Abdülvasih Duran

İSLAMA GÖRE RIZIK

16 Mart 2016 / Çarşamba 18:58:45 | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

Rızık,azık,yenilen,içilen ve faydanılan şey anlamına gelir.Dinimizdeki anlamı ise Yüce Allah’ın canlılara yemek içmek ve yararlanmak için verdiği her nimet demektir.

             Dinimize ve inancımıza göre rızkı yaratan ve veren ancak Allah’tır.Bu konuda Kur’an’ı Kerimde şöyle buyruluyor:” Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait olmasın. Her birinin (dünyada) duracakları yeri de, (öldükten sonra) emaneten konulacakları yeri de O bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da yazılı)dır.”(Hud,6). Bu ayetten anlıyoruz ki Yüce Rabbimiz her canlının dişine,midesine ve gelişmesine uygun rızıklar yaratmıştır.Yani hiçbir canlı yoktur ki onun yiyebileceği bir yiyecek yaratılmış olmasın.

           Yüce Rabbimiz bizlere helal rızık kazanmamızı ve şükretmemizi emreder:” Artık Allah’ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer yalnız O’na ibadet ediyorsanız, Allah’ın nimetine şükredin.”(Nahl,114).

            İnancımıza göre herkes kendi rızkını yer.Kimse kimsenin rızkını yiyemez.İnsan bazen helal yoldan gelecek olan rızkını aceleciği yüzünden harama çevirebiliyor.Hz.Ali (r.a) bir gün mescide girerken devesini bir köleye teslim eder.Ve kendi kendine ‘mescid çıkışında devemin yularını köleye hediye edeceğim’,der.Mescitten çıktıktan sonra  bakar ki köle devenin yuları almış kaçmış.Hz.Ali (ra) bunun üzerine şöyle der:”Sübhanellah.Halbuki bu yular bu köleye nasip olmuştu.Ama  köle helal yoldan gelecek olan yuları aceleciliği yüzünden  harama çevirdi.”

          Allah herkesin durumuna göre ona rızkını veriyor.Bir bebeğin rızkı ayağına gelirken buna karşılık güçlü kuvvetli bir yetişkin rızkının peşinde koşar.Yaşlının,hastanın,çaresizin rızkını  da Allah diğer kullarına merhamet vererek onlara  ulaştırır.

      

         İslam Alimleri Rızkı Şu Bölümlere Ayırmışlardır:

 

1-Garanti Altına Alınan Rızık:Bu tür rızık vücudun depoladığı rızıktır.Yani insan hemen aç kalmakla ölmüyor.Bir kaç gün yemeden içmeden de yaşayabiliyor.

 

2-Taksim Edilmiş Rızık:Rızkı Yüce Allah insanlara taksim edip Levh-i Mahfuzda yazdığı şeylerdir.Zamanı gelince kullarına verir.İnsanın yaşama süresine göre Rabbimiz rızkını taksim etmiştir:” Allah, sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan (meniden) yarattı. Sonra sizi (erkekli dişili) eşler yaptı. Allah’ın ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır, ne de doğurur. Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez, yahut ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da yazılı) olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a kolaydır”(Fatır,11).

 

3-Sahip Olduğumuz Rızık:Şu an itibariyle sahip olduğumuz mal,mülk ve nimetler.Yüce Rabbimiz elimizdeki mal,mülk ve nimetlerden infak etmemizi istemektedir:” . Herhangi birinize ölüm gelip de,Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!” demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın”(Münafikun,10).

 

4-Vaad Edilen Rızık: Yüce Allah’ın kullarına,takva şartıyla helal yoldan ve kolay yoldan vermeyi va’d ettiği rızıklardır:”… Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar.  Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah’a tevekkül ederse, O kendisine yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah, her şeye bir ölçü koymuştur.(Talak,2-3).

          Resulullah (sav) şöyle buyuruyor:”Kim insanların en şereflisi olmak isterse,Allah’tan korksun.Kim insanların en güçlüsü olmak isterse Allah’a tevekkül etsin.Kim de insanların en zengini olmak isterse elindekinden çok Allah’ın nezdindekine güvensin”.

      

       UNUTMAYIN:Rızık ile ecel arasında da çok önemli bir bağlantı vardır.

       Rızık bitti mi ecel gelir,

       Ecel  geldi mi rızık biter.

 

                                                                                                     Abdulvasih DURAN

Tüm Yorumları Göster (0)