Recep Akakuş

İstihbaratta Çaycı Bekir Ve İnegöllü Cici Bey-1

12 Şubat 2020 / Çarşamba 12:40:01 | YAZARLAR | Recep Akakuş

Yunan ordu birlikleri, 8 Temmuz 1920’de Bursa’yı işgal ettikten sonra Kestel’e doğru ileri harekâtını sürdürmüş ve 9 Temmuz 1920 günü Kestel’e ulaşmıştır. Burada süvari alayı, bir taburunu İnegöl yolu üzerinden Aksu Köyü ve İnegöl’e yönlendirirken bir taburunu da Dimboz istik?metinde Yenişehir’e doğru yönlendirmiştir.

İhtiyat birliğini oluşturan bir diğer tabur askerî birliği ile de Çatal Tepe’yi işgal ederek burada savunma hattının ana merkezini oluşturmaya başlamıştır.İnegöl istik?me- tinde ilerleyen Yunan ordusuna mensup bir öncü birliğini, İnegöl’ün Bursa çıkışında ve Gazhâne yöresinde Harputlu Yüzbaşı Avni Bey komutasında 90 kişilik bir milis gücü karşılamıştır. Meydana gelen çatışmada Yüzbaşı Harputlu Avni Bey dâhil müfrezede yer alan 51 kişi şehit düşmüş, 39 kişi de yaralanmıştır. Çatal Tepe’yi işgal eden Yunan ordu birlikleri ise burada savunma hattını genişleterek kuzey güney istik?metinde geliştirmişlerdir.

Sözgelimi, Yunan savunma hattının güney ucu, Uludağ’a dayanırken kuzey ucu da İznik Gölü’nde son bulmuştur. Altı ay kadar savunma hattında güçlendirme ve takviye çalışmaları yapan Yunan ordu birlikleri, yörede istihbarat çalışmalarına ve psikolojik savaşa ağırlık vermişlerdir.

Bu konuda Cerrah ve Yenice’de oturmakta olan gayr-i müslim Ermeni ve Rumlar’dan da geniş ölçüde yararlanmışlardır. Psikolojik savaş taktiği olarak yapılan işgalin geçici olduğu propagandasını halkın arasına yaymaya çalışmışlardır.Yapılan bu kara propaganda ile halkı aldatmaya çalışmışlar, farklı etnik guruplar arasında kasıtlı yalan haberler yayarak onların yekdiğerlerine karşı güvenlerini sarsmışlardır. Bir sonraki bahiste görüleceği üzere Çukur Köprü ve Doma Köy olayları işte böyle bir kara propaganda sonucu ortaya çıkmıştır.

Şüphesiz Yunan istihbaratına ve kara propagandasına karşı Türk askerî birlikleri de imkân ölçüsünde karşı istihbarata ağırlık vermişlerdir. Türk savunma hattının Kütahya-Afyon yöresinde konuçlanmış olan Mürettep Üçüncü Süvari Tümeni’ne bağlı Binbaşı İbrahim Çolak komutasındaki bir alay, İnegöl Deydinler Köyü’nde konuçlandırılmıştır.

Yöreyi kontrol altında tutan Binbaşı İbrahim Çolak Bey, aynı zamanda istihbarat çalışmalarını da koordine etmektedir. ”Cici Bey” lakabı ile şöhret bulan İnegöllü Küçük Kâmil, İnegöl ile Bursa arasında nakliyât işlerinde çalışır görünerek Bursa’daki “Çaycı Bekir” ile işbirliği yaparak Yunan birliklerinin harekâtı hakkında toplanan bilgileri, Deydinler Köyü’nde konuçlanan istihbarat alay komutanı Binbaşı İbrahim Çolak’a ulaştırmıştır.

“Cici Bey” lakabı ile tanınan İnegöllü Küçük Kâmil, aslında 13-14 yaşlarında küçük bir çocuktur. İnegöl ile Bursa arasında yapılan nakliyat işinde çalışmaktadır. Bursa’da çaycılık yapan istihbarat elemanı “Çaycı Bekir” ile irtibatlıdır. İşgal altında bulunan Bursa merkezden edindiği bilgileri ve Bursa İnegöl arasında yol boyunca Yunan ordu birliklerinin, yörede aldığı askerî nitelikli pozisyonları tesbit eylemiştir.

Yaptığı tesbitleri, İnegöl Deydinler Köyü’nde konuçlanmış olan süvari alay komutanı istihbaratçı Binbaşı İbrahim Çolak’a ulaştırmıştır. 10-12 Temmuz 1920 tarihinden 5 Ocak 1921 tarihine kadar geçen –takriben- beş aylık süre içinde Yunan ordu birlikleri, yerleştikleri savunma hattının merkezini oluşturan “Çatal Tepe” ve çevresinde büyük bir hareketlilik sezilmiştir. Bu durum, Küçük Kâmil tarafından tesbit edilerek Deydinler Köyü‘nde konuçlanmış bulunan süvari alay komutanı Binbaşı İbrahim Çolak’a bildirilmiştir. O da aldığı isthbaratı, bir üst birliğe göndermiştir.

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm Yorumları Göster (0)