Recep Akakuş

İNEGÖL EKONOMİSİ VE ÖNDE GELENLER (4)

04 Mart 2021 / Perşembe 09:19:32 | YAZARLAR | Recep Akakuş

C- ÇELEBİ MEHMET VE II. MURAD DEVRİNDE (1412-1451): Çelebi Sultan Mehmed (1412-1420) devri ile oğlu Sultan II. Murad (1420-1451) devrinde İnegöl coğrafyasında gelişen ekonomik yapı- lanmaya gelince; Yıldırım Bayezid’in 1402 yılında Ankara-Çıbuk Meydan Muharebesi’ yenilmesi üzerine Timur tarafından esir edilmiş ve bir demir kafes içine hapsedilerek hakaret olsun diye belde belde dolaştırlmıştur.

Oğlu komutasında Bursa ve İnegöl coğrafyasına gönderdiği bir askerî birlik ile her tarafı yağmalatmıştır.

Bu arada Yıldırım Beyazıt’ın şahin ruhlu ve de gözü pek beylerinden olup İnegöl coğrafyasında dirlik sahibi olan Koca Firûz Bey, Şadgeldizâde Îsâ Bey ve Sungurzâde Yahşî Bey, Yılldırım Beyazıt’ı esâretten kurtarmak için yaptıkları operasyonda şehid düşünce İnegöl coğrafyasında yer alan dirlik arazi ve köyler, söz konusu beylerin evlatlarının tasarrufuna geçmiştir.

Meselâ :Hocaköy, Koca Fîrûz Bey’in oğlu Emîr-i Ahûr Ali Bey’in tasarrufuna geçerken îsaören Köyü, Şadgeldizâde Îsâ Bey’in oğlu İbrahim Ağa’ın tasarrufuna ve Yenice Beldesi de Yahşî Bey’in üçoğlundan biri olan ve kendi adını taşıyan oğlu Yahşî Bey’e geçmiştir.

Böylece; Yıldırım Beyazıt’ın, Timur’a esir düşmesinden ve onu kurtarmak için yapılan operasyon sırasında Koca Firuz Bey, Îsa Bey ve Yahşî Beyin ölmesi üzerine ;bu üç beyin çocuk ve torunları, İnegöl ekonomisinde söz sahibi olmuşlardır.

1402 yılında zehir içerek Yıldırım Beyazıt’ınn hayatına son vermesi üzerine 1412 yılına kadar oğulları arasında iktidar mücadelesi meydana gelmiş; sonunda Amasya beylerinden Beyazıt Paşa ve kardeşi Hamza Bey tarafından desteklenen Çelebi Sultan Mehmed, kardeşlerini etkisiz hale getirerek 1412 yılında iktidarı ele geçirmiş ve Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olmuştur.

İşte Osmanlı’ının ikinci kurucusu Çelebi Sultan Mehmed (1412-1420) ve onun oğlu Sultan II. Murad (1420-1451) devirlerinde İnegöl coğrafyasında gelişen ekonomiye, Yahşîbeyzâde Hamza Bey ve oğulları ile îsabeyzâde İshak Paşa ve oğulları hakim olmuşlardır.

Bu devirde İnegöl ekonomisinin düâyenleri olarak Koca Fîrûz Bey’in oğlu Emîr-i Ahûr Ali Bey, İsahak Paşa’nın oğullarından Halil İbrahim Bey, Sungurzâde Yahşî Beyin oğullarından Hamza Bey ile kardeşi Yahşî Bey, yer almıştır.

Tüm Yorumları Göster (0)