Turhan Şahin
turhansahin@hotmail.com

İZ BIRAKAN İNEGÖLLÜLER

25 Şubat 2021 / Perşembe 12:22:04 | YAZARLAR | Turhan Şahin

DERVİŞ MEHMET BEY (HAMZABEY OĞLU): Bazı yerlerde Derviş Mehmed Bey, bazı yerlerde ise Mehmed Bey olarak anılıyor. İnegöl Yenice Mahallesi’nin imar ve ihyasını sağlayan kişi. Tahrir Defterleri’nde zeamet sahibi olarak gösterilen Hamzabey oğlu Derviş Mehmet Bey’dir. Antakya’dan gelerek Bursa’ya yerleşen Kasım Efendi’yi İnegöl’e davet etmiş ve bu zat adına bir tekke ve zaviye inşa ettirmişti. Bu tekke ve zaviyenin etrafında yerleşim alanı oluşmuş buraya Yenice Mahallesi denilmişti. Kaynakça : R.Akakuş Coğrafya’dan Vatana İnegöl ve Alperenler s.66

 

DERVİŞ BEY (LOFÇALI): İnegöl Belediye Tabibi. Fahrettin Kerim GÖKAY’ın 1943 yılı Tıp Dergisi’nin “Nüroloji’nin İnkişafı” başlıklı makalesine göre Mülki Tıbbiye’de Nöroloji Dersi’nin ilk hocası “Emraz’ı Asabiye Muallimi” adıyla Lofça’lı Derviş Bey’dir. 1261’de Lofça’da doğdu.1887 yılında mektep’ten çıktı. Bir müddet İnegöl Belediyesi Hekimliği daha sonra Bursa Belediyesi Hekimliği yaptı sonra Haseki Hastanesi Dahiliye Mütehassıslığına oradan da Tıbbiye Mektebi Emraz’ı Dahiliye Muallim Muavinliğine atandı. Bir müddet sonra Toptaşı Bimarhanesi’ne nakledildi. Burada ilmi çalışmalara ağırlık veren Derviş Bey  daha sonra açılan imtihanı kazanarak Emraz’ı Asabiye Muallimi olmuştur. Bundan sonra da yalnızca bu konuda çalışmalar yapmıştır. Meşrutiyetten biraz evvel  mirmiranlık rütbesi ile paşa’lık tevcih edilmiştir. 1919’da Haydarpaşa’da kurulan Tıbbiye-i Askeriye’de nazari olarak emraz-ı asabiye ve akliye dersleri vermiş poliklinik yapmıştır. Burada kendisine muallim muavini olarak Dr.Mazhar Osman’ı seçmiştir. Mütareke yıllarında vefat etmiştir.

 

Tüm Yorumları Göster (0)