Recep Akakuş

İnegöl Ve Organize Sanayî Bölgesi

23 Nisan 2020 / Perşembe 01:04:24 | YAZARLAR | Recep Akakuş

1961 Yılında Türkiye’de hükümet gündemine “Organize Sanayi Bölgeleri” nin Kurulması gündeme geldiğinde AP’den Bursa millet vekili olarak seçilen ve meclise giren İnegöl kökenli Ahmet Türkel, bu konuyla yakînen ilgilenmiştir.

1961 Yılında bu konuya ilişkin yapılan bir bakanlar kurulu teplantısında iller bazında organize sanayi bölgelerinin kurulmasını ön gören uzmanlarca hazırlanmış bir rapor, bakanlar kurulunca değerlendirilmiştir.

Ardından da 1962 Yılında toplanan bir bakanlar kurulu toplantısında da 12 ilde organize sanayi bölgesinim kurulması kararlaştırılmıştır. Şüphesiz organize sanayî bölgesi kurulması ön görülen bu illerin başında Bursa İli gelmiştir. Ancak 1962 Yılında alınan söz konusu bakanlar kurulu kararına dayalı olarak Bursa’da geniş bir organize sanayî bölgesi kurulmuş ise de kısa bir zaman içinde Bursa Organize Sanayî Bölgesi’nin kapasitesi dolmuştur.

Bunun üzerine Bursa’da ikinci bir organize sanayi bölgesinin kurulması, gündeme gelmiştir. İşte o sırada İnegöl kökenli AP Bursa millet vekili Ahmet Türkel, devreye girmiş ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Feyzullah Zorlubilek ile iş birliği yaparak Bursa İkinci Organize Sanayi Bölgesi’nin, İnegöl coğrafyasında kurulması, kararlaştırılmıştır.

Bu konuda Feyzullah Zorlubilek, 01. 04 1974 günü yaptığı basın toplantısı ile bu konuyu halka duyurmuştur. Yapılan bu duyurudan önce Bursa İkinci Sanayi Bölgesi’nin kurulmasına elverişli uyğun yerin İnegöl’de neresinin olabileceğine dair ön araştırmalar yapılmıştır.

1930’lu yıllardan bu yana İnegöl Askerî Hava Alanı olarak inşa edilmiş olmakla birlikte hizmet dışı ve de işlevsiz kalmış olan takriben, 300 dönümlük boş İnegöl Askerî Hava Alanı’nın bu amaçla kullanılması gündeme gelmiştir.

Söz konusu arazinin sahibi olan Millî Savunma Bakanlığı ile yapılan temaslar sonunda mevcut arazinin kiralanması gündeme gelmiştir. Ancak organize sanayî yatırmları için kiralama yolunun, câzip ve de rantabl olmadığı ortaya konmuştur.

Bunun üzerine mevcut arazinin -tesbit olunacak belirli bir prosüdür dahilinde -sanayî tesislerini kuracak olan özel ve tüzel kişilere satış yoluyla devredilmesi uyğun görülmüştür.

Şu kadar var ki İnegöl Askarî Hava Alanı’nın, Bursa İkinci Sanayî Bölgesi olarak kurulması için mevcut arazinin müteşebbislere satışı gündeme gelince de çıkar ve rant çevrelerince değişik spekülas- yonlar, yapılmış ve kıyasıya kapışmalar olmuş ise de sonunda akl-i selîm galip gelmiştir.

İnegöl kökenli Bursa AP milletvekili Ahmet Türkel, İnegöl Belediye Başkanlığı ve İnegöl Ticaret-Sanayî Odası Başkanlığı ile iş birliği yaparak konuyu, Ankara ayağında takip etmiş ve sonunda 28. 12. 1973 tarihinde alınan bir bakanlar kurulu kararı, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından imzalanarak tahsis durumu, yasal prosüdür seviyede, tamamlanmıştır. Ardından da Maliye ve Millî Savunma Bakanlıkları ile gerekli temaslar kurularak 25. 12. 1975 tarihinde Maliye Bakanlığı, 2. 702 500 metre kare olan İnegöl Askerî Hava Alanı’nı, Millî Savunma Bakanlığı’ndan satın almış ve 18. 900.000 TL. karşılığında “Arsa Ofisi” ne devretmiştir.

“Arsa Ofisi” de Maliye Bakanlığı’ndan satın aldığı 2. 702 500 metre karelik arsayı, 10. 000 ve 50. 000 metre kare üzerinden 109 parsele ayırmış ve İnegöl Belediyesi’nce söz konusu parsellerin îmar planına göre tescilini yaptırmıştır.

Ardından da “Arsa Ofisi”, 22. 06. 1977 tarihi itibariyle 28. 739748 TL. tapu harcı ödeyerek bölgenin tapusunu İnegöl Organize Sanayî Bölge Müdürlüğü’ne intikal ettirmiştir. 2003 Yılı itibariyle İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’n- de kurulan 90 küsûr fabrikada 15. 000 kişinin üzerinde işçi çalışmaya başlamıştır.

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

 

Tüm Yorumları Göster (0)