Recep Akakuş

İnegöl ve “ Köy- Yolları Birliği”nin Kurulması

09 Mayıs 2020 / Cumartesi 02:45:23 | YAZARLAR | Recep Akakuş

1950 Yılında Demokrat Parti, iktidara geldikten sonra köylüler, şehir ve kasabaya açılmıştır. O yıldan 1970’li yıllara gelinceye kadar bir çok köy yolu, inşa edilerek köy ve kasabalar, yek diğerine bağlanmıştır. Ancak 1970’li yıllara gelindiği halde Bursa ve ilçelerine bağlı bazı köy yolları, ulaşıma elverişli değildi. Bursa il bazında ele alındığında şöyle bir durum ile karşılaşılı- yordu. Bursa İl Genel Meclisi’nce yapılan rutin uygulamaya göre her yıl, ancak, 12 kilo metre yol yapılmakta idi. Böyle bir proğramın uyğulaması ile İnegöl‘e bağlı köy yollarının tamamlanması için 40-50 yıl gerekmekte idi.

Bu durumu etüd eyleyen Ahmet Türker, devlet-millet iş birliği içinde İnegöl-Huzur Evi inşaatında görüldüğü gibi köy yollarının da kısa zaman içinde yapılacağı kanatine varmış tır. Bunun için İnegöl Belediye Başkanı Ahmet Akyollu ile Ziraat Odası Başkanı Şükrü Kansu’ nun, ortak çalışmaları ile 1967 yılında “Köy Yolları Birliği” adıyla yeni bir dernek kurulmuştur.Dernek çalışmalarının Ankara ayağını oluşturan Ahmet Türkel, yaptığı girişimler sonunda Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan yardım faslından ;Türkiye’ ye verilmiş olan TD-48 ENTER marka büyük bir greyder ile çift tabancalı bir kompresör, İnegöl’e getirtilerek “Köy Yolları Birliği Derneği” envanterine kaydedilmiştir.Böylece çalışmalar, fiilen, başlatılarak devlet hazinesinden derneğe 48. 000 TL. yardım sağlanmıştır.

Diğer yandan greyder operatörünün ücreti, devlet tarafından ödenirken çalışma sırasında kullanılan mazot paralarının da köy tüzel kişiliğince ödenmesi, kararlaştırılmıştır. Bu husus, dernek yönetimiyle köy tüzel kişilikleri arasında yapılan bir sözleşmeye bağlanmıştır. Mazot paraları köylü tarafından sağlanınca İnegöl İlçesi’ne bağlı köylerin yolları, kısa bir zaman içinde tamamlanmış ; Bursa valisi Vefa Poyraz’ın direktifi ile “İnegöl Köy Yolları Birliği “ envanterine kayıtlı greyder ve operatörü, Bursa İli’nne bağlı diğer ilçe yollarında bile yararlı çalışmalar yapmıştır.

Görüldüğü üzere; bu tür organizasyonlar, devlet-millet iş birliğinin güzel ve yararlı örneği olarak sergilenmiştir.

 

 

Tüm Yorumları Göster (0)