Turhan Şahin
turhansahin@hotmail.com

İZ BIRAKAN İNEGÖLLÜLER

12 Nisan 2021 / Pazartesi 16:51:26 | YAZARLAR | Turhan Şahin

GEYİKLİ BABA: Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu yansıtan dönemin menkıbevi tarihin önde gelen simalarından ve bu tarihin kahramanlarından gazi-derviş tipinin en iyi temsilcilerinden biridir. Türkiye’nin dini içtimai tarihinin erken döneminden dikkat çekici simalarından biridir.

Rivayete göre Geyikli Baba, Orhan Bey zamanında Anadolu’ya Azerbaycan-Hoy’da gelmiş bir derviş olup müritleriyle beraber İnegöl yakınlarına yerleşmiştir. Geyikli Baba onun lakabıdır. Asıl adının Hasan olması gerektiği Yunus Emre’ye ait bir manzumeden anlaşılmaktadır.

Bu lakap kendisine geyiklere binip gezmesi veya onlarla birlikte yaşamış olmasından çok sırtını bir hayvan postuyla örten Kalenderiye’ye mensup diğer meczup dervişler gibi muhtemelen geyik postuyla dolaştığı için verilmiş olmalıdır.

Geyikli Baba Osmanlı Hükümdarına yakınlığı ile bilinen Turgut Alp ile çok samimi görüşmektedir. Hatta bizzat şeyh’in müridi olmuştur. Turgut Alp Orhan Gazi’ye kendisinden bahsetmiş menkıbelerini dinleyen hükümdar  onu görmek üzere huzuruna davet ettiğinde Geyikli Baba önce bu davete itibar etmemiştir.

Ancak ısrarı üzerine Orhan Gazi ile görüşmeye razı  olmuş bu görüşmeden memnun kalan hükümdar kendisine İnegöl Bölgesini bağışlamak istemiş fakat Geyikli Baba yalnızca dervişleri için inşa edeceği bir zaviye yerinden fazlasını kabul etmemiştir.

Yine bir gün sırtında bir çınar veya kavak fidanı ile Orhan Gazi’nin ikametgahının önüne gelmiş ve uzun ömrü temsil eden bu fidanı bahçeye dikerek uzaklaşıp  gitmiştir.

 Bu menkıbeyi nakleden kaynaklar Geyikli baba’nın bununla Osmanlı Devleti’nin  kutsiyetine ve uzun ömürlü olacağına işaret etmek istediğini belirtirler.

 Türbesi İnegöl Yakınlarındaki Babasultan Köyündedir. Türbenin yanındaki ulu çınarın Bursa’daki sarayın kapısında mevcut çınarla aynı zamanda dikildiğine inanılır. Kaynakça : TDV İslam ansiklopedisi c.14, s.45-46   

GÜNDÜZ ALP: Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi ünlü komutanlarındandır. Aktimur’un oğludur. 1306 yılında doğdu. Karacahisar ve İznik’in fethine katıldı.

 İznik Sancakbeyliği yaptı. İnegöl’de yapılan savaşta yaşamını yitirmiştir İnegöl’deki Gündüz Alp Köyünde gömülüdür. İznik’te gömülü olduğu da savunulur.

Bir de Aydoğdu Bey’in babası ve Osman Bey’in de kardeşi Gündüz Bey vardır. Ertuğrul Bey’inde oğludur. İnönü Sancakbeyi idi. 1303 tarihinde öldü. Koyunhisar köyünde gömülüdür. Ancak bugün mezarı bilinmemektedir.

 

ŞEHİT HÜSEYİN GENCER: 10 Ağustos 2017 tarihinde Bingöl Genç İlçesi Yeniyazı Bölgesi’nde “Şehit Ramazan BÜYÜKSOY – 04 Operasyonu” sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. 1991 İnegöl Kurşunlu Beldesi doğumlu olan şehidimiz 7 yıldan beri TSK de Piyade Uzman Çavuş olarak görev yapmakta idi. 11 Ağustos 2017 tarihinde İlçemiz Kurşunlu Mahallesi’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

 

KAYNAK:1299’DAN GÜNÜMÜZE 1299 İNEGÖLLÜ-TURHAN ŞAHİN

 

Tüm Yorumları Göster (0)