Münafıklar sana geldiklerinde, “Senin, elbette Allah’ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz” derler.

Allah senin, elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. (Fakat) Allah, o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder”(Münafikun,1).

     -Surenin 4.ayetinde münafıkların bazı özelliklerinden bahseder.Dış görünümleri aldatıcıdır.Sözleriyle kandırırlar.Ama içleri boştur,kütük gibidirler ve her şeyi kendi aleyhlerine düşünürler:” Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa

sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır, onlardan sakın! Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan) çevriliyorlar”(Münafikun,4).

    -Surenin 8.Ayeti üstünlüğün Allah’ın ,Peygamberin ve mü’minlerin olduğunu ancak münafıkların bunu kavramalarının mümkün olmadığını anlatmaktadır:” … Hâlbuki asıl üstünlük, ancak Allah’ın, Peygamberinin ve mü’minlerindir. Fakat münafıklar (bunu) bilmezler”(Münafikun,8)

    -Surenin 9.Ayeti mü’minleri uyarıyor.Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’tan uzaklaştırmasın.Dünyevileşmeyin.Eğer dünyevileşirseniz zarara uğrayanlardan olursunuz:” Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi, Allah’ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.”(Münafikun,9).

     -Surenin 10. ayetinde diğer surelerde önemle vurgulandığı gibi yine infak,sadaka ve paylaşmadan bahsetmektedir.Bu dünyada paylaşmayan yardım etmeyenlerin öbür alemde nasıl pişman olup dünyaya tekrar dönmek istediklerinden bahseder:” Herhangi birinize ölüm gelip de, “Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!” demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın.”(Münafikun,10).

    -Ve surenin sonunda ecelin ertelenmeyeceği gerçeği dile getirilir:”Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez.Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır”(Münafikun,11).

     Karı-kocanın arasını düzeltmek istiyorsanız Kur’an’ı ve sünneti okuyan,anlayan ve yaşayan insanlar yetiştirin.Kalpleri Allah ve Kur’an ile huzur bulan aileler hiç huzursuz olur mu?

UNUTMAYIN:” Onlar, inananlar ve kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşanlardır.

Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur”(Ra’d,28).

Tüm Yorumları Göster (0)