Recep Akakuş

İshak Paşa Camii Kitâbesi

28 Ağustos 2019 / Çarşamba 09:30:40 | YAZARLAR | Recep Akakuş

İnegöl İshak Paşa Camii inşa kitâbesi, yoktur. Muhtemelen 1294/1877 yılı tamirinde yerinden sökülmüş ve bir daha yerine konmamıştır. Günümüzde ise cami giriş kapısı üzerinde görülen kitâbe, onarımkitâbesidir

İSHAK PAŞA MEDRESESİ KİTABESİ

Medrese, camiden çok sonra 887/1482 yılında ikmâl edilerek hizmete sokulmuştur. Kitâbesi, 59 x 83 eb’âdındadır. Arapça sülüs bir hat ile ve üç satır halinde yazılmıştır.

KİTÂBENİN TÜRKÇE TERCEMESİ

“Bu şerefli ve güzel medresenin yapım ve inşasını, Sultan Mehmed Hân oğlu Sultan Beyazıt hükümdâr olduğu bir dönemde, Osmanlı vezirlerinin büyüklerinden yüksek şahsiyet sahibi bir kişi, gerçekleştirmiştir.-

Allah, kendisine uzun ömürler versin. Zamanın hükümdarı olanSultan Beyazıt’in mülkünü ve saltanatını da dâim kılsın.

Yüce Allah’ın, inayet ve tevfîki ile bu medresenin tamamlanma ve hizmete açılma tarihi, Ebced Hesabı ile en güzel bir ifade tarzıyla ortaya konmuştur.”

İSHAKPAŞA MEDRESESİ

Bunun, rakamsal ifadesi de: 887/1482’dir.

İshak Paşa Medresesi’nin avlu önü, açıktır. Üç kollu revak içinde 12 oda ve bir ferah dershaneden mürekkeptir.

Dershane: Medrese dershanesi, ferah ve geniştir. Bir tek kubbe ile örtülmüştür. Kubbe, hâricen, iki katlı ve dört köşeli sağır bir kasnağa otururken içte ise zengin ve baklavalı bir kuşak ile duvarlara oturmuştur.

Girişte bulunan sahanlık zemininden dershanenin iki tarafında yer alan hücrelere açılan birer kapı bulunur.

Dershane, altı adedi alt sırada ve dört adedi de üst sırada olmak üzere 10 adet pencere ile aydınlanır.

Dershane kapısı, Fatih devrinin Çıbuklu denilen tipinden olup güzel bir işçiliği vardır. Cami kapısı gibi, bu da orijinal durumunu koruyabilmiştir.

İLİM ÇİN’DE DE OLSA ALINIZ

Kapının üst tablası üzerinde Hz. Peygamber (s.a.v.) ’in şu hadisi yazılıdır: Kâle’nNebiyyü aleyhisselâm: “Ütlübü’l-ilme velev bi’s-Sîn=Nebî Aleyhisselam buyurdu ki: İlim Çinde bile olsa onu talep edin ve ilmi elde etmek için uzaklık sınırı tanımayın!

MEDRESEDE DERSHANE VE ODALARI

Medrese oda ve hücrelerinin hepsi, kubbelidir. Kubbeler, kürevî müselleslere ve de sağır birer kasnağa oturur.

Her odada bir ocak vardır. Bazı odalarda raf hücre’ler bulunmaktadır. 1966 yılında cami ile birlikte İshak Paşa Medrese’si de tamir edilmiştir.

Bu onarımda bütün kapı ve pencere söveleri, yenilenmiş ve köfeki taştan yeniden yapılmıştır. Yıpranan duvar taşları da çökertilerek yerlerine yenileri konmuştur.

Tüm Yorumları Göster (0)