Recep Akakuş

İNEGÖL’DE KAMU YARARRINA İLİŞKİN DERNEK VE CEMİYETLER-2

27 Ekim 2020 / Salı 16:19:30 | YAZARLAR | Recep Akakuş

4- VEREM SAVAŞ DERNEĞİ: Verem Savaş Derneği, sağlık problemlerinin çözümünde, özellikle- verem hastalığı ile igili konularda yapılan çaşlışmalara halkın katkısını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kızılay ve Sağlık Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde çalışmalarını yürütmektedir.

Açılan verem dispanserlerinin ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli çalışmalar yaptığı gibi basın yolu ile ve düzenlediği seri seminer çalışmaları ile halkın sağlık eğitimine katkıda bulunmaktadır.

Verem Savaş Derneği de bir önceki ara bölümde sözü edilen dernekler gibi kamu yararına çalışmalar yaptığı için vergi muâfiyetinden yararlanan dernekler arasında yerini almıştır.

5- İLİM YAYMA CEMİYETİ: İlim Yayma Cemiyeti, 1949 yılı sonlarında kurulmuş ve imamhatip okullarında okuyan öğrencilerin maddî-manevi ihtiyaçlarını karşılamak ve başta İstanbul olmak üzere; Anadolu’ da açılan imamhatip okullarında okuyan öğrencilerin yurt ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla verimli çalışmalar yapmış en eski hayır kurumlarından biridir.

Hatırladığım kadarıyla da merkezi İstanbul olan İlim Yayma Cemiyeti’nin ilk şubesi de 1950 ‘li yıllarda İnegöl’ de açılmıştır. İnegöl Orta Okulu’nun fizik hocalarından Merhum Zekeriya Bey’iın önderliğinde; İnegöl’ün eşrafından Hacı Nezir Dürüst, Hacı İbrahim Bosnalı,Merhum Hocam Hafız Mehmed Çuhadar ve Manifaturacı Kânî Basmacı gibi zevat, İlim Yayma Cemiyeti’nin İnegöl Şubesi kurucuları arasında yer almıştır.

İnegöl’den İstanbul İmam-Okulu’na ilk giden öğrenciler arasında yer alan Nusret Vardar, Halil Karaatlı, Tülek Ahmet Aslanoğlu ve Hasan Hazer, İstanbul İmam-Hatip Okulu’nun İnegöl kökenli ilk öğrencileri olmuştur. İlim Yayma Cemiyeti’nin İnegöl Şubesi, İnegöl kökenli İstanbul İmam –Hatip Okulu’nda okuyan her öğrenci için, fiilen, okulda eğitim ve öğretimin yapıldığı sekiz ay süresince her ay, İlim Yayma Cemiyeti merkezine 20 TL. yemek parası ödemiştir .

Bu fakır de İnegöl İlim Yayma Cemiyeti’nin İnegöl Şubesi’nce sağlanan 20 TL’lik bursundan yararlanmış İnegöl kökenli eski bir imam- hatip okulu öğrencisidir. Bu nedenle; başta hıfız hocam Merhum Hafız Mehmet Çuhadar olmak üzere; İlim Yayma Cemiyeti’nin İnegöl şubesini kurarak bizlere burs sağlayan o hamiyetli insanlara, en derin sayğı ve minnetlerimi sunuyor ve hepsine Yüce Rabbimden, rahmet, af ve mağfiret diliyorum.

Hâlen İlim Yayma Cemiyeti’nin İnegöl Şubesi’ni yönetenlere ve İlim Yayma Cemiyeti’nin tüzüğünde yer alan amaçların gerçekleşmesi uğrunda, emek sarfeden ve de maddî- manevî katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum.

 

 

 

 

6-İNEGÖL KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ: “Rabıta”geleneğini temel ölçü olarak kabul eden bu Müslüman kardelerimiz de dernek statüsü içinde kurup işlettikleri öğrenci yurtları aracılığı ile eğitim-öğretime ve millî kültüre son derece önemli katkıda bulunmaktadırlar. Yakın dostum İnegöl’lü Merhum Hasan Çapraz Ağabeyimiz, İnegöl’ de bu hizmet gurubunun en önde gidenlerinden idi.

Kendilerine Yüce Allah’tan rahmet dilerken günümüzde aynı doğrultuda hizmet eden kardeşlerimize de Yüce Rabbimden sağlık ve esenlikler dilerim. Ancak İslama ve Kura’na hizmet yolunda –mutlaka – diyaloğ kapısının açık tutulması gerektiği gerçeğini hatırlatmak durumundayım. Zira Hz. Peygamber (s.a.v) ), meâlen-dostlarınızı çoğaltınız, düşmanlarınızı azaltınız buyurmuşlardır.

Bu sebepten bu hizmet gurubunda yer alan kardeşlerimi, mutlaka diyaloğ kapılarını açık tutmaları ve daha fazla hizmet paylaşımı yapmaları hususundaki dileğimi vurgulayarak hepsini saygı ile selamlıyorum.

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

Tüm Yorumları Göster (0)