Recep Akakuş

İnegöl'ün kalkınmasında Ahmet Türkel ve Akyollu-8

04 Mayıs 2020 / Pazartesi 01:35:13 | YAZARLAR | Recep Akakuş

7-İNEGÖL’ DE ELEKTRİK HATLARI VE YENİLENMESİ: 1961 Yılında yapılan millet vekili seçiminde İnegöl kökenli Ahmet Türkel, AP’den Bursa millet vekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmiştir. İnegöl kökenli Bursa millet vekili Ahmet Türkel, çiçeği burnuda bir millet vekili olarak, İnegöl’ün âcil ihtiyacı olan elektrik proplemine el atmıştır. İnegöl coğrafyasında 1950 Yılından itibaren tarım ekonomisinden sanayî üretimine geçildiği için elektrik problemi gündeme gelmişir. İnegöl’de, önce, ağaç sanâyiî, ardından da tuğla ve kiremit Sanayiî kurulmuş; mobilya sanâyiinin gelişmesi ile İnegöl’de enerji ihtiyacı, hızla, artmıştır. Bunu karşılamak için de 1964 Yılında İnegöl ana elektrik şebekesi, Yenişehir’deki ana trafoya bağlanmış ve İnegöl’de kurulu tüm elektrik hatları, yenilenmiştir.

8-İNEGÖL’ DE SU VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ: İnegöl’de 1396 Yılı sonrasında Yıldırım Bayezid tarafından Cuma Camii, 1469-1483 yılları arasında da İshakpaşa Külliyesi inşa edilmiş olduğuna göre; İnegöl’de ilk defa alt yapı çalışmaları, sözü edilen cami, hamam ve diğer sosyal tesisler ile bağlantılı olarak başlatılmıştır.

Alt yapı olarak inşa edilmiş olan kanalizasyonların akış istikameti, şüphesiz, zemindeki kot farkı nedeniyle, Zındancık ve Kozulca köyleri yönünde olmuştur. 1950 Yılına kadar İnegöl kasaba merkezinde -geniş çapta- bir kanalizason şebekesinden bahsetmek mümkün değildir.1949 Yılında Aşağıballık Köyü’nden kasaba merkezine geldiğimde, mahalle ve sokak bazında düşünüldügünde bir çok evde helalar, o dönemde “Fosseptik Çukuru” ile bağlantılı idi.Hatta ilk baharda fosseptik çukurlarının yer aldığı evlerde helaların, yer altı sularının katkısı ile taştığına şahit olmuşumdur. Bu nedenle 1950 Yılında Demokrat Parti iktidara geldiğinde – belediyecilik anlamında - İnegöl Belediyesi’nin karşılaştığı ve de çözüm bekleyen en büyük problemlerden biri, yeterli kanalizasyon şebekesinin bulunmayışıdır.

1965 yılında Bayındırlık Bakanı Orhan Alp’in bakanlığı zamanında İnegöl’ün kanalizsyon problemi, gündeme alınmıştır. Dönemin İnegöl kökenli Bursa AP millet vekili Ahmet Türkel, İnegöl’ün kanalizasyon problemini Bayındırlık bakanı Orhan Alp’e götürmüş ve kanalizasyon şebekesinin islahı ve de tamamlanması için İnegöl’e 3. 000. 000 TL. gönderilmesini sağlamıştır.

1965 Yılında Ahmet Türkel, Süleyman Demirel hükümetinde Ticaret Bakanı olunca da İnegöl’ün kanalizasyon projesinin tamamlanması için ihtiyaç duyulan tahsisatın tamamı, İnegöl Belediye Başkanı Ahmet Akyollu’nun emrine gönderilmiştir.

İnegöl’de kurulu su şebekesine gelince; İnegöl’de ilk terkos sistemini kuran İshak Paşa’dır. İshak Paşa, 1469 Yılında–medrese hariç- cami merkezli külliye inşaatı tamamlanınca hem inşa ettirdiği külliye tesislerinde ve hem de o gün için mevcut olan mahalle sokaklarındaki çeşmelerden akıtmıştır. Bedre Deresi’nden –özel bir kanal ile – külliye şadırvanına ve de mahalle arası sokaklarda kurulu çeşmelere, terkos sistemi ile, su getirtmiştir. Daha sonraki yıllarda - evvelce kullanılan - açık kanal sistemi, boru sistemine dönüştürülmüş ve kapalı devre çalşan bir terkos sistemi kurulmuştur.

1950 Yılına gelindiğinde yapılan değerlendirmeler sonunda Kayapınar Köyü yöresinde yer alan “Altın Pınar” kaynak suyunun İnegöl’e getirilmesi kararlaştırılmıştır. Döşenen 15 kilometre uzunluğundaki bir isâle hattı ile “Altın Pınar Kaynak Suyu”, 1958 Yılında İnegöl halkının hizmetine sunulmuştur. Böylece İnegöl’lülerin, o yıllar için içme suyu ihtiyacı karşılanmıştır.

Ancak 1970’ li yıllara gelindiğinde İnegöl’lülerin içme suyu ihtiyacı, yeniden, gündeme gelince bu kerre Elmaçayır Köyü yöresinde yer alan ve “Ulu Pınar” adıyla anılan kaynak suyunun, İnegöl’ e getirilmesi gündeme gelmiştir. Ahmet Türkel’in devreye girmesi ile İller Bankası, İnegöl’ün içme su problemini ele almış ve İnegöl’lün 100. 000’lik nüfusuna yetecek kadar suyun temini için yeni bir proje, hazırlamıştır.

Elmaçayır Köyü yöresinde bulunan “Ulu Pınar” ve yakınında yer alan diğer su kaynaklarının birleştirilmesi ile elde edilen kaynak sularının, İnegöl’e aktarılması için hazrlanan proje, uyğulamaya konmuş ve Ahmet Türkel’in de katıldığı bir merasim ile 15. 07. 1975 tarihinde çalışmalar, fiilen, başlatılmıştır. 36. 000. 000 TL. harcanarak 15 kilo metre uzunluğunda döşenen isale hattı ile “Ulu Pınar” kaynak suyu da İnegöl’e ulaştırılmıştır.

 

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

 

 

Tüm Yorumları Göster (0)