Abdülvasih Duran

?KA?BE?NİN ÖRTÜSÜNE SARILMAK? ZORUNDA KALMAK

26 Aralık 2013 / Perşembe | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

       İslam dininin Müslümanlara yaptığı en önemli tavsiyelerinden birisi de fitneden uzak kalmaktır.Ebu’l Musa El Eşari’nin (ra) rivayet ettiği bir hadiste Resulullah (sav) Efendimiz :”…fitne zamanında oturan ayaktakinden hayırlıdır.Ayaktaki yürüyenden,yürüyen koşandan hayırlıdır.” buyurarak fitne zamanında ne kadar geride durulursa o kadar hayırlıdır.

      Fitne kelimesi Türkçemizde şu anlamlara gelmektedir:

-İnsanlara kötülük yapmak,

-İnsanları belaya uğratmak,

-Toplumda kargaşa çıkartmak,

-Kötü fiil ve davranışlar.

      Fitne kartopu gibi küçük başlar ve çığ gibi büyüyerek her şeyi ezer geçer. Fitne küçük bir kıvılcım gibidir,söndürülmezse büyük yangınlara sebebiyet verir.

 

FİTNEYİ HAZIRLAYAN UNSURLAR

 

-Uzun süren küsmeler fitne ve kargaşaya sebebiyet verir.O nedenle Resulullah (sav) “Bir müslümanın diğer müslümandan  üç günden fazla küs durması helal değildir” buyurarak aradaki soğukluğun zamanla fitneye sebep olabileceğinin işaretini vermiştir.

 

-Yalan haber fitnenin en önemli müsebbibidir:Bu konuda Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:”Ey iman edenler Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. (Hucurat-6).

Bu konuda İslam tarihinde çok ibret verici örnekler vardır:

 

Örnek-1:Uhud savaşında müşrikler “Muhammed öldü” diye bağırırlar.Bazı Müslümanlar da “Madem ki Resulullah (sav)  öldüyse ne diye savaşalım”diyerek savaşı bıraktılar.Oysa o haber yalandı ve Uhud savaşının zaferle sonuçlanmasına engel oldu.

 

Örnek-2:Hudeybiye’de Resulullah (sav) Hz.Osman’ı (ra) Mekkelilere gönderir.Ortalıkta bir yalan haber dolaşır.”Osman’ı öldürmüşler” diye.Az daha bir savaşın çıkmasına sebep olacaktı ki  haberin yalan olduğu ortaya çıktı.

 

Bu örneklerden de anlaşılıyor ki bütün fitneciler halkın hassas olduğu noktalarda yalan haber üretirler.

-İki yüzlü insanlar ve münafıklar bozgunculuk çıkarmada en önemli faktörlerdir:Bu konuda Resulullah (sav) şöyle buyuruyor:”Kiyamet gününde Allah katında en şerli insanlar iki yüzlü insanlardır ki şuna başka yüzle gelirler ,ötekine başka bir yüzle gelirler”(Buhari)

-Su-i Zan,dedikodu ve Gıybet fitnenin habercileridirler.

 

O nedenle Kur’an bunları şiddetle ret eder ve şöyle buyurur:”Ey iman edenler Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. ﴾Hucurat-12﴿.

 

FİTNENİN PANZEHİRİ KUR’AN  VE RESULULLAH(SAV)’IN SÜNNETİDİR

 

Yüce Rabbimiz bizi şu ayetlerle uyarmaktadır:

 

-”Hep birlikte Allah'ın ipine (Kur'an'a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin…”(Hucurat-103)Allah’ın ipinden amaç Allah’ın kitabıdır.

 

-“Öyle bir fitneden sakınınız ki sadeceiçinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak (hepinizi kapsayacak) ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. “﴾Enfal-25﴿

-“Düzeldikten sonra yeryüzünde bir daha bozgunculuk yapmayın. Allah'a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz, Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. ﴾A’raf-56﴿

 

-“Allah'a ve Resûl'üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. ﴾Enfal-46﴿

 

     Zamanın birinde Ka’be’yi tavaf edenler  Ka’be’nın örtüsüne sarılıp ağlayan birini görürler.Kendisine:”Hangi günahı işledin ki bu kadar ümitsiz ve çaresizsin” soranlara der ki:”Keşke bildiğiniz günahlardan birini işleseydim o zaman bu kadar ümitsiz ve çaresiz  olmazdım.İşlediğim günah çok büyük.Ben fitne zamanında Kur’an’a kulak vermedim ve fitneye alet oldum.Çok büyük zarar gördük”

 

    Unutmayın:”Bizler de bir gün gelip Ka’be’nın örtüsüne sarılmak zorunda kalmadan fitneden uzak duralım.

.

Tüm Yorumları Göster (0)