Recep Akakuş

İnegöl’- Otogarı Ve Yapımı

07 Mayıs 2020 / Perşembe 02:38:31 | YAZARLAR | Recep Akakuş

Geçmiş yıllarda çevre il ve ilçelerden İnegöl’e gelen ve İnegöl’den de diğer il ve ilçelere giden otobüslerden Bursa yönüne gidenler, İnegöl -Hükümet Konağı önünden ve Halk Evi karşısından kalkarlardı. Buna karşın Eskişehir ve Kütahya istikametine giden otobüsler de İnegöl Belediye Binası’nın (gününmüz deki Kent Müzesi’nin) karşısında yer alan Çınarlar Altı Çay Bahçesi önünden kalkmakta idiler.

O yıllarda Bursa-Eskişehir ve Bursa - Kütahya ana yolu, İnegöl kasaba merkezinden geçmekte idi. Geçiş sırasında kasaba içinde yer alan İstiklâl Caddesi- Eski Hükümet Konağı ve şimdiki belediye önü Uzun Sokak- Eski belediye ve şimdiki Kent Müzesi önü ve Ankara Caddesi’nin güzergahı izleniyordu.

Genel olarak 1960 Yılına kadar İnegöl’deki trafik güzergahı böyle idi. 1960 Yılına gelindiğinde otogar ve garaj yapma konusu, gündeme gelmiştir. Ancak bu konu, gündeme geldiğinde İnegöl’lüler arasında çok şiddetli tartışmalar,olmuş ve otogar yapımına şiddetle karşı çıkılmıştır.

Sonunda Ankara Caddesi üzerinde eski belediye başkanlarından Osman Bey’in yaptırmış olduğu “ Tahıl-Zahire Pazarı ”nın bulunduğu, yer, İnegöl belediye meclisince inşa edilecek yeni otogar ve garaj mahalli olarak belirlenmiştir.

Şu kadar var ki Bursa-Eskişehir Otobanı’ının, İnegöl coğrafyasından geçeceği kesinleşince İnegöl belediye meclisin üyeleri, uyanmış ; evvelce otogar ve garaj yeri olarak belirledikleri zahire pazarı’ndan vaz geçerek buraya, “çardak sosyal tesisleri”nın yapılmasını kararlaştırmışlardır.

Bu kerre Bursa-Eskişehir Otobanı’ nın geçeceği güzergah tartışmaları, gündeme oturmuş ; rant ve çıkar kavgaları iyice alevlenmiş ve İnegöl çevre yolunun güzergahı, kesin olarak belirleninceye dek kırıcı ve de yıkıcı tartışmalar devam etmiştir.

Nihayet Bursa-Eskişehir Otoban Yolu’nun, İnegöl şehir merkezinin kuzey cihetinden geçmesi kesinleşince otoğar ve garaj inşaatının, bu yörede yapılması, kabullenilmiştir.

İnegöl Organize Sanayi Tesisleri, kullanılmayan İnegöl Askerî Hava Alanı’nın arazisinde inşa edilmeye başlayınca İnegöl Otogar ve Garajı’nın da bu yörede inşa edilmesine karar verilmiştür.

Günümüzde kurulu bulunan İnegöl “AVM” sinin yerine yeni İnegöl Otogar ve Garajı inşa edilerek hizmete açılmıştır. Ancak görüldüğü üzere; gelişen ve de değişen ekonomik şartlar muvâcehe- sinde hizmete açılan yeni otogar da yıkılmış ve yerine görkemli bir “AVM”, inşa edilmiştir. Yeni otogar ise, eski kamyon garajının ve de “hâl” binasının yerine kaydırılmıştır.

Hiç şüphesiz otogar ve garaj inşaatı, gündeme gelince konu, İnegöl kökenli Bursa millet vekili Ahmet Türkel ve İnegöl Belediye Başkanı Ahmet Akyollu tarafından Devlet Planlama Teşkilatı’na götürtülmüştür. Yapılan değerlendirme sonunda İnegöl’e bir otogar ve bir kamyon garajı’nın yapılması onaylanmıştır. Dördüncü Süleyman Demirel Hükümeti döneminde İnegöl Otogar ve garaj projesi onaylanmış; söz konusu projenin finansmanı için devletten 17. 04. 1975 tarihi itibariyle 8. 500. 000 TL. tahsisat alınmıştır . Alınan bu tahsisata dayalı olarak 28. 09. 1977 tarihinde İnegöl Otogar ve de garajının temeli atılmıştır.

İnşaatı, üç yıl kadar süren İnegöl Otıgarı ve de kamyon garajı, 30. . 02 1983’te halkın hizmetine açılmıştır. 39. 600 metre karelik bir alana sahip olan İnegöl Otogarı, peronları ve çevre düzenlemesi ile İnegöl’ün en cazip ve de değerli yerlerinden biri haline gelmiştir. Söz konusu bu otoğar da 2007 yılında yıkılarak, yerine; “yap işlet –devret” modeline göre İnegöllü’ler için büyük bir alış-veriş merkezi inşa edilmiş; İnegöl otağarı da “hâl” binasının yerine kaydırılmıştır

 

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

 

 

 

Tüm Yorumları Göster (0)