Abdülvasih Duran

İsimlerin Gücü

18 Mart 2015 / Çarşamba | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

Yüce Rabbimizi sıfat ve isimleriyle tanıyoruz.Demek ki isimler birini tanımak için en güzel vesiledir.Yüce Allah?ı madde ve şekille değil ancak sıfat ve isimleriyle tanıyoruz. Bu isimlerle  Rabbimizi biliyor ve O?na kulluk yapıyoruz.Ayrıca Kur?an?da bu isimlerin güzel isimler olduğu bizi anlatılmaktadır.?O ,yaratan,var eden,şekil veren Allah?tır.En güzel isimler O?nundur??(Haşr,24).

              Kur?an?ı anlamaya çalışan  herkes bilir ki Kur?an bize bir şey öğretmeye çalışırken öbür tarafta da başka bir bilginin ipuçlarını verir. Haşr suresindeki bu ayete baktığımızda Kur?an bize Allah?ın isimlerini öğretirken ipucu olarak ta bu isimlerin en güzel isimler olduğunu  haber vermektedir.

             Kur?an?dan aldığımız bu mesaj gereği bizler de hayatımızdaki isimlerin önemli olduğunu bilmemiz ve seçeceğimiz isimlerin güzel isimler olmasına dikkat etmemiz gerekir.
             İsimler değilmiydi ki Hz.Adem?i (as) yüceltmiş meleklerin O?na secde etmesini sağlamıştı? Melekler bilen bir Adem?e (as) secde etmiş ve değerini kabul etmişlerdi.

Kur?an bu olayı  şöyle anlatır:?Allah Adem?e bütün isimleri öğretti.Sonra onları önce meleklere arzedip:Eğer siz sözünüz de sadık iseniz,şunların isimlerini bana bildirin dedi.Melekler:Ya Rab Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz,senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur.Şüphesiz ki alim ve hakim olan ancak sensin dediler?(Bakara,31-32).

           İsimler bu denli önemli olmakla beraber günlük hayatımızda bunlara fazla dikkat etmiyoruz.Çocuklarımıza güzel ve anlamlı isimler koyalım.Çünkü Hadis-i Şerif?te buyrulduğu gibi ?çocuğun baba üzerindeki haklarından bir tanesi de babanın çocuğuna güzel isim vermesidir.? Çocuklarımıza verdiğimiz isimler onun kişiliği üzerinde önemli etkiler yaptığı bilimsel olarak ispatlanmıştır.

          Sert ve şiddet içeren isimlerin çocuğu şiddete yönelttiği buna karşılık anlamlı ve manevi değeri olan isimlerin de çocuğa olumlu katkı yaptığı söylenmektedir.(Tabii ki tek başına isim yeterli değildir. İyi bir dini eğitim vermekle de desteklenmelidir.Yoksa adı Ramazan olup ta oruç tutmayan bir çok insan vardır).

           Yirmi, otuz yıl önce üniversitelere verilen isimlere bakınız genellikle dağ,nehir,göl ve cansız tabiat isimleri olduğu dikkat çekmektedir.Örneğin ?Uludağ Üniversitesi,Fırat Üniversitesi,Dicle Üniversitesi v.b. Bu isimler kasıtlı olarak konulmuştu.Çünkü İslam dinine ve ülkemize hizmet yapmış değerli insanların isimleri konulsa öğrenciler o isimleri merak edip tanıyacak ve o kişileri anlamaya çalışacaklardı.

           Allah?a hamdolsun ki son on yıldır konulan isimler anlamlı ve güzel isimlerdir.Örneğin:Adnan Menderes Üniversitesi,Şeyh Edebali Üniversitesi,Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi v.b.

            İsimlerin gücünü bilen,maneviyatın ve gençliğin düşmanı bir kısım insanlar bundan otuz, kırk yıl önce oturup kelime üretmeye başladılar. İnsanın maymundan geldiğini bilinç altına yerleştirmek ve insanın hayvanlarla aynı kategoride olduğunu zihinlere yerleştirmek için şu isimleri ürettiklerini hatırlamaya çalışın. ?Oturgaçlı götürgeç (Otobüs)?Toplumsal otlangaç (Lokanta)?,?Doğurtgaç (baba)?v.b. Anlamlarına dikkat ederseniz insanı hayvanlaştırmaya meraklı bir zihniyetin ürünü olduğu görülmektedir.

          İsimlerin gücüne baktığımızda isimlerin insana moral verdiğini bazı isimlerin ise moral bozduğu bilinmektedir.Örneğin,?Hastane? kelimesi insana pek moral vermiyor.Hatta insanlar  hastaneye mecbur kalmadıkça gitmek istemezler.Eskiden hastane yerine  kullanılan ?Şifahane ?isminin ne kadar güzel olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz.

          İsimleri, güzel ve anlamlı olması gereken yerlerden bazıları da camiler ve okullardır.Oysa bugün bazı camilerimizin ve okullarımızın  isimlerinin de çok basit isimler olduğunu görmekteyiz.Oysa iki önemli kurum olan camilerimizin ve okullarımızın daha anlamlı,İslama ve ülkemize hizmet eden insanların isimlerinin konulması gerekmektedir.

         Rabbimiz kendini bize tanıtırken en güzel isimlerle tanıtıyor.O?nu sevmek ve kulluk yapmak için.Bizler de Camilerimize,okullarımıza ,çocuklarımıza,cadde ve sokaklarımıza güzel isimler koyalım.

 UNUTMAYIN:Güzel bir isim bilinçaltına atılan ilk olumlu adımdır.
        

A.Vasih DURAN

Tüm Yorumları Göster (0)