Recep Akakuş

İstihbaratta Çaycı Bekir Ve İnegöl’llü Cici Bey-2

13 Şubat 2020 / Perşembe 17:14:51 | YAZARLAR | Recep Akakuş

Yapılan istihbarat değerlendirilmesi sonunda Yunan ordu birliklerinin, Türk savunma birliklerine karşı harekâta geçmek üzere oldukları kanaatine varıldığından durum Türk savunma hattını tutan komutanlara bildirilmiş ve Deydinler Köyü’ndeki mürettep süvari alayı da gerekli stratejik askerî pozisyonunu almıştır.

 “Cici Bey” lakaplı İnegöllü Küçük Kâmil’in verdiği istihbarî bilgi doğru çıkmış ve bir sonraki bahiste tasviri yapıldığı şekilde 5 Ocak 1921 günü savunma mevzilerinden çıkan Yunan ordu birlikleri, ileri harekâta geçerek -öncelikle- İnegöl’ü fiilen işgal etmişlerdir.

 Ardından da Yunan ordu birlikleri, İnegöl Eskişehir güzergâhını takip ederek –önce- Kurşunlu’yu işgal etmişler ve burada bulunan Yıldırım Bayezid Kervansarayı’nı ateşe vermişlerdir.

Ahî Dağı ve Pazaryeri İlçe güzergâhı izlenerek Sakarya-Kütahya hattında mevzilenmiş olan Türk savunma birliklerine ulaşmışlardır.

Yunan ordu birlikleri, “Çatal Tepe”deki savunma hattından harekâta başlamadan önce Bursa ve İnegöl civarında geniş bir operasyon yapmışlardır.

 “Kuva-yı milliye” taraftarı veya sempatizanı olarak belirledikleri kişileri yakalayıp Aksu’da hapsetmişlerdir.

Bursa’da yaka layıp tevkîf ettikleri kişileri de “Tavukpazarı Medresesi”ne hapsetmişlerdir. Bu arada “Cici Bey” lakaplı İnegöllü Küçük Kâmil de yakalanıp hapsedilmiş ve ardından da Yunanistan’a sürgün edilmiştir.

Bursa’da Kuva-yı Milliye lehine yayın yapan Ertuğrul Gazetesi de kapatılmış ve geniş bir sansür uygulaması başlatılmıştır.

Tutuklanan ve ardından da Yunanistan’a sürgün edilen bu kişiler, Mudanya Mütârekesi‘nden sonra yapılması öngörülen esir mübadelesi sırasında “Cici Bey” lakaplı İnegöllü Küçük Kâmil dâhil serbest bırakılmıştır.

Esaretten kurtulup İnegöl’e döndüğünde Küçük Kâmil, Türk silahlı kuvvetlerine intisap ederek üsteğmen olarak görev yapmıştır.

Ağrı İli‘nde muvazzaf üsteğmen olarak görevli iken vefat eden Küçük Kâmil, İstiklâl madalyası sahibidir. Vefat ettiğinde Ağrı askerî mezarlığına defnedilmiştir.

İstiklâl madalyalı Merhûm Üsteğmen Küçük Kâmil’e ve İnegöl’e girmeğe teşebbüs eden ilk Yunan ordu birliklerini Gazhâne önünde karşılayan ve de vukû bulan çatışmada 50 arkadaşı ile birlikte şehit düşen Harputlu Avni Bey’i, İnegöllüler mutlaka hatırlamalı ve anmalıdır.

Bu şehitleri anıtlaştırarak Doma Köyü sakinlerinin, bir diğer ifadeyle Şehidler Köyü sakinlerinin şehitlerine ödedikleri vefa borçlarını, İnegöl’ün genel ve yerel yöneticileri de mutlaka bu şehitlerine karşı şükran borçlarını ödemelidir.

Söz konusu vefa borcu, farklı siyâsî görüşte bile olsa İnegöllü her yerel yönetici tarafından hatırlanmalı ve onların hatırası anıtlaştırılmalıdır.

 Gelecek yıllarda bu vefa borcunu ödemeyi üstlenecek olan İnegöl’ün genel ve yerel yöneticilerini şimdiden şahsen tebrik ediyor ve saygı ile selâmlıyorum.

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

Tüm Yorumları Göster (0)