Recep Akakuş

İNEGÖL’ DE KAMUYA İLİŞKİN VAKIFLAR

26 Ekim 2020 / Pazartesi 08:47:40 | YAZARLAR | Recep Akakuş

1- SOSYAL YARDIMLAŞAMA VE DAYANIŞMA VAKFI: Bu vakıf, 3294 Sayılı Yasa ile 1986 Yılında kurulmuştur. Adı; “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı” dır ki bu vakfın genel merkezi, Ankara’dadır. Yasa gereği bu vakfın şube başkanları, illerde valiler, ilçelerde ise kaymakamlardır.

İl ve ilçe müftüleri de bu vakıf şubesinin tabii üyeleri arasında yer almıştır. Kurulduğu tarihten itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İnegöl Şubesi’nce halka çok yararlı hizmetler sunulmuştur.

Söz gelimi, ilçe kaymakamı Hüseyin Atak Bey’in başkanlığında etkin faâliyet gösteren İnegöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Şubesi, 1986-1991 yılları arasında fakir ve yoksullara iki milyarın üzerinde aynî ve nakdî yardım sağlamıştır.

2- TÜRKİYE DİYANET VAKFI: Diyânî hizmetlerin daha rasynel ve daha verimli bir şekilde yapabilmek için 1975 Yılında, merkezi Ankara olmak üzere, Türkiye Diyanet Vakfı kurulmuştur. Vakfın tabiî başkanı Diyanet İşleri Başkanı veya onun görevlendirdiği başkan yardımcısıdır. Her il ve ilçe müftüsü de vakfın şube başkanı pozisyonundadır.

1991 Yılı baz alındığında Türkiye Diyanet Vakfı’nın İnegöl şube başaknı İlçe müftüsü, Mehmet Özkan yardımcısı ise İnegöl’ün tanınmış imam-hatiplerinden Hamidiye Camii imam-hatibi, Merhûm Hafız Ahmet Çayırlı’dir.

3- İNEGÖL KÜLTÜR SANAT VE YARDIMLAŞMA VAKFI: İnegöl Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası’nda faâliyete geçirilen bu vakıf, 1991 Yılında İnegöl Kaymakamı Hüseyin Atak Bey’in önerisi doğrultusunda kurulmuştur.

Kuruluş esnasındaki mal varlığı, o günkü TL. üzerinden, 33. 000. 000. TL’dir. Bunun, 55. 000. 000 TL’si, nakıt; 209. 000. 000 TL’si, bonaddır Çalışmalarımızda kaynak olarak kullandığımız “Geçmişten Günü- müze İnegöl” isimli kitap, kaymakam Hüseyin Bey’in sağladığı dökümanter verilere göre İnegöl İshakpaşa Halk Kütüphanesi müdürü genç kardeşim Kenan Kahraman tarafından kitaplaştırılmıştır.

Kenan Kahraman tarafından kaleme alınan iş bu eser, İnegöl Orta Okulu tarih ve coğrafya öğretmenlerinden Merhum Turgut Canmamaş Hocamızı’n , 1940-1947 yılları arasında İnegöl-Halk Evi’nde yapmış olduğu seri seminerlerin kitaplaşmış şekli olan ve İnegöl -Halk Evi’nce 1947 Yılında bastırılmış olan “İnegöl” isimli kitaptan sonra İnegöl’lülere sunulan en ön-emli bir telif çalışmasıdır.

Kanâatimce genç dostum, Kenan Kahraman yapmış olduğu bu telif çalışması ile İnegöl’ün kültürel hayatına ışık tutmuş ve bu konuda yeni bir çığır açmıştır. Kitapta veri olarak kullanılan bilgiler, kısmen ham bilgiler olsa da- zaman içinde yapılacak araştırmalar ile bu ham bilgiler, inşâallah olgunlaştırılarak, gerçek tabanına oturtulacaktır. Kendisine ve de ona veri tabanı hazırlayan kaymakam Hüseyin Atak Bey’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Söz konusu kitabın hazırlanmasına katkıda bulunan ve basımını finanse eden İnegöl Kültür Sanat ve Yardımlaşma Vakfı kurucularını da hayırla yâd ediyor ve gelecek kuşaklara örnek olmaları amacıyla teberrüken isimlerini yazıma alıyorum:

Hüseyin Atak (kaymakam)- Cemal arık (Belediye başkanı) – Metin Anıl (Tic. ve san. Odası Başkanı)- Ufuk İnanç ve Gülçin Kavaklı  (Belediye meclis üyesi)- Tevfik Bayraktaroğlu (Belediye Avukatı) – İhsan Varışlısoy (Esnaf) – Erol Eruğur ( Org. San. Böl. Müdürü) - Zekeriya Başaran (Belediye Başkan Yardımcısı) -Recep Akyıldız (Fen İş. Müdürü)-Münir İsimbay (Belediye Halkla İlişkiler Müdürü)

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

Tüm Yorumları Göster (0)